Projektkarta

Nedan finner du en karta över våra beviljade och aktuella projekt. Om du trycker på respektive markör kan du läsa en detaljerad beskrivning av respektive projekt.

 

STÄNG

Söderåsen 2.0

Med Söderåsen 2.0 vill kommunerna kring Söderåsen vidareutveckla den gemensamma destinationsutvecklingsprocess som påbörjades under Leaderprojektet Destination Söderåsen. Bland annat vill man genom projektet sprida besökarna ...

STÄNG

Mötesplats Eket

Genom att skapa ett utegym, en hinderbana och en boulebana i parken i Eket så hoppas projektägaren att fler personer vill utnyttja det fina området. Idén är att tillsammans med föreningar i Eket med omnejd skapa en mötespl...

STÄNG

Beredningskök för säker matlagning och kurser Björkåsa Gård

Projektidén är ett hygieniskt funktionellt beredningskök på Björkåsa Gård, där varje gäst har tillräckliga ytor att tillaga sin egen mat. Köket ska även kunna användas till att hålla kurser om mat och matlagning, där andra fö...

STÄNG

Hälsa med Hästkrafts Radiopodd

Hälsa med Hästkraft är en daglig verksamhet i Örkelljunga kommun. Verksamheten riktar sig till personer inom LSS, psykiatri och AMI. Nu vill en grupp deltagare starta en egen podd. Tanken är att göra intervjuer och intress...

STÄNG

Tingvalla – En port till Söderåsen

I Åstorps kommun, med gångavstånd från centrum och tågstation, ligger Söderåsen. Problemet är att folk inte vet om att man kan nå Söderåsen härifrån. Tingvalla används idag främst av lokala motionärer, vandrare samt hundäg...

STÄNG

Trygg Natt

Med det nya socialfondsprojektet Trygg Natt vill man skapa en meningsfull framtid för unga människor i utsatta områden. Genom att visa på alternativ till en kriminell livsstil, skapa nätverk kring ungdomarna och visa på vägar...

STÄNG

Naturturism Rönne å och Ringsjön – Förstudie

Med hjälp av bland annat utredningar, föreläsningar, workshops och studieresor ska förstudien Naturturism Rönne å och Ringsjöarna skapa underlag för hur en hållbar naturturism ska utvecklas längs med Rönne å och kring Ringsjö...

STÄNG

Kretslopp från stad till land – värdeökning för lantbruk

Genom projektet Kretslopp från stad till land - värdeökning för lantbruk - vill projektägaren NSVA skapa möjlighet för Helsingborg att bli först i Sverige med att producera återvunna gödningsprodukter för lantbruk. Den ny...

STÄNG

Vejby Sport Park

Vejby IF vill locka fler människor till Vejbystrand med omnejd, genom att skapa ett utegym och två padelbanor med tillbehör. Förutom att skapa ett attraktivt område för alla, så vill man också aktivt nå nyanlända genom att sk...

STÄNG

Ett kladdigt event

Att skapa tillsammans ger gemenskap på grönområdena utanför Landskrona  Albatrim och Alia är ungdomsledare på Cityidrotten i Landskrona. De arbetar med att ge ungdomar i orterna runt Landskrona en meningsfull fritid. Ofta ...

STÄNG

Aktivitet för de yngsta under Örkelljungadagarna, och breakdancen kommer till Båstad

Den 15 maj blev två ungdomsprojekt beviljade under Ung Kraft och Vilja. Kidz Zone är en aktivitet för de yngre barnen i samband med Örkelljungadagarna.  B Breakers vänder sig till unga mellan 15 och 25 år, och målet är att br...

STÄNG

Avslutat projekt: Toilet Beauty

En lokal entreprenör har beviljats stöd för att utveckla en miljövänlig toalettborste. Syftet med projektet är att ersätta den gamla toalettborsten i farlig plast, med en miljövänlig toalettborste. Den miljövänliga borsten...

STÄNG

Avslutat projekt: Expose It

Många unga bär på en oro som är relaterad till klimatförändringar och ohållbara miljölösningar och klimatfrågan samlar människor över alla former av gränser. Leaderprojektet Expose It vill ta denna oro på allvar lokalt, och e...

STÄNG

Ny ungdomscoach ska vägleda unga att driva projekt i nordvästra Skåne

Ung kraft och vilja är ett paraplyprojekt som ägs av LAG Leader Nordvästra Skåne med  Öresund. Ung kraft och vilja kommer att drivas av Åsa Johnsson, nyanställd ungdomscoach.  I sin roll som ungdomscoach ska Åsa vägleda un...

STÄNG

Bidrag till sex nya Kreativa idéer för integration och Kullaturism

6 februari godkändes hela fem nya kreativa idéer med pengar från Socialfonden, och ett projekt inom Landsbygdsfonden.   Föreningen Ta sats med ursprung i ett HVB-hem för nyanlända ungdomar verkar inom hela nordväst...

STÄNG

Första Ung kraft och Vilja och tre nya Kreativa idéer

25 oktober beviljade Jordbruksverket det första delprojektet inom Ung Kraft och Vilja,  och tre nya Kreativa idéer.   Delprojekt: Unga tankar om klimatet  Nu är det första delprojektet inom Ung Kraft och Vilja i...

STÄNG

Filmskola, aktivitet utanför staden och biologiskt nedbrytbar toalettborste

Leader Nordvästra Skåne med Öresund godkände den 25 september ytterligare tre delprojekt under Paraplyerna, som går under samlingsnamnet Kreativa idéer. Alla tre projektet beviljas bidrag ur landsbygdsfonden med 40 000 kronor...

STÄNG

Avslutat projekt: Ansökan om utökning och utveckling av biodling

Personerna som driver B&V Närproducerad honung har kunskap om hur man skapar nya bisamhällen, och de vill driva biodling på ett modernt vis och ta vara på resurserna de har på bästa sätt. B&V Närproducerad honung h...

STÄNG

Ung Kraft och Vilja 2

Ung kraft och Vilja 2 är ett paraplyprojekt som ägs av LAG Leader Nordvästra Skåne med  Öresund. Ung kraft och vilja kommer att drivas av en projektledare.  Syfte och mål: Syftet med projektet är att uppmuntra till initiat...

STÄNG

Ung Kraft och Vilja 1

Ung kraft och vilja 1 är ett paraplyprojekt som ägs av LAG Leader Nordvästra Skåne med  Öresund. Ung kraft och vilja kommer att drivas av en projektledare.  Syfte och mål: Syftet med projektet är att uppmuntra till initiat...

STÄNG

Matmarknad, äppelfest och bygdebastu

Mitt under semesterperioden träffades en beslutsgrupp från Leader Nordvästra Skåne med Öresund, för att ta beslut om ytterligare tre projekt under samlingsnamnet Kreativa idéer. Alla ansökningar blev godkända. Smaker från Sö...

STÄNG

Första två delprojekten klara

De första två delprojekten under Leader nordvästra Skånes fyra paraplyprojekt Kreativa idéer är färdigbehandlade och genomförs inom kort. Öppet på landet Först ut med en komplett ansökan om stöd för mindre projekt var...

STÄNG

Avslutat projekt: Komsi – Kompetens, samverkan och inkludering på landsbygden

Komsi - Kompetens, samverkan och inkludering på landsbygden - kommer att jobba för att stärka och utbilda människor som står långt från arbetsmarknaden. Projektet kommer samtidigt att stärka det lokala näringslivet, turism, s...

STÄNG

Pengar till Kreativa idéer

Nordvästra Skåne med Öresund har något som kallas Paraplyprojekt. Under dem går det enkelt att få projektstöd upp till 40 000 kr via EU-fonder för att genomföra småprojekt för att prova en idé som kan vara till nytta för mång...

STÄNG

Destination Söderåsen

Med Destination Söderåsen vill Bjuvs-, Klippans-, Svalövs och Åstorps kommuner tillsammans med Söderåsens Nationalpark och Familjen Helsingborg lyfta fram bredden av aktiviteter, boenden och sevärdheter över hela Söderåsenomr...

STÄNG

Mötesplats Söderåsen

Mötesplats Söderåsen ska bli en attraktiv och naturlig mötesplats i Bjuvs kommun, där människor kan umgås året runt. Anläggningen ska genom kvalitet och ett modernt och brett utbud av aktiviteter inspirera till ett aktivare l...

STÄNG

Mitt Hav – Skäldervikens och Kattegatts vatten

Projektet är LAG-ägt och vill skapa intresse och sprida kunskap kring havet och havsmiljön i vårt närområde. Genom roliga, spännande och havsnära aktiviteter ska det erbjuda möjlighet till engagemang för och kunskap om de utm...

STÄNG

Avslutat projekt: Träffpunkt Elfdalen

Projektet vill skapa en träffpunkt för unga och gamla där man kan umgås och träffa människor, kulturer och historia ute i vår natur. Här ska man kunna vara fysiskt aktiv, pausa från vardagen och låta fantasin och kreativitet ...

STÄNG

Transnationellt samarbetsprojekt – säl och skarv

LAG beslutade vid sitt senaste sammanträde att ställa sig bakom det transnationella samarbetsprojektet kring säl och skarv. Detta transnationella samarbetsprojekt ska sammanställa befintlig forskning och fakta om sälens och ...

STÄNG

Avslutat projekt: Höganäs Hästcenter

Vid sitt senaste möte beslutade LAG att bevilja stöd till förstudien Höganäs Hästcenter. Projektet är en förstudie som syftar till att ta fram underlag för att kunna bygga upp ett hästcenter som står sig konkurrenskraftigt...

STÄNG

Avslutat projekt: Ett hållbart fiske i Öresund

Leader nordvästra Skåne med Öresunds driver projektet Ett hållbart fiske i Öresund. I dag upplever både yrkesfiskare och olika slags fritidsfiskare att deras kunskap och verklighetsbild varken tillvaratas eller värdesätts ...

STÄNG

Avslutat projekt: Lokal förvaltning av Hvens natur- och kulturmiljö

Vid sitt senaste sammanträde godkände styrelsen för Leader nordvästra Skåne med Öresund, projektet Lokal förvaltning av Hvens natur och kulturmiljö. Projektet är en förstudie för att undersöka förutsättningarna för hur Hve...

STÄNG

Avslutat projekt: Naturarenan vid Hjälmsjön

Projektidén är att tillgängliggöra Hjälmsjöns södra del med många olika natursporter och verksamheter. Sport och aktivitet som kan utövas på en insjö och i skogen. Året runt!  Örkelljunga och Hjälmsjön kan bli en unik kombina...

STÄNG

Avslutat projekt: Food Evolution

Projektet ska genom en förstudie förankra samt skapa delaktighet och engagemang kring projektägarnas planer och vision om Food Evolution i alla tio kommuner som ingår i området Leader Nordväst med Öresund. Projektet ska börja...

STÄNG

Avslutat projekt: Ingeborrarp ett kulturcentrum

Projektet ska skapa en kreativ mötesplats med ambitionen att berätta lokal historia på ett nyskapande sätt. Med hjälp av olika kulturyttringar ska Ingeborrarp lyfta som besöksmål samt skapa ett större intresse för vårt gemens...

STÄNG

Avslutat projekt: Åsljungasjön – livskvalitet på riktigt.

Projektnamn: Åsljungasjön -livskvalitet på riktigt Sökande: Åsljunga intresseförening Journalnummer: 2016-3664 Fond och motivering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling eftersom projektet har fokus på allmän landsbygds...

STÄNG

Avslutat projekt: Säkrare upplevelser med bruksspelet

  Bruksspelet i Klippan ska bli ett kulturellt fyrtorn i nordvästra Skåne och en reseanledning för besökare som dessutom ska erbjudas upplevelsepaket med lokalproducerad mat, lokal shopping och övernattningar på minde...

STÄNG

Avslutat projekt: Torekovs konstskola

Projektnamn: Torekovs konstskola Sökande: Torekov By AB Fond och motivering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling eftersom projektet har fokus på allmän landsbygdsutveckling. Åtgärd: Genomförande Insatsområde: Insa...

STÄNG

Avslutat projekt: Bruksspelet 2.0

Projektnamn: Bruksspelet 2.0 Sökande: Teater Amabile Fond och motivering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling eftersom projektet har fokus på allmän landsbygdsutveckling. Åtgärd: Genomförande Insatsområde: Insa...

STÄNG

R:ekobyn – en ekoby i Röstånga

Projektnamn: R:ekobyn - en ekoby i Röstånga Sökande: Röstånga ekoby ekonomisk förening Fond och motivering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling eftersom projektet har fokus på allmän landsbygdsutveckling. Åtgärd: Ge...

STÄNG

Avslutat projekt: Aktiv livsstil Båstad-Bjäre

Projektägarna Båstad Turism & Näringsliv är en ekonomisk förening med cirka 300 medlemmar. Nu vill man profilera och utveckla Båstad-Bjäre utifrån konceptet ”Aktiv livsstil”. Detta ska ske genom att erbjuda möjligheter ti...

STÄNG

Avslutat projekt: Kulla-GO

Projektnamn: Kulla Go -Create your own paths in Kullabygden Sökande: Föreningen Ja till hänvisningsapp i Höganäs Journalnummer: 2016-5873 Fond och motivering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling eftersom projektet har ...

STÄNG

Avslutat projekt: Aktiv livsstil – Båstad Bjäre

Aktiv livsstil - Båstad Bjäre Projektnamn: Aktiv livsstil - Båstad Bjäre Sökande: Föreningen Båstad Turism och näringsliv Journalnummer: 2016-5863 Fond och motivering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling eftersom pro...

STÄNG

Avslutat projekt: Restaureringen av Krapperups gamla vattenmölla

LAG-styrelsen för nordvästra Skåne med Öresund beviljade vid sammanträdet den 21 juni stöd till den gamla vattenmöllan. Möllan ligger nedanför Krapperups slott, alldeles vid strandkanter och har anor åtminstone tillbaka till ...

STÄNG

Avslutat projekt: Affärsresan Örkelljunga

Projektnamn: Affärsresan Sökande: Örkelljunga Näringsliv - ekonomisk förening Journalnummer: 2016-3734 Fond och motivering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling eftersom projektet har fokus på allmän landsbygdsutveckling...

STÄNG

Avslutat projekt: Rekreationsområde Makadammen i Åstorp

Projektnamn: Rekreationsområde Makadammen i Åstorp Sökande: Åstorps kommun Journalnummer: 2016-3855 Fond och motivering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling eftersom projektet har fokus på allmän landsbygdsutveckling....

STÄNG

Avslutat projekt: Restaurering av Krapperups gamla mölla

Projektnamn: Restaurering av Krapperups gamla vattenmölla ursprungligen från 1600-talet Sökande: Föreningen Vattenmöllans Vänner Journalnummer: 2016-2970 Fond och motivering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling eft...

Söderåsen 2.0 beviljade projekt, landsbygdsfonden, lokalt ledd utveckling, nyheter, projektstöd
Mötesplats Eket beviljade projekt, landsbygdsfonden, lokalt ledd utveckling, nyheter, projektstöd
Beredningskök för säker matlagning och kurser Björkåsa Gård beviljade projekt, innovation, landsbygdsfonden, lokalt ledd utveckling, nyheter, projektstöd till företag
Hälsa med Hästkrafts Radiopodd beviljade projekt, Hälsa med Hästkraft, nyheter, podd, socialfond
Tingvalla – En port till Söderåsen beviljade projekt, innovation, landsbygdsfonden, lokalt ledd utveckling, nyheter, projektstöd
Trygg Natt beviljade projekt, nyheter, socialfond, Trygg Natt, Trygg Rätt
Naturturism Rönne å och Ringsjön – Förstudie beviljade projekt, havs- och fiskerifonden, laxfiske, lokalt ledd utveckling, naturturism, nyheter, projektstöd, Ringsjöarna, Rönne å
Kretslopp från stad till land – värdeökning för lantbruk beviljade projekt, innovation, landsbygdsfonden, lokalt ledd utveckling, nyheter, projektstöd
Vejby Sport Park beviljade projekt, innovation, landsbygdsfonden, Lokal attraktivitet, lokalt ledd utveckling, nyheter, projektstöd
Ett kladdigt event beviljade projekt, leader, Leader Nordvästra Skåne med Öresund, lokalt ledd utveckling, nyheter, paraplyprojekt, projektstöd, Ung Kraft och Vilja
Aktivitet för de yngsta under Örkelljungadagarna, och breakdancen kommer till Båstad beviljade projekt, leader, Leader Nordvästra Skåne med Öresund, lokalt ledd utveckling, nyheter, paraplyprojekt, projektstöd, Ung Kraft och Vilja
Avslutat projekt: Toilet Beauty beviljade projekt, företagsstöd, innovation, landsbygdsfonden, lokalt ledd utveckling, nyheter
Avslutat projekt: Expose It beviljade projekt, Klimatoro, landsbygdsfonden, nyheter, Teater Amabile
Ny ungdomscoach ska vägleda unga att driva projekt i nordvästra Skåne beviljade projekt, leader, Leader Nordvästra Skåne med Öresund, lokalt ledd utveckling, nyheter, paraplyprojekt, projektstöd
Bidrag till sex nya Kreativa idéer för integration och Kullaturism kreativa idéer, landsbygdsfonden, leader, lokalt ledd utveckling, nyheter, projektstöd, socialfond
Första Ung kraft och Vilja och tre nya Kreativa idéer beviljade projekt, havs- och fiskerifonden, kreativa idéer, landsbygdsfonden, leader, lokalt ledd utveckling, nyheter, projektstöd
Filmskola, aktivitet utanför staden och biologiskt nedbrytbar toalettborste beviljade projekt, kreativa idéer, landsbygdsfonden, leader, lokalt ledd utveckling, nyheter, projektstöd
Avslutat projekt: Ansökan om utökning och utveckling av biodling beviljade projekt, detaljerad projektbeskrivning, landsbygdsfonden, lokalt ledd utveckling, nyheter, projektstöd
Ung Kraft och Vilja 2 beviljade projekt, kreativt lärande, leader, Leader Nordvästra Skåne med Öresund, Lokal attraktivitet, lokalt ledd utveckling, nyheter, paraplyprojekt, projektstöd, smart resursförsörjning
Ung Kraft och Vilja 1 beviljade projekt, leader, Leader Nordvästra Skåne med Öresund, lokalt ledd utveckling, nyheter, paraplyprojekt, projektstöd
Matmarknad, äppelfest och bygdebastu beviljade projekt, kreativa idéer, leader, lokalt ledd utveckling, nyheter, projektstöd
Första två delprojekten klara beviljade projekt, kreativa idéer, leader, lokalt ledd utveckling, nyheter, projektstöd
Avslutat projekt: Komsi – Kompetens, samverkan och inkludering på landsbygden beviljade projekt, nyheter, Röstånga, socialfond
Pengar till Kreativa idéer beviljade projekt, detaljerad projektbeskrivning, kreativa idéer, leader, lokalt ledd utveckling, nyheter, projektstöd
Destination Söderåsen beviljade projekt, detaljerad projektbeskrivning, lokalt ledd utveckling, nyheter, projektstöd
Mötesplats Söderåsen beviljade projekt, Bjuv, Golf, Idrott, nyheter, Träning
Mitt Hav – Skäldervikens och Kattegatts vatten beviljade projekt, nyheter
Avslutat projekt: Träffpunkt Elfdalen beviljade projekt, nyheter
Transnationellt samarbetsprojekt – säl och skarv detaljerad projektbeskrivning, nyheter
Avslutat projekt: Höganäs Hästcenter
Avslutat projekt: Ett hållbart fiske i Öresund beviljade projekt, havs- och fiskerifonden, nyheter
Avslutat projekt: Lokal förvaltning av Hvens natur- och kulturmiljö beviljade projekt, nyheter
Avslutat projekt: Naturarenan vid Hjälmsjön beviljade projekt, nyheter
Avslutat projekt: Food Evolution beviljade projekt, nyheter
Avslutat projekt: Ingeborrarp ett kulturcentrum
Avslutat projekt: Åsljungasjön – livskvalitet på riktigt.
Avslutat projekt: Säkrare upplevelser med bruksspelet beviljade projekt, nyheter
Avslutat projekt: Torekovs konstskola detaljerad projektbeskrivning
Avslutat projekt: Bruksspelet 2.0 detaljerad projektbeskrivning
R:ekobyn – en ekoby i Röstånga beviljade projekt, detaljerad projektbeskrivning
Avslutat projekt: Aktiv livsstil Båstad-Bjäre beviljade projekt
Avslutat projekt: Kulla-GO deta
Avslutat projekt: Aktiv livsstil – Båstad Bjäre beviljade projekt
Avslutat projekt: Restaureringen av Krapperups gamla vattenmölla beviljade projekt
Avslutat projekt: Affärsresan Örkelljunga
Avslutat projekt: Rekreationsområde Makadammen i Åstorp
Avslutat projekt: Restaurering av Krapperups gamla mölla