Avslutade projekt 2014-2024

Avslutat projekt: Höganäs Hästcenter

Publicerades den 2 november 2017

Vid sitt senaste möte beslutade LAG att bevilja stöd till förstudien Höganäs Hästcenter.

Projektet är en förstudie som syftar till att ta fram underlag för att kunna bygga upp ett hästcenter som står sig konkurrenskraftigt nationellt och internationellt, där skilda intresseorganisationer inom hästsporten samverkar.

Målet är att samla samtliga representerade raser och hästinriktningar på en gemensam, lättillgänglig plats och att barn, ungdomar och vuxna ska kunna träffas och utöva sin sport tillsammans. Ingen annan anläggning kan idag presentera ett sådant brett utbud, anpassat för alla, vilket möjliggör ett mervärde för hela kommunen sett till ökad turism, ökad varumärkeskännedom och ökad möjlighet för företag i kommunen att erbjuda sina tjänster och öka sin försäljning.

Projektnamn: Höganäs Hästcenter i Kullabygden
Sökande: Kullabygdens ryttarförening
Journalnummer: 2017-4101
Fond och motivering: Landsbygdsfonden därför stödet är ett projektstöd som gynnar en bredare allmänhet och näringslivsutveckling.
Åtgärd: Genomförande
Insatsområde: 3. Lokal attraktivitet
Aktuella kommuner i genomförandet: Höganäs
Projekttyp: Projektstöd

Slutdatum: 2018-09-30

Nytt beslutat slutdatum: 2019-03-31
Ansökt belopp: 277 786 kr
Förslag till finansiering: Projektstöd 186 117:- övrig offentlig finansiering (LAG) 42 887:-.

Beslut: LAG beslutar att prioritera Höganäs Hästcenter i Kullabygden – en förstudie  2017-4101, godkänner förslaget till finansiering och godkänner rimlighetsbedömning.

Motivering till beslut: Spännande och innovativt projekt som kan gynna hästsporten i Kullabygden. En väl genomarbetad projektplan där många positiva faktorer lyfts fram. Ett målinriktat, konkret projekt med lokal förankring och tydligt behov.Jordbruksverket fattar det slutgiltiga beslutet kring projektet

Dela: