Avslutade projekt 2014-2024

Avslutat projekt: Rekobyn, en ekoby i Röstånga

Publicerades den 12 december 2016

Röstånga ska bli en by med högre status och med tillgång till ett nytt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart boende.

Nu tas skisser fram på ett helt nytt bostadsområde, ett projekt som får stöd av Leader nordvästra Skåne med Öresund.

Röstånga behöver bostäder, familjer i kö vill komma till byn och många äldre skulle gärna sälja villan och flytta till något mindre, om det fanns.

Byggande av bostäder utanför städer är dock oftast inte intressant för större byggherrar. Nybyggnadskostnaderna överstiger vanligtvis försäljningspriset.

Det finns en stor potential för nybyggande på landsbygden men då krävs metoder som förenklar, till exempel användning av lokala naturmaterial.

Bakom projektet står en rad olika intressenter som tillsammans bildat föreningen Röstånga ekoby med långsiktigt mål att bygga ett helt nytt bostadsområde med plats för ett 30-tal hushåll och därmed bidra till bygdens möjligheter att behålla service, skola och allmänna kommunikationer

Förberedelserna har pågått i två år. Bland annat ställer sig Svalövs kommun mycket positiv till idén. För att möjliggöra byggandet av en ekoby i Röstånga krävs en situationsplan som inkluderar ett hållbart perspektiv.

 

Vid det senaste styrelsemötet beslutade Leander nordvästra Skåne med Öresund att bevilja pengar till en förstudie eftersom projektet kan vara en inspirationskälla för liknande projekt i regionen och övriga Sverige. Genom att skapa förutsättningar för nya lösningar och metoder kan projektet leda till både ett hållbart ekologiskt kretslopp och energieffektivisering. Projektet har också en bred förankring i bygden och från kommunen.

Målet med projektet är en färdig detaljplan som ska möjliggöra byggande av ekobyn och då projektet innehåller lokal förankring, utbildning och marknadsföring finns det stora möjligheter att målet kan nås.

Det formella beslutet om stöd fattas av jordbruksverket.

Dela: