Beviljade projekt

Transnationellt samarbetsprojekt – säl och skarv

Publicerades den 2 november 2017

LAG beslutade vid sitt senaste sammanträde att ställa sig bakom det transnationella samarbetsprojektet kring säl och skarv.
Detta transnationella samarbetsprojekt ska sammanställa befintlig forskning och fakta om sälens och skarvens inverkan på ekonomin för yrkesfisket eftersom en sådan sammanställning idag saknas.

Tre forskare är redan vidtalade och med i initiativet. Dessa forskare kommer från universitet och forskningsinstitutioner i Sverige, Finland och Estland.

Syfte: Projektet ska sammanställa befintlig forskning och fakta om sälens och skarvens inverkan på ekonomin för yrkesfisket runt Östersjön.

Mål: Ge en dokumenterad samlad bild av forskningen av de ekonomiska konsekvenserna av säl och skarv för yrkesfisket kring Östersjön samt en aktuell bild av yrkesfiskarnas upplevda nuläge.

Projektnamn: Transnationellt samarbetsprojekt – Säl och skarv
Sökande: Leader nordvästra Skåne med Öresund
Journalnummer: 2017-3709
Fond och motivering: Havs- och fiskerifonden eftersom projektet har fokus på fiske
Åtgärd: Genomförande
Insatsområde: 3. Lokal attraktivitet
Aktuella kommuner i genomförandet: Helsingborg, Landskrona, Höganäs, Båstad, Ängelholm, Örkelljunga, Klippan, Åstorp, Svalöv, Bjuv plus Öresund
Projekttyp: Projektstöd
Slutdatum: 2019-12-31

Nytt slutdatum:
Ansökt belopp: 307 924kr

Förslag till finansiering: Projektstöd 206 309:- övrig offentlig finansiering (LAG) 101 615:-

Beslut: LAG beslutar att prioritera projektet Transnationellt samarbetsprojekt – Säl och skarv 2017-3709, godkänner förslaget till finansiering och godkänner rimlighetsbedömning.

Motivering till beslut: Ett flertal länders LAG medverkar i projektet. Projektet bidrar till mål inom flera av insatsområdena. Yrkesfiskarna har länge velat lyfta frågan men har inte haft tid och resurser.

 

Jordbruksverkets beslut:

Ansökan beviljad 30 okt 2017 med stöd från havs- och fiskeriprogrammet.

Dela: