Avslutade projekt 2014-2024

Avslutat projekt: Åsljungasjön – livskvalitet på riktigt.

Publicerades den 14 januari 2017

Projektnamn: Åsljungasjön -livskvalitet på riktigt
Sökande: Åsljunga intresseförening
Journalnummer: 2016-3664
Fond och motivering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling eftersom projektet har fokus på allmän landsbygdsutveckling.
Insatsområde: Insatsområde 3, Lokal attraktivitet -samverkan för att skapa ett stort utbud av attraktiva faktorer
Aktuella kommuner i genomförandet: Örkelljunga
Projekttyp: Projektstöd
Slutdatum: 2018-01-31
Beslutsmässighet och jäv: LAG är beslutsmässiga och samtliga närvarande LAG-medlemmar deltar i beslutet. Ingen i LAG anmäler jäv.
Ansökt belopp: 1 712 783:-
Förslag till finansiering: Projektstöd 1147 564:-, övrig offentlig finansiering (LAG) 15 218:-,
övrig offentlig resurs: 550 000:-.
Beslut: LAG beslutar att prioritetera projektet Åsljungasjön -livskvalitet på riktigt och godkänna förslaget till finansiering.
Poäng: 330 poängMotivering till beslut: LAG anser att genom projektet Åsljungasjön-livskvalitet på riktigt, som ska upprusta en befintlig led runt Åsljungasjön, ökas byns attraktivitet både för fast boende och turister. Projektet är väl förankrat bland flera ideella föreningar i Åsljunga och bör skapa ytterligare utvecklingsmöjlighet för lokala företag genom ökad tillgänglighet och nya fritidsaktiviteter. Eftersom det i projektet ingår två offentliga grill platser, nya parkeringsplatser samt framtagande av ett antal informationsskyltar ökar värdet för lokalbefolkning och turister ytterligare.


Särskilda villkor: Projektet ska stämmas av med jämna mellanrum under projekttiden utifrån projektets behov. En avstämningsrutin med lägesrapport ska upprättas och förmedlas till projektägaren i samband med beslutet.


Övrigt: Tania Bauder utses av LAG till fadder för projektet. 

 

Jordbruksverkets beslut:

Jordbruksverket beslutar 17 november 2016 att bevilja ansökan stöd från landsbygdsprogrammet.

  

Dela: