Avslutade projekt 2014-2024

En lokal entreprenör har beviljats stöd för att utveckla en miljövänlig toalettborste.

Syftet med projektet är att ersätta den gamla toalettborsten i farlig plast, med en miljövänlig toalettborste. Den miljövänliga borsten kommer att vara framställd i biomaterial för att värna om vår natur – och för att kunna återvinna produkten till biogas.

Målet med projektet är att framställa en prototyp.

 

Projektnamn: Toilet Beauty
Projektägare: Toilet Beauty
Fond: Landsbygdsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Insatsområde: Insatsområde 4, Näring och entreprenörer
Aktuella kommuner i genomförandet: Helsingborg
Projekttyp: Företagsstöd
Slutdatum: 2019-12-30

Ansökt belopp:  199 840 kronor
Förslag till finansiering: Projektstöd 139 888 kronor, privat finansiering (egen privat finansiering ): 59 952 kronor
Beslut: LAG och Jordbruksverket bedömer att ansökan ryms och prioriteras inom Leaderområdets utvecklingsstrategi


 

Jordbruksverkets och LAG:s motivering till beslut:
LAG och Jordbruksverket bedömer att ansökan ryms och prioriterats inom Leaderområdets utvecklingsstrategi och är förenlig med gällande lagstiftning. LAG har prioriterat projektet därför att LAG anser att projektet är spännande och innovativt och kommer från en ung entreprenör. Genom att bevilja projektet skapar vi möjligheter till ökad hållbarhet. Projektet stärker också den lokala marknaden i vårt område.

 

Jordbruksverkets beslut:

Jordbruksverket beslutade 14 mars 2019 att bevilja ansökan stöd från landsbygdsprogrammet 2014-2020.

 

  

Dela: