Avslutade projekt 2014-2024

Avslutat projekt: Ingeborrarp ett kulturcentrum

Publicerades den 29 mars 2017

Projektet ska skapa en kreativ mötesplats med ambitionen att berätta lokal historia på ett nyskapande sätt. Med hjälp av olika kulturyttringar ska Ingeborrarp lyfta som besöksmål samt skapa ett större intresse för vårt gemensamma kulturarv. Projektet kommer att fokusera på folkbildning, skapa en mötesplats med fokus på kvalitet och delaktighet med målgruppen samt hjälpa till att lyfta lokala kulturaktörer.
Det huvudsakliga syftet är att bilda ett Kulturcentrum på Ingeborrarp och på det sättet locka fler besökare i alla åldrar till Ingeborrarp.
I nuläget är ett antal kulturföreningar i kommunen med som deltagare i projektet. Dessa är Örkelljunga Konstförening, Örkelljunga Teaterförening, samt IFALL – integration för alla.

Jordbruksverkets beslut:

Jordbruksverket beviljar ansökan 14 dec 2017, stöd från landsbygdsprogrammet.

  

 

 

 

 

Dela: