Kom igång


Har du en idé till ett projekt?

Börja med att läsa om vår strategi och vad vi kikar på i bedömningen. Svara sedan på checklistans tio frågor, det är ett utmärkt underlag när du kontaktar vårt kontor.

Efter ett möte där vi tillsamman går igenom dina idéer så kan du göra en formell ansökan hos jordbruksverket. Ansökan måste göras senast 6 veckor före LAG-möte.

Den lokala LAG-styrelsen behandlar alla ansökningar vid sina ordinarie sammanträden och tar beslut om projektet. Jordbruksverket fattar det formella beslutet.