Avslutade projekt 2014-2024

Avslutat projekt: Matmarknad, äppelfest och bygdebastu

Publicerades den 8 augusti 2018

Mitt under semesterperioden träffades en beslutsgrupp från Leader Nordvästra Skåne med Öresund, för att ta beslut om ytterligare tre projekt under samlingsnamnet Kreativa idéer. Alla ansökningar blev godkända.

Smaker från Söderåsen 7 oktober

Åtminstone för matmarknaden i Skäralid, som går under namnet Smaker från Söderåsen, blev det bråttom efter det positiva beskedet. Deras stora arrangemang ska hållas första söndagen i oktober enligt tradition. Innan dess är det mycket som ska förberedas. Genom att anlita konsulten Alexandra Kronholm hoppas nu föreningen Smaker från Söderåsen på en omstart under mer trygga former, genom bidrag med upp till 40 000 kronor från Leader Nordvästra Skåne med Öresund. Pengarna kommer från landsbygdsfonden och paraplyprojektet Näring och entreprenörer.

Äppelfest i Kattarp 15 september

Äppelfest i Kattarp får bidrag med upp till 25 000 kronor. Här ska det hållas äppelfest i parken lördag 15 september. Besökarna får lära sig om äppelsorter och hur frukten kan tas tillvara. Helsingborgs stad deltar med expertkunskaper kring både fruktträd och Kattarp som bostadsort. Man hoppas att initiativet ska leda till att fler av de nya villatomterna i området ska säljas och bebyggas.  Naturligtvis kommer det även ordnas en klassisk tävling om vem som gör den bästa äppelpajen. Arrangör är kulturföreningen Feet. Förhoppningen är att äppelfesten ska bli återkommande, stärka bygemenskapen och locka besökare även från grannbyn Hasslarp. Pengarna kommer från landsbygdsfonden och paraplyprojektet Näring och entreprenörer.

Läs mer:

https://www.facebook.com/events/1758899217563430/

Hela bygdens bastu i Röstånga

Bygdebolaget Röstånga utveckling har varit med i leaderprojekt tidigare. Nu är det meningen att ett gammalt önskemål ska förverkligas. En bastu som alla boende i byn kan både använda och känna sig som ägare av.  Därför ska byborna själva bygga, konstruera, äga och komma överens om reglerna för användningen av en mobil bastu. Ritningar och regler ska förhandlas fram under några expertledda workshops under hösten, som blir starten för Hela bygdens bastu. Leader Nordvästra Skåne med Öresund ger bidrag med upp till 40 000 kronor till projektet.Pengarna kommer från landsbygdsfonden och paraplyprojektet Kreativt lärande.

Läs mer:

https://www.facebook.com/RoestangaBygdebastu/

 

 

 

 


Nordvästra Skåne med Öresund har något som kallas Paraplyprojekt. Under dem går det enkelt att få projektstöd upp till 40 000 kronor via EU-fonder för att genomföra småprojekt för att prova en idé som kan vara till nytta för många. Ta kontakt med leaderkontoret i Örkelljunga!

Kreativa Idéer – så fungerar det!

Vill ni genomföra ett mindre projekt eller testa Er idé inför ett eventuellt större projekt?

Hos Leader nordvästra Skåne med Öresund har ni möjlighet att få stöd om maximalt 40 000 kronor. Medfinansiering krävs i form av ideella resurser som arbetstimmar, lokaler, material med mera. Medfinansieringen ska uppgå till samma summa som det kontanta projektstöd ni beviljas, vilket motsvarar runt 30 procent av värdet på hela projektet. Att arbeta med Leader som projektform innebär att er idé ska syfta till att gynna flera människor/verksamheter/föreningar. Projektstöd kan sökas till nya, innovativa idéer ute på landsbygden men inte till pågående verksamheter eller investeringar. Pengarna kan användas exempelvis till en förstudie för att se om det är vettigt att gå vidare med ett större projekt. Det kan också blir bidrag till studieresor eller arvode för en inspirerande föreläsare.

Pengarna kommer från tre EU-fonder, landsbygdsfonden, socialfonden och havs- och fiskerifonden. Arbetsområdena som kan få stöd går under benämningarna näring och entreprenörer, kreativt lärande och lokal attraktivitet.

Ladda ner instruktioner i PDF-format:

Kreativa Idéer så funkar det.

__________________________________________________________________________________

Så här gör Ni med Er projektansökan:

Läs igenom och fyll i ansökan till Kreativa Idéer som Ni hittar på vår hemsida www.leadernordvastraskane.se

Försök göra en bedömning av om Er idé passar in under någon/några av leaderområdets mål. Insatsområdena är:

1. Näring och entreprenörer, stötta lokala näringslivet

2. Lokal attraktivitet, samverka för att skapa ett stort utbud av attraktiva faktorer

3. Smart resursfördelning, omställning till hållbara gröna metoder, produkter och livsmönster.

4. Kreativt lärande, uppmuntra till kunskapsbyggande och nya nätverk.

Kontakta vår handläggare Anders Davidsson tel: 073-330 77 87 eller e-post anders.davidsson@leaderskanens.se . Vi bokar ett möte för att gå igenom och bedöma Era idéer. Ni får stöd och hjälp med Er ansökan under hela processen.

__________________________________________________________________________________

Så här går det till om Ert projekt godkänns:

Ni träffar vår handläggare för att gå igenom och skriva under avtal.

Ni genomför projektet.

Ni skickar in slutrapport med körjournaler, projektdagböcker med ideell tid, eventuella andra medfinansieringsunderlag, kostnadssammanställning, kvitton, fakturor och betalningsunderlag. När slutrapporten godkänts av Leaderkontoret betalas Era pengar ut. Observera att samtliga uppkomna kostnader måste vara betalda innan Ni kan få ut Ert projektstöd!

Ni får under projekttiden fortsatt hjälp med att besvara de frågor som kan uppstå under arbetet, eller om Ni har behov av annan form av coaching från vårt verksamhetskontor.

För ytterligare information, hjälp med att bedöma Er idé, fylla i ansökan eller annat är Ni varmt välkomna att kontakta:

Handläggare Kreativa Idéer
Anders Davidsson
e-post: anders.davidsson@leaderskanens.se
tel: 073-330 77 87

Jag ser fram emot att få ta del av er idé!
Anders

__________________________________________________________________________________

Jordbruksverkets beslut:

Ansökan Kreativa idéer – Kreativt lärande beviljades av Jordbruksverket den 8 juni 2018. Stödet kommer från landsbygdsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014-2020.

Ansökan Kreativa idéer – Näring och entreprenörer beviljades av Jordbruksverket den 8 juni 2018. Stödet kommer från landsbygdsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014-2020.

Ansökan Kreativa idéer – Socialfond – Näring och entreprenörer beviljades av Jordbruksverket den 14 juni 2018. Stödet kommer från regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014-2020.

Ansökan Kreativa idéer – Hav och fiske – Lokal attraktivitet beviljade av Jordbruksverket den 14 juni. Stödet kommer från havs- och fiskeriprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014-2020.

 

   

Dela: