Avslutade projekt 2014-2024

Avslutat projekt: Hälsa med Hästkrafts Radiopodd

Publicerades den 12 november 2020

Hälsa med Hästkraft är en daglig verksamhet i Örkelljunga kommun. Verksamheten riktar sig till personer inom LSS, psykiatri och AMI. Nu vill en grupp deltagare starta en egen podd.

Tanken är att göra intervjuer och intressanta program som är lättsmälta och trevliga att lyssna på. Såhär skriver projektgruppen i sin ansökan:

”Vi vill starta den bästa podden där människor med eller utan funktionsvariationer från olika delar av samhället kan mötas. Att alla har rätt till sin plats i samhället. Vi vill lära oss att bli bäst så vi kan intervjua de bästa. Vi vill att alla ska känna sig delaktiga och att deras röst är viktig.
Vi vill bli reportrar på vårt sätt och vi vill att alla ska få berätta och bli lyssnade på. Vi vill att vår fantastiska podd ska få alla att förstå hur vi tänker och att vår röst räknas . Vi vill att alla ska förstå samhället och hjälpas åt att förstå hur allt hänger ihop.”

 Syfte och mål med projektet

Syftet med projektet är att stärka deltagare att våga och att förstå att de kan själva. Målet med projektet är kunna producera poddar och lära sig intervjuteknik.

”Jättefint exempel på hur man med små medel kan skapa förutsättningar för individer att vidga sitt arbetssätt och meriter – LAG Leader nordvästra Skåne med Öresund ”

Projektnamn: Hälsa med Hästkrafts Radiopodd

Sökande : Örkelljunga kommun – Daglig verksamhet Hälsa med Hästkraft

Fond och motivering: Regional- och socialfondsprogrammet, Europeiska socialfonden. För att stärka anställningsbarhet för individer som står långt ifrån arbetsmarknaden då insatsens syfte är att stärka deltagare, att våga och att förstå att de kan själva

Åtgärd: Genomförande

Insatsområde: 1: Kreativt lärande – uppmuntra till kunskapsbyggande

Aktuella kommuner i genomförandet: Örkelljunga

Projekttyp: Projektstöd

Slutdatum: 2021-09-30

Ansökt belopp:  215 445 kronor

Förslag till finansiering: Projektet beviljas projektstöd från Jordbruksverket med 166 280 kronor (77,18 %), Övrigt offentligt stöd från LAG 49 165 kronor, vilket tillsammans utgör 100 % av den totala stödnivån.

Övrigt: Eget/ideellt arbete/resurs till värdet av 27 120 kronor

Motivering till beslutad stödnivå: Projektets utgifter är rimliga i omfattning och prisnivå samt faller inom stödnivån. Du får totalt högst 215 445 kronor i stöd, varav 60,00 procent kommer från EU. Andelen stöd från regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014–2020 får sänkas om andelen stöd från Leader Nordvästra Skåne med Öresund ökar jämfört med finansieringsplanen.

Motivering till beslut: LAG och Jordbruksverket bedömer att ansökan ryms och prioriterats inom Leaderområdets utvecklingsstrategi och är förenlig med gällande lagstiftning. LAG har prioriterat projektet därför att projektet stärker individens självkänsla och kan förbättra förutsättningarna för en anställning. Flera personer inom de socialt utsatta grupperna kommer att få möjlighet att utvecklas och få kunskap inom området. Beroende på innehåll och omfattning kan även nya bekantskaper och nätverk växa, liksom nya idéer. Jättefint exempel på hur man med små medel kan skapa förutsättningar för individer att vidga sitt arbetssätt och meriter.

Poäng: 365 (Projekt under 300 poäng ska avslås.)

Jordbruksverkets beslut: Ansökan beviljades av Jordbruksverket den 12 november 2020. Stödet kommer från regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014-2020.

 

 

 

Dela: