Beviljade projekt

Kulturcenter för historiska matkulturgrödor

Publicerades den 29 december 2021

Med sitt projekt Kulturcenter för historiska matkulturgrödor vill Bjäre Härads Hembygdsförening skapa ett kulturcentra för matkulturgrödor från 1800-talet och framåt.

 

Dessa grödor finns idag i princip enbart i den Nationella Genbanken. Genom sitt kontaktnät har hembygdsföreningen dock möjligheter att erhålla ett större antal frön från ett 20-tal sorter. Dessa fröer vill man mångdubbla i sitt kulturcentra(hembygdsparken) och på så sätt skapa ett turistmål där man både kan få kunskaper kring de historiska grödorna, prova på att odla, skörda samt att köpa färdiga produkter och fröer för att närodla och närkonsumera dessa grödor. Idén med projektet är också att utöka till fler sorter för att få in dessa på den nationella sortlistan som idag är ett krav för att få odla och sälja dessa produkter.

Syftet med projektet är att sprida kunskaper kring matkulturodlingar, förmedla historiska berättelser vem som odlade dessa och att få fler att intressera sig för odling. Målet med projektet är ett välfungerande odlingscenter som är välkänt nationellt.

Bjäre Härads Hembygdsförening är projektansvarig/projektägare. Samarbetspartners är bl a Båstad kommun, Båstad Turism o Näringsliv, Mäsinge Möllas ideella förening/Bjäre Kvarn, Båstad Bjäre Gourmet och Apelryds Kamratförening. Dessa parter har lång erfarenhet kring turism, odling, arrangera events samt att tillaga mat från grunden.

Projektnamn: Kulturcenter för historiska matkulturgrödor
Sökande:
 Bjäre Härads Hembygdsförening
Journalnummer: 
2021-2357
Fond och motivering: Landsbygdsfonden då projektidén har fokus på allmän landsbygdsutveckling och är till nytta för allmänheten
Åtgärd:
Genomförande
Insatsområde:
 3. Lokal attraktivitet – samverkan för att skapa ett stort utbud av attraktiva faktorer 
Aktuella kommuner i genomförandet:
Båstad
Projekttyp:
Projektstöd, stödet är ett projektstöd som gynnar en bredare allmänhet och landsbygdsutveckling
Slutdatum:
2024-05-31

Ansökt belopp: 853 530 kronor

Förslag till finansiering: Projektstöd 571 865 :-, Övrigt offentligt stöd från LAG 31 665 :-, Övrig offentlig resurs Båstads kommun 150 000 :-

Motivering till beslutad stödnivå: Du kan få högst 67,00 procent men inte mer än 571 865 kronor i stöd från landsbygdsprogrammet 2014–2020 för de utgifter som ger rätt till stöd. Stödet avser projektet och de utgifter som är kopplade till aktiviteterna som framgår i ansökan och i detta beslut. Pengarna från landsbygdsprogrammet 2014–2020 tillsammans med pengarna från Leader Nordvästra Skåne med Öresund och Båstads kommun begränsas till högst 100,00 procent av de utgifter som ger rätt till stöd. Stödet från  landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Poäng: Poäng: 460 (Projekt under 300 poäng ska avslås.)

Jordbruksverkets beslut: LAG och Jordbruksverket bedömer att din ansökan ryms och prioriterats inom leaderområdets utvecklingsstrategi och är förenlig med gällande lagstiftning. LAG har prioriterat projektet därför att det ska sprida kunskaper kring matkulturodlingar, förmedla historiska berättelser om vem som odlade dessa och att få fler att intressera sig för odling. Man vill få ett välfungerande odlingscenter som är välkänt nationellt. Ett spännande projekt som vända sig till både odlare, allmänhet, skolor och turister och med potential att bli en viktig och kunskapsgivande nationell verksamhet.

Jordbruksverkets beslut: 

Jordbruksverket beslutade 2021-12-29  att bevilja ansökan stöd från landsbygdsprogrammet 2014-2020.

 

  

Dela: