Mallar och dokument

Här har vi samlat länkar till de mallar och dokument som du behöver i ansökningsprocessen. Klicka på respektive rubrik för att komma till dokumentet.

Lokal utvecklingsstrategi 

En sammanfattning av den lokala utvecklingsstrategin som beskriver vad lokalt ledd utveckling genom leadermetoden innebär samt Leader nordvästra Skåne med Öresunds vision, mål, insatsområden och indikatorer.

Checklista – 10 frågor före start

Fylls i av projektgruppen för att kunna se om er projektidé kan bli ett leaderprojekt. Skickas till leaderkontoret

Jordbruksverkets mall för aktivitetsplan

Mall som kan användas för att göra en aktivitetsplan för projektet.

Information om fullmakt

Information om fullmakter för Jordbruksverkets e-tjänster.

Guide till Jordbruksverkets e-tjänst

Information om hur du använder e-tjänsten för att söka stöd.

 

Dela:
17 januari 2020 09.21

DEL 5 "Glesbygden behöver frihet" Innan jul delade vi en rad olika inlägg från etablerade medier gällande den rådande debatten om landet och staden. Nu fångar vi upp ekonomhistoriker och författaren Jan Jörnmarks debattinlägg på temat. Alla fyra delar publicerade i Dagens Industri mellan den 1 o...

Läs mer
16 januari 2020 07.18

Läs mer om sjömatens väg på https://www.landsbygdsnatverket.se/vadarlandsbygdsnatverket/verksamhetsomraden/fiskeochvattenbruk/fiskeochvattenbruksexempel.4.7737075a15e57edc326d29e3.html

Läs mer