Beviljade projekt

Projektstöd för företag: Lokalutökning med nya sittplatser

Publicerades den 4 januari 2022

Projektstödet för företag till caféet Sweet harmony glutenfritt AB ska ge möjlighet till utökning av lokalyta, där det får plats med fler sittplatser och en tillgänglighetsanpassad toalett för att kunna driva företaget vidare.

Syftet med projektet är att kunna erbjuda fler sittplatser till kunder som vill äta på caféet, att kunna anställa mer personal och locka fler kunder att handla i butiken. Målet med projektet är att renovera och utöka lokalen för att möjliggöra fler sittplatser och kunna hålla kurser.

Bakgrund: Kundkretsen har ökat markant med åren och i dagsläget har företaget mellan 50-70 luncher i genomsnitt per dag.

Projektnamn: Utökning av lokalyta
Sökande:
Sweet harmony glutenfritt AB
Journalnummer:
2021-2450
Fond och motivering: Landsbygdsfonden för att insatsen bidrar till ekonomisk utveckling på landsbygden genom att stärka näring och entreprenör
Åtgärd:
Genomförande
Insatsområde:
 4. Näring och entreprenörer – stötta det lokala näringslivet
Aktuella kommuner i genomförandet:
Klippan
Projekttyp: 
Projektstöd till företag, stödet är ett projektstöd som gynnar enstaka företag
Slutdatum: 
2022-06-30

Ansökt belopp: 200 000 kronor

Förslag till finansiering: Projektstöd för företag 140 000 :-, Övrigt privat finansiering 60 000 :-

Motivering till beslutad stödnivå: Du kan få högst 70,00 procent men inte mer än 140 000 kronor i stöd från landsbygdsprogrammet 2014–2020 för de utgifter som ger rätt till stöd. Stödet avser projektet och de utgifter som är kopplade till aktiviteterna som framgår i ansökan och i detta beslut. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Poäng: Poäng: 355 (Projekt under 300 poäng ska avslås.)

Jordbruksverkets beslut: LAG och Jordbruksverket bedömer att din ansökan ryms och prioriterats inom leaderområdets utvecklingsstrategi och är förenlig med gällande lagstiftning. LAG har prioriterat projektet därför att genom att utöka lokalytan för att kunna ta emot sittande matgäster och för att möta ett utökat intresse för naturlig hudvård förbättras uppenbarlig en populär näringslivsverksamhet. Detta kan göra att fler lockas till bygden vilket skapar ökade möjligheter för andra näringsidkare. Eftersom företaget tar idag emot elever från gymnasiesärskolan kommer man med all sannolikhet kunna göra detta i större omfattning nu.

Jordbruksverkets beslut: 

Jordbruksverket beslutade 2022-01-04  att bevilja ansökan stöd från landsbygdsprogrammet 2014-2020.

 

  

Dela: