Avslutade projekt 2014-2024

Projektet Destination Rönne Å och Ringsjön vill utifrån resultatet av förstudieprojektet Naturturism Rönne å och Ringsjön, inleda arbetet med att utveckla en ny destination för naturturism och upplevelser utmed Rönne å och runt Ringsjön, från Skälderviken till Ringsjön. 

”Vi vill fortsätta arbetet med att synliggöra Rönne å och Ringsjön med alla de möjligheter inom naturturism som erbjuds invånare och besökare, men nu med planen att etablera en tydlig destination med ett långsiktigt perspektiv. Projektet ska dels ta fram ett gemensamt varumärke för destinationen samt ett digitalt och visuellt kommunikationskoncept. Det omfattar exempelvis framtagande av en samlande hemsida, en anpassad digital karta med relevant information och inspiration till besökare och invånare. Tanken är att utveckla den digitala plattformen allteftersom naturturismen i Rönne å vidareutvecklas. Vi vill bjuda in allmänhet och besökare att följa med på vår utvecklingsresa.” – Ur projektplanen.

Syftet med projektet är att ge nya möjligheter till utveckling och öka affärsnyttan för den lokala besöksnäringen längs med Rönne å och Ringsjön samt att öka attraktionskraften för landsbygden. Syftet är också att öka kunskapen om natur och friluftsliv. .

Målet med projektet är att utveckla en ny destination för natur och friluftsliv – Destination Rönne å och Ringsjön samt skapa en digital plattform för området.

Projektnamn: Projekt Destination Rönne Å och Ringsjön
Sökande:
Ängelholms kommun
Journalnummer: 
2021-3875
Fond och motivering: Landsbygdsfonden då projektidén har fokus på allmän landsbygdsutveckling och är till nytta för allmänheten
Åtgärd:
Genomförande
Insatsområde:
 3. Lokal attraktivitet – samverkan för att skapa ett stort utbud av attraktiva faktorer 
Aktuella kommuner i genomförandet:
Ängelholm, Åstorp, Klippan, Hörby, Höör, Eslöv
Projekttyp:
Projektstöd, stödet är ett projektstöd som gynnar en bredare allmänhet och landsbygdsutveckling
Slutdatum:
2023-11-30

Beslutat belopp: 3 234 098 kronor

Förslag till finansiering: Projektstöd 2 166 846 kr:-, Övrigt offentligt stöd från samverkansorgan/region 850 000 :-, Övrigt offentligt stöd från kommun Eslöv 108 626:-, Övrigt offentligt stöd från kommun Höör 54 313:-, Övrigt offentligt stöd från kommun Hörby 54 313:-.

Motivering till beslutad stödnivå: Du kan få högst 67,00 procent men inte mer än 2 166 846 kronor i stöd från landsbygdsprogrammet 2014–2020 för de utgifter som ger rätt till stöd. Stödet avser projektet och de utgifter som är kopplade till aktiviteterna som framgår i ansökan och i detta beslut. Pengarna från landsbygdsprogrammet 2014–2020 tillsammans med pengarna från de finansiärer som anges med namn i finansieringsplanen i detta beslut begränsas till högst
100,00 procent av de utgifter som ger rätt till stöd.

Poäng: Poäng:  460 (Projekt under 300 poäng ska avslås.)

Jordbruksverkets beslut: LAG och Jordbruksverket bedömer att din ansökan ryms och prioriterats inom leaderområdets utvecklingsstrategi och är förenlig med gällande lagstiftning. LAG har prioriterat projektet därför att det är ett mycket spännande projekt med stor potential som ligger i tiden. Det är fokus på hållbarhet, friluftsliv, fiske och vattenvård. Det är också ett fint sätt att knyta samman samtliga kommuner längst med Rönneå och Ringsjön. Projektet är viktigt och behövs för att främja den framtida fisketillgången. Projektet är positivt för hela regionen.

Jordbruksverkets beslut:

Jordbruksverket beslutade 2022-04-12  att bevilja ansökan stöd från landsbygdsprogrammet 2014-2020.

  

Dela: