Avslutade projekt 2014-2024

Avslutat projekt: Mitt Hav – Skäldervikens och Kattegatts vatten

Publicerades den 19 december 2017

Projektet är LAG-ägt och vill skapa intresse och sprida kunskap kring havet och havsmiljön i vårt närområde. Genom roliga, spännande och havsnära aktiviteter ska det erbjuda möjlighet till engagemang för och kunskap om de utmaningar havet står inför.

Kortsiktiga mål: Projektet ska ha skapat ett stort intresse och engagemang för kustvatten och havsmiljön i området blandungdomar och allmänhet. Tillsammans med Lokalt ledd utveckling (LLU) i Halland projektet också genomföra en temavecka som  kallas ”Västerhavsveckan” tre gånger under projekttiden. Insatser för skolbarn med fokus på upplevelser och lärande ska vara en naturlig del för skolorna i området. Pedagogiska inspirationskompendium ska tryckas upp och/eller en pedagogisk app/spel.

Långsiktiga mål: Ett engagemang och samarbete ska ha kommit tillstånd så att ”Västerhavsveckan” ska leva vidare. Arbetet med att med att öka kunskapen om havsmiljön och hållbarutveckling ska var en naturlig del ute i skolorna. Kommunerna och företagen ska med stolthet visa upp och berätta inte bara om sin fantastiska kust utan om det viktiga och spännande livet i havet utanför.
Projektledare är Kristin Johansson, utbildad marinbiolog

Projektnamn: Mitt hav -Skäldervikens och Kattegatts vatten
Sökande: Leader nordvästra Skåne med Öresund
Journalnummer: 2017-5096Fond och motivering: Havs- och fiskerifonden eftersom projektet har fokus på fiske
Åtgärd: Genomförande
Insatsområde: 1. Kreativt lärande
Aktuella kommuner i genomförandet: Båstad, Ängelholm, Helsingborg, Höganäs, Landskrona.

Projekttyp: Projektstöd
Slutdatum: 2020-09-30

Nytt slutdatum: 2021-12-31
Ansökt belopp: 2 457 110 kr
Förslag till finansiering: Projektstöd 1 646 264:- övrig offentlig finansiering (LAG) 810 846:-

Beslut: LAG beslutar att prioritera Mitt hav – Skäldervikens och Kattegatts vatten och, godkänner förslaget till finansiering och godkänner rimlighetsbedömning.

Motivering till beslutad stödnivå: Stödet är ett projektstöd som kommer göras offentligt och tillgängligt och är av ett kollektivt intresse. Projektets syfte är att gynna fler än enstaka aktörer och kommer att gynna allmän näringslivsutveckling. En bred allmänhet kommer också att kunna dra nytta av projektet. Projektet berättigar därför till en stödnivå mellan 40 till 100 %. Projektet beviljas projektstöd med 1 646 264kr vilket utgör 67 %. Pengarna från Havs- och fiskerifonden tillsammans med 810 846 kr från Leader nordvästra Skåne med Öresund blir 100 % av den totala stödnivån.

LAG:s motivering till beslut: Projektet bidrar starkt till flera av strategins mål och även till målen i flera av strategins insatsområde. Det är ett spännande och för området ett nytänkande projekt som vi hoppas kan bidra till ett stort intresse och engagemang för kustvattnet och havsmiljön. Det är spännande och intressant att samarbeta med ett annat leaderområde i vår närhet och det är rätt att satsa på barn och ungdomar.

Jordbruksverkets beslut:

Ansökan beviljades av Jordbruksverket den 24 maj 2018. Stödet kommer från havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

 

 

Länk till projektets Facebook

Dela: