Beviljade projekt

De första två delprojekten under Leader nordvästra Skånes fyra paraplyprojekt Kreativa idéer är färdigbehandlade och genomförs inom kort.

Öppet på landet

Först ut med en komplett ansökan om stöd för mindre projekt var nybildade ekonomiska föreningen Örkelljungabygdens Butiker på landet, och ordförande Håkan Zadig med Bääh Design.
Organisationen samlar 13 aktörer med totalt 22 deltagare för en gemensam marknadsföring 26 augusti under temat Öppet på landet. Gårdsbutiker med konsthantverkare och i några fall boende har gått ihop för att hjälpa varandra och locka fler besökare.
Leader Nordvästra Skåne med Öresund stöttar med upp till 40 000 kronor som används för projektledning och marknadsföringsmateriel. Pengar kommer från landsbygdsfonden och ligger under det paraply som riktas mot näring och entreprenörer.

Gröna projektledare

Organisationen WiTEC Sweden med bas i Båstad fick en snabbhantering precis före midsommar. WiTEC Sweden är en grupp kvinnor med värdefulla kontakter inom företagsvärlden, och speciellt intresse för hållbart samhällsbygge. De ska undersöka möjligheterna för en ny högre utbildning i Båstad. Tanken är att få fram en ny typ av ”gröna” projektledare för samhällsplanering, bygg- och fastighetsbransch. Under ett seminarium i samband med tennisveckan 2018 ska intresset och tillräckligt med praktikplatser säkras. Om förstudien visar att behov och praktiska förutsättningar finns, är det meningen att kommunen – via Akademi Båstad – går vidare med en ansökan om ny YH-utbildning som kan starta hösten 2019.
Även här handlar det om stöd upp till 40 000 och pengar från landsbygdsfonden, men då under paraplyprojektet Kreativt lärande.

 

Ett tiotal förslag på ytterligare delprojekt under Kreativa idéer håller på hanteras, men det finns tid och pengar till betydligt fler.

 

 

 

 

 

 


Nordvästra Skåne med Öresund har något som kallas Paraplyprojekt. Under dem går det enkelt att få projektstöd upp till 40 000 kr via EU-fonder för att genomföra småprojekt för att prova en idé som kan vara till nytta för många. Ta kontakt med leaderkontoret i Örkelljunga!

Kreativa Idéer – så funkar det!

Vill Ni genomföra ett mindre projekt eller testa Er idé inför ett eventuellt större projekt?

Hos Leader nordvästra Skåne med Öresund har Ni möjlighet att få stöd med maximalt 40 000 kr. Medfinansiering krävs i form av ideella resurser som arbetstimmar, lokaler, material m.m. Medfinansieringen ska uppgå till samma summa som det kontanta projektstöd Ni beviljas, vilket motsvarar runt 30 procent av värdet på hela projektet. Att arbeta med Leader som projektform innebär att Er idé ska syfta till att gynna flera människor/verksamheter/föreningar. Projektstöd kan sökas till nya, innovativa idéer ute på landsbygden men inte till pågående verksamheter eller investeringar. Pengarna kan användas exempelvis till en förstudie för att se om det är vettigt att gå vidare med ett större projekt. Det kan också blir bidrag till studieresor eller arvode för en inspirerande föreläsare.

Pengarna kommer från tre EU-fonder, landsbygdsfonden, socialfonden och havs- och fiskerifonden. Arbetsområdena som kan få stöd går under benämningarna näring och entreprenörer, kreativt lärande och lokal attraktivitet.

Ladda ner instruktioner i PDF-format:

Kreativa Idéer så funkar det.

__________________________________________________________________________________

Så här gör Ni med Er projektansökan:

Läs igenom och fyll i ansökan till Kreativa Idéer som Ni hittar på vår hemsida www.leadernordvastraskane.se

Försök göra en bedömning av om Er idé passar in under någon/några av leaderområdets mål. Insatsområdena är:

1. Näring och entreprenörer, stötta lokala näringslivet

2. Lokal attraktivitet, samverka för att skapa ett stort utbud av attraktiva faktorer

3. Smart resursfördelning, omställning till hållbara gröna metoder, produkter och livsmönster.

4. Kreativt lärande, uppmuntra till kunskapsbyggande och nya nätverk.

Kontakta vår handläggare Anders Davidsson tel: 073-330 77 87 eller e-post anders.davidsson@leaderskanens.se . Vi bokar ett möte för att gå igenom och bedöma Era idéer. Ni får stöd och hjälp med Er ansökan under hela processen.

__________________________________________________________________________________

Så här går det till om Ert projekt godkänns:

Ni träffar vår handläggare för att gå igenom och skriva under avtal.

Ni genomför projektet.

Ni skickar in slutrapport med körjournaler, projektdagböcker med ideell tid, eventuella andra medfinansieringsunderlag, kostnadssammanställning, kvitton, fakturor och betalningsunderlag. När slutrapporten godkänts av Leaderkontoret betalas Era pengar ut. Observera att samtliga uppkomna kostnader måste vara betalda innan Ni kan få ut Ert projektstöd!

Ni får under projekttiden fortsatt hjälp med att besvara de frågor som kan uppstå under arbetet, eller om Ni har behov av annan form av coaching från vårt verksamhetskontor.

För ytterligare information, hjälp med att bedöma Er idé, fylla i ansökan eller annat är Ni varmt välkomna att kontakta:

Handläggare Kreativa Idéer
Anders Davidsson
e-post: anders.davidsson@leaderskanens.se
tel: 073-330 77 87

Jag ser fram emot att få ta del av er idé!
Anders

__________________________________________________________________________________

Jordbruksverkets beslut:

Ansökan Kreativa idéer – Kreativt lärande beviljades av Jordbruksverket den 8 juni 2018. Stödet kommer från landsbygdsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014-2020.

Ansökan Kreativa idéer – Näring och entreprenörer beviljades av Jordbruksverket den 8 juni 2018. Stödet kommer från landsbygdsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014-2020.

Ansökan Kreativa idéer – Socialfond – Näring och entreprenörer beviljades av Jordbruksverket den 14 juni 2018. Stödet kommer från regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014-2020.

Ansökan Kreativa idéer – Hav och fiske – Lokal attraktivitet beviljade av Jordbruksverket den 14 juni. Stödet kommer från havs- och fiskeriprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014-2020.

 

   

Dela: