Avslutade projekt 2014-2024

Avslutat projekt: Expose It

Publicerades den 12 mars 2019

Många unga bär på en oro som är relaterad till klimatförändringar och ohållbara miljölösningar och klimatfrågan samlar människor över alla former av gränser. Leaderprojektet Expose It vill ta denna oro på allvar lokalt, och erbjuda kunskap och forum för att skapa förändring. Bakom projektet står Teater Amabile i Klippan.

Expose It vill visa att engagemang gör skillnad, och att arbeta tillsammans mot ett mål är både inspirerande och kraftfullt. Expose It har valt att arbeta med musik- och filmskapande som grund i projektet, då man vet att detta har en stor genomslagskraft och är ett perfekt forum för att förmedla budskap och skapa förändring.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att inspirera barn, unga och vuxna i Klippans kommun att starta arrangemang och mötesplatser för att på så sätt försöka bearbeta den oro över klimatet som finns hos många idag.
Målet med projektet är att skapa nya mötesplatser och events där ”klimatambassadörer” på ett kreativt sätt kan informera om klimat och hållbara miljölösningar.

Målgrupp

Personer från tio år och uppåt, som har ett intresse för musik och klimat-miljöfrågor. Ambitionen är att åstadkomma en jämn könsfördelning i projektet.

Projektnamn: Expose It
Projektägare: Teater Amabile
Journalnummer: 2018-4203

Fond: Landsbygdsprogrammet, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Åtgärd: Genomförande
Insatsområde: 1 Kreativt lärande
Aktuell kommun i genomförandet: Klippan

Projekttyp: Projektstöd
Slutdatum: 2020-12-31
Ansökt belopp:  1 642 470 kronor
Förslag till finansiering: Projektstöd  985 451 kronor, övrig offentlig finansiering (LAG) 575 780 kronor, övrigt offentligt stöd från Klippans kommun och Studiefrämjandet 81 239 kronor,

Motivering till beslut:
LAG och Jordbruksverket bedömer att din ansökan ryms och prioriterats inom leaderområdets utvecklingsstrategi och är förenlig med gällande lagstiftning. LAG har prioriterat projektet därför att detta är ett ämne och en problematik som är  högaktuell. Satsningarna på unga, deras mående samt en ökad kunskap kring hållbarhet ökar attraktiviteten på orten. Projektet lyfter också ungas engagemang. Projektet har föregåtts av två förstudier och är väl förankrat. Projektet hanterar ett angeläget tema och behov att fånga upp människors engagemang kring miljö- och klimatfrågor, samtidigt som det kan främja den lokala attraktiviteten och kunskapsbyggande mellan människor.

Jordbruksverkets beslut:

Leader Nordvästra Skåne med Öresund har prioriterat projektet och Jordbruksverket beviljar ansökan om projektstöd för Expose it med journalnummer 2018-4203.
Projektet kan få högst 60,00 procent men inte mer än 985 451 kronor i stöd från landsbygdsprogrammet 2014–2020 för de utgifter som ger rätt till stöd. Stödet avser projektet och de utgifter som är kopplade till aktiviteterna som framgår i ansökan och i detta beslut.
Pengarna från landsbygdsprogrammet 2014–2020 tillsammans med pengarna och offentliga resurser från Leader Nordvästra Skåne med Öresund, Studiefrämjandet och Klippans Kommun begränsas till högst 100,00 procent av de utgifter som ger rätt till stöd.
Stödet från landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Ansökan beviljades av Jordbruksverket den 12 mars 2019. Stödet kommer från landsbygdsprogrammet 2014-2020.

 

 

Länk till projektets Facebook

https://www.facebook.com/Expose-It-511971945996708/

 

Dela: