Avslutade projekt 2014-2024

Avslutat projekt: Rekreationsområde Makadammen i Åstorp

Publicerades den 21 juni 2016

Projektnamn: Rekreationsområde Makadammen i Åstorp
Sökande: Åstorps kommun
Journalnummer: 2016-3855
Fond och motivering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling eftersom projektet har fokus på allmän landsbygdsutveckling.
Insatsområde: Insatsområde 3, Lokal attraktivitet – samverkan för att skapa ett stort utbud av attraktiva faktorer
Aktuella kommuner i genomförandet: Åstorp
Projekttyp: Projektstöd
Slutdatum: 2017-05-31
Beslutsmässighet och jäv: LAG är beslutsmässiga. Susann Cardell anmäler jäv och lämnar mötet före diskussion och beslut.
Ansökt belopp: 469 398:-
Förslag till finansiering: Projektstöd 314 496:-, övrig offentlig finansiering (LAG) 97 401:-, övrig offentlig resurs: 57 500:-.
Beslut: LAG beslutar att prioritetera projektet Rekreationsområde Makadammen i Åstorp och godkänna förslaget till finansiering.
Poäng: 380 poängMotivering till beslut: Lag anser att man genom förstudien kan undersöka möjligheterna för att skapa större attraktivitet och nya mötesplatser samt att arbeta för lokal utveckling av turistintäkter, en god livsmiljö och ökad upplevelseinnehåll. Projektet har också en bred förankring bland föreningar och företrädare för kommun och näringsliv och kommer att studera potentialen för flera arbetstillfällen i området och sammanställa ideer och tankar för att möjliggöra rekreationsområde Makadammen.


Särskilda villkor: Projektet ska stämmas av med jämna mellanrum under projekttiden utifrån projektets behov. En avstämningsrutin med lägesrapport ska upprättas och förmedlas till projektägaren i samband med beslutet.

 

Jordbruksverkets beslut

Jordbruksverket beslutar 26 oktober 2016 att bevilja ansökan stöd från landsbygdsprogrammet.

 

  

 

Dela: