Avslutade projekt 2014-2024

Avslutat projekt: Aktiv livsstil Båstad-Bjäre

Publicerades den 11 oktober 2016

Projektägarna Båstad Turism & Näringsliv är en ekonomisk förening med cirka 300 medlemmar. Nu vill man profilera och utveckla Båstad-Bjäre utifrån konceptet ”Aktiv livsstil”. Detta ska ske genom att erbjuda möjligheter till främst vandrings- och cykelaktiviteter med intressanta upplevelser.
Man vill bygga ett brett nät av servicestationer och utnyttja digital information och därigenom öka efterfrågan av övernattningar, handel och inköp.
Målet är få Båstad top of the mind i detta sammanhang och motsvara vad alpin skidåkning är för Sälen och Åre.

Jordbruksverkets beslut

Jordbruksverket beslutar 15 februari 2017 att bevilja ansökan stöd från landsbygdsprogrammet.

 

  

 

Läs mer om projektet

Dela: