Beviljade projekt

25 oktober beviljade Jordbruksverket det första delprojektet inom Ung Kraft och Vilja,  och tre nya Kreativa idéer.

 

Delprojekt: Unga tankar om klimatet 

Nu är det första delprojektet inom Ung Kraft och Vilja igång. Det beviljade ungdomsprojektet heter Unga tankar om klimatet. Teater Amabile i Klippan får bidrag på 20 000 kronor från landsbygdsfonden, för att skapa solid grund till det som kanske blir en ny stor musikshow. Två unga personer ska intervjua 500 Klippanungdomar om deras funderar kring klimatförändringar. En del av det som kommer fram ska ge en lokal grund för ett eventuellt större musikprojekt, där tankar om klimatet ska omsättas i musik och texter.

Kreativ idé: Musik mot Klimatångest 

Vad som ska göras och hur det praktiskt kan drivas tas fram som en kreativ idé i projektet Musik mot Klimatångest. Här ska intresset kontrolleras hos en mängd lokala musikgrupper, möjliga sponsorer och sådana som kan ha intresse av att se och av att få besök av en turnerande föreställning med klimattema. Bland idéerna finns också en utbildning av lokala klimatguider som kan lära ut knep för hur man kan minska sin klimatpåverkan.
Båda delarna av projektet ska klaras av före årsskiftet 2018/2019. Om underlaget visar att intresset är tillräckligt stort, är det meningen att det tas fram en ansökan för ett fullskaligt Leader-projekt som ger möjlighet att jobba vidare med Musik mot klimatångest. Så startade exempelvis det hyllade Bruksspelet 2013.
Förstudien har beviljats stöd med 40 0000 kronor från landsbygdsfonden.

Förstudie främjande fiske och fisketurism i Rönne å

Ytterligare två kreativa idéer har fått klartecken, bland dem den första som hämtar pengar från havs- och fiskerifonden. Sportfiskarna, en centralorganisations för fiskeklubbar, tycker att det är dags att samla och sprida kunskap kring fiske i Rönne å.
Det är Skånes näst största å och ett av de viktigaste vattensystemen för vild Atlantlax och den utrotningshotade landskapsfisken ål. Sedan några år finns det planer på att riva de tre kraftverken i Klippan, och på så vis radikalt öka mängden lax och havsöring i vattensystemet. Samtidigt skulle det rädda mängder av ål från turbindöden. Oavsett hur det blir med kraftverken, vill Sportfiskarna samla olika intressen för att prata om framtidens fiske. Målet är att skapa en gemensam bild av hur det fungerar idag och hur det skulle kunna bli bättre i framtiden. Med mer lax i ån, blir det också helt andra möjligheter till inkomster från sportfisket.
I projektet, med det officiella namnet Förstudie främjande fiske och fisketurism i Rönne å, bidrar Leader med 40 000 kronor och Sportfiskarna med minst lika mycket. I utredarens uppdrag ingår att prata med klubbar, fiskerättsinnehavare och myndigheter som kommuner och länsstyrelse. Projektet avslutas med en gemensam konferens under våren.
Det planeras också en praktisk uppföljning till Falkenberg, där kommunen har rivit ett kraftverk för att laxen ska kunna gå högre upp i Ätran.

Förstudie: MTB Arena 

Föreningen Örkelljunga Outdoor ska ta fram underlag i form av ritningar och kostnadsberäkning för att skapa en Mountainbike Arena. Tanken är att göra Dalen mitt i Örkelljunga, med närhet till både skolor och resecentrum, till en mötesplats för motion för folk i alla åldrar. I Förstudien MTB Arena ingår några korta studieresor till städer där liknande projekt har genomförts. Landsbygdfonden bidrar med 40 000 kronor.

 

           

 

 


Leader Nordvästra Skåne med Öresund har något som kallas Paraplyprojekt. Under dem går det enkelt att få projektstöd upp till 40 000 kronor via EU-fonder för att genomföra småprojekt för att prova en idé som kan vara till nytta för många. Ta kontakt med Leaderkontoret i Örkelljunga!

Kreativa Idéer – så fungerar det!

Vill ni genomföra ett mindre projekt eller testa er idé inför ett eventuellt större projekt?

Hos Leader nordvästra Skåne med Öresund har ni möjlighet att få stöd om maximalt 40 000 kronor. Medfinansiering krävs i form av ideella resurser som arbetstimmar, lokaler, material med mera. Medfinansieringen ska uppgå till samma summa som det kontanta projektstöd ni beviljas, vilket motsvarar runt 30 procent av värdet på hela projektet. Att arbeta med Leader som projektform innebär att er idé ska syfta till att gynna flera människor/verksamheter/föreningar. Projektstöd kan sökas till nya, innovativa idéer ute på landsbygden men inte till pågående verksamheter eller investeringar. Pengarna kan användas exempelvis till en förstudie för att se om det är vettigt att gå vidare med ett större projekt. Det kan också blir bidrag till studieresor eller arvode för en inspirerande föreläsare.

Pengarna kommer från tre EU-fonder; landsbygdsfonden, socialfonden och havs- och fiskerifonden. Arbetsområdena som kan få stöd går under benämningarna näring och entreprenörer, kreativt lärande och lokal attraktivitet.

Ladda ner instruktioner i PDF-format:

Kreativa Idéer så funkar det.

 

Kontakta vår handläggare Anders Davidsson tel: 073-330 77 87 eller e-post anders.davidsson@leaderskanens.se . Vi bokar ett möte för att gå igenom och bedöma era idéer. Ni får stöd och hjälp med er ansökan under hela processen.

 

 

Jordbruksverkets beslut:

Ansökan Kreativa idéer – Kreativt lärande beviljades av Jordbruksverket den 8 juni 2018. Stödet kommer från landsbygdsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014-2020.

Ansökan Kreativa idéer – Näring och entreprenörer beviljades av Jordbruksverket den 8 juni 2018. Stödet kommer från landsbygdsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014-2020.

Ansökan Kreativa idéer – Socialfond – Näring och entreprenörer beviljades av Jordbruksverket den 14 juni 2018. Stödet kommer från regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014-2020.

Ansökan Kreativa idéer – Hav och fiske – Lokal attraktivitet beviljade av Jordbruksverket den 14 juni. Stödet kommer från havs- och fiskeriprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014-2020.

 

         

Dela: