Området och de lokala behoven

ven fyr

Foto: Mickael Tannus

Leaderområdet nordvästra Skåne med Öresund är placerat i den nordvästra delen av Skåne och omfattar storstadsnära landsbygd såväl som glesbygd (Hven). De stora skillnaderna mellan större tätorter och områdena i dess omedelbara närhet runt kusten kontrasterar stort till de mer glesbefolkade områdena i inlandskommunerna. Området följer kommungränserna. 

En fjärdedel av Skånes befolkning bor i området med en tydlig övervikt mot kustkommunerna.
Området är ett gränsområde till kontinenten med närhet och förbindelse med den europeiska kontinenten söderut genom bro och färjeförbindelser.

Inom vårt leaderområde ingår följande kommuner: Örkelljunga, Båstad, Ängelholm, Höganäs, Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Bjuv, Åstorp samt Klippan. 

 

Dela: