Området och de lokala behoven

ven fyr

Foto: Mickael Tannus

Leaderområdet nordvästra Skåne med Öresund är placerat i den nordvästra delen av Skåne och omfattar storstadsnära landsbygd såväl som glesbygd (Hven). De stora skillnaderna mellan större tätorter och områdena i dess omedelbara närhet runt kusten kontrasterar stort till de mer glesbefolkade områdena i inlandskommunerna. Området följer kommungränserna. 

En fjärdedel av Skånes befolkning bor i området med en tydlig övervikt mot kustkommunerna.
Området är ett gränsområde till kontinenten med närhet och förbindelse med den europeiska kontinenten söderut genom bro och färjeförbindelser.

 

 

Dela: