LAG-styrelsen

 

Framstående lokala förmågor från ideell, privat och offentlig sektor har engagerats och bildar tillsammans en oslagbar grupp för att leda utvecklingen i vårt leaderområde. LAG-styrelsens sammansättning innebär inte bara en oöverträfflig kompetensbank utan bidrar också till en bättre helhetssyn på områdets förutsättningar.

LAG, den lokala aktionsgruppen, utgör styrelsen i föreningen Leader nordvästra Skåne med Öresund och består av 23 ordinarie ledamöter och 8 suppleanter. I LAG finns en bred kompetens och goda kunskaper om insatsområdenas tematiska innehåll samt de olika fondernas speciella inriktning.

Huvuduppgiften för LAG är att bedöma vilka projekt som skall beviljas stöd samt att målen i utvecklingsstrategin uppnås genom projekten.

LAG:s sammansättning regleras genom föreningens stadgar.

Ordförande för LAG är Pia Zachrison. Vice ordförande är Ros-Marie Paulsson.

Offentlig part ordinarie

Bedrija Halilovic
Svalövs kommun

Jag är utbildad byggnadsingenjör och jobbar som bygglovshandläggare/byggnadsinspektör i Svalövs kommun.

Jag har erfarenhet från den gångna leaderperioden med LAG/styrelse och som ledamot i LAG vill jag lyfta fram Söderåsens unika position och naturvärden.

Söderåsen har fantastiskt mycket att erbjuda redan idag och framtiden kräver att människor möts, samspelar, bevarar och utvecklar mervärdena i vardagen.

Genom Leader metoden vill jag ge liv åt idéerna som kan skapa förutsättningarna för en levande, bärkraftig och tillgänglig landsbygd i samspel med de lokala tätorterna.

Dragan Kostic
Ängelholms kommun

EU- och Mångfaldssamordnare för Ängelholms kommun. Engagerad i Leader sedan 2013. Dragan brinner för mångfald och ser Leader som en potential i ett arbete med att främja lika rättigheter och möjligheter för alla.

Krister Persson
Örkelljunga kommun

Engagerad Näringslivs- och turistchef som brinner för arbetet med dessa frågor på landsbygden. Ser bara möjligheter med Leadermetoden och välkomnar alla att kontakta mig för vidare samtal om möjligheter att stötta just ert projekt. Ingen möjlighet är för liten för att diskutera….

Susann Cardell
Åstorps Kommun

Susann arbetar som näringslivsutvecklare i Åstorps kommun och har företagande och landsbygd i fokus, för en god utveckling behöver vi jobba tillsammans, vilket är en självklarhet med Leader.

Tim Andersson Ljung
Landskrona kommun

Arbetar som utredare  i Landskrona stad med ansvar för EU-frågor men har även lång och bred erfarenhet och engagemang inom den ideella sektorn, framför allt inom idrotten.

Bengt Fellbe
Bjuvs kommun
Peter Nyström
Anna Thörnqvist
Carolina Holgersson Ivarsson
Monica Andersson

Offentlig part suppleant

Fredrik Bengtsson

Fredrik arbetar som ekolog i Helsingborg med naturvård och fysisk planering. Uppvuxen på landet men boende i staden så brinner han för att förbättra kopplingarna mellan stad och land.

Ideell part ordinarie

Ros-Marie Paulsson
Vice ordförande

Bott på landet i hela mitt liv och är mycket intresserad av landsbygdsfrågor, miljö och havs- fiskefrågor. Suttit i LAG-styrelse sedan 2008 och varit projektledare för 4 Leaderprojekt.

Ann-Charlotte Thörnblad
Klippans kommun

Med förflutet som EU-samordnare, landsbygdsutvecklare, ESF-projektkoordinator och gymnasielärare är Ann-Charlotte en riktigt projektgeneralist  och kan lite om mycket. Varm anhängare av Leadermetoden som hon arbetat med sedan 2008. Brinner lite extra för småskalighet, nya grepp runt service på landsbygden och ungdomars möjligheter för kreativ fritid utanför centralorterna.

Ann-Charlotte Johansson

Hjärtat klappar för landsbygden och därför jobbar jag ideellt med landsbygdsutveckling i hemortens byalag. Medverkade i ett LEADER-projekt förra programperiodenUtbildad byggnadsingenjör och jobbar med produktions- och projektledning i byggbranschen.

Ingegerd Hagelin

Med sin yrkeserfarenhet från den privata, offentliga och sociala sektorn, samt långvarigt ideellt engagemang inom föreningslivet, är Ingegerd en varm anhängare av Leadermetodens trepartnerskap. Ingegerd har suttit i LAG-styrelse sedan 2008 och även varit projektledare för Leaderprojekt. Fokuserar och arbetar för att den offentliga sektorn måste ta till sig forskningen och utvecklingen av begreppet social ekonomi.

Ingegerd bor mitt i en levande landsbygd i Söderåsområdet och vill se innovativa lösningar för en hållbar landsbygdsutveckling.

Amanda Romare

Jag arbetar som projektledare för transmedia-projektet Gabriel Klint. Ett projekt som startades upp med hjälp av ett Leader stöd (EU på landet, som riktade sig till unga som ville driva projekt), och som idag är stöttat av både Arvsfonden, Region Skånes Sociala investeringsfond och Film i Skåne mfl.

Projektet riktar sig till ungdomar med syfte att förebygga psykisk ohälsa, två områden som jag håller varmt om hjärtat även när det gäller mitt arbete i LAG. Jag är uppväxt i Nordvästra Skåne vilket innebär att jag har en bra lokalkännedom, och vet hur viktigt det är med en levande landsbygd.

Mikael Johansson

Ideell part suppleant

Tania Bauder

Tania är en person som drivs av utmaningar och möjligheter som uppstår i kulturmöten, med hjärtat i den idéburna sektorn.

Eva Hartman
Matilda Kullebjörk
Per Joehns

Privat part ordinarie

Pia Zachrison
Ordförande
Mobil: +46 70-975 63 79

Engagerad i olika föreningar, aktiv i familjeföretaget, anställd vid Näringslivs- och matchningsenheten, Helsingborgs stad. Boende i Varalöv utanför Ängelholm med familjen.

Sven-Yngve Persson

Arbetar som arbetsförmedlare och lantbrukare.

Sven-Yngve brinner för en levande landsbygd som kan erbjuda hela familjen arbete och fritidsaktiviteter.

Åsa Sjöblom

Åsa är utbildad hortonom och driver sedan några år tillbaka företaget Kullasparris tillsammans med min man. Småskalig odling, gärna ekologisk ligger mig varmt om hjärtat.

Marie Irbladh

Utbildad lantmästare med egen verksamhet som landsbygdsföretagare på gård på Söderåsen. Har ett stort intresse för det svenska hållbara lantbruket, företagande och samhällsfrågor. Ideellt engagerad i flera föreningar på landsbygden och även politiskt. Allt börjar med det goda entreprenörskapet och i det är Leadermetoden en fantastisk möjlighet.

Madelene Larneby

Efter många år som anställd inom det offentliga för besöksnäringen driver jag numera ett eget konsultföretag där jag erbjuder tjänster bland annat inom marknadsföring, destinationsutveckling och administration. Uppvuxen i Kvidinge, gått skolan i Åstorp och Klippan, bott i Ängelholm och bor i dag i Lerberget så jag har bra koll på nordvästra Skåne. Är en livsnjutare som älskar Tyskland, chokladpraliner och mötet med drivna personer!

Jonas Brorson
Niklas Nielsen

Privat part suppleant

Max Persson

Driven person, som jobbar inom grön näring, som egen företagare. Är utbildad som Viltmästare och tjänstgör även som styckmästare. Projekt med mat, natur, och vilda djur ligger varmt om hjärtat. Gillar arrangemang och projekt som levererar något man kan ta på och inte bara är möte. Självklart med stort fokus på landsbygden.

Helena Esbjörnsson
Per Isaksson
Dela: