LAG-styrelsen

 

Framstående lokala förmågor från ideell, privat och offentlig sektor har engagerats och bildar tillsammans en oslagbar grupp för att leda utvecklingen i vårt leaderområde. LAG-styrelsens sammansättning innebär inte bara en oöverträfflig kompetensbank utan bidrar också till en bättre helhetssyn på områdets förutsättningar.

LAG, den lokala aktionsgruppen, utgör styrelsen i föreningen Leader nordvästra Skåne med Öresund och består av 23 ordinarie ledamöter och 8 suppleanter. I LAG finns en bred kompetens och goda kunskaper om insatsområdenas tematiska innehåll samt de olika fondernas speciella inriktning.

Huvuduppgiften för LAG är att bedöma vilka projekt som skall beviljas stöd samt att målen i utvecklingsstrategin uppnås genom projekten.

LAG:s sammansättning regleras genom föreningens stadgar.

Ordförande för LAG är Ros-Marie Paulsson. Vice ordförande är Pia Zachrison.

Offentlig part ordinarie

Susann Cardell
Offentlig part, ordinarie. Åstorps Kommun

Susann arbetar som näringslivsutvecklare i Åstorps kommun och har företagande och landsbygd i fokus, för en god utveckling behöver vi jobba tillsammans, vilket är en självklarhet med Leader.

Tim Andersson Ljung
Offentlig part, ordinarie. Landskrona kommun


”Förutom att jag kanske mest förknippas med idrotten varpa, så kan jag vara bra att ha med i ett lag i musikquiz om det handlar om musik som är mer än 25 år gammal.”

– Hur hamnade du i vårt LAG?

”Jag arbetar med EU-stöd och projektutveckling inom Landskrona stad, och har en lång bakgrund med uppdrag inom ideell sektor.”

– Varför är Leader så viktigt för den nordvästskånska landsbygden?

”Det är viktigt att det finns möjlighet att leva ett rikt liv, var vi än finns och verkar.”

– Vad är extra bra med Leadermetoden?

”Att initiativet kommer underifrån ökar chansen att projektinsatserna implementeras och får effekter även på längre sikt.”

Bengt Fellbe
Offentlig part, ordinarie. Bjuvs kommun
Theresie de Gosson porträttbild
Theresie de Gosson
Offentlig part, ordinarie. Klippans kommun

– Hur hamnade du i vårt LAG?

”Som ny på Kultur och Fritid i Klippans kommun fick jag förmånen att ärva detta uppdrag. Jag ser fram emot vad vi i LAG kan uträtta tillsammans.”

– Varför är Leader så viktigt för den nordvästskånska landsbygden?

”Leader främjar attraktionskraften i området och stärker utbudet i den lokala näringen – tack vare den tvärsektionella styrkan.”

– Vad är extra bra med Leadermetoden?

”Leadermetoden erbjuder ett underifrånperspektiv, med lokal förankring som är en viktig förutsättning för att landsbygden ska fortsätta utvecklas.”

Monica Andersson
Offentlig part, ordinarie. Helsingborgs kommun

”Jag har stort trädgårdsintresse. I våras grävde vi ner 240 dahlieknölar. De äldsta är säkert från 60-talet. Just nu stå de i sin fulla blom och ni kan tro att det är vackert.”

– Hur hamnade du i vårt LAG?

”Jag är agronom i grunden, och har under större delen av mitt yrkesverksamma liv jobbat med skånskt lantbruk i olika befattningar. Sedan några år tillbaka jobbar jag i eget företag omfattande växtodling, smågrisproduktion samt en redovisningsfirma. Jag hamnade i LAG därför att jag är fritidspolitiker för Centerpartiet i Helsingborgs kommun. Jag sitter i fullmäktige samt är ordförande i en nyinrättad landsbygdsberedning i kommunen, med syfte att ta ett samlat grepp kring frågor som rör landsbygden.”

– Varför är Leader så viktigt för den nordvästskånska landsbygden?

”Vi lever i urbaniseringens tidevarv med stort fokus på staden. Leader kan bidra till att öka attraktiviteten för landsbygden och visa på de möjligheter som finns för de som bor och verkar här. Leader kan minska klyftan mellan stad och land genom diverse samarbetsprojekt. Staden och landsbygden är beroende av varandra!”

– Vad är extra bra med Leadermetoden?

”Bra organisation och att det bygger på samarbete mellan olika aktörer inom ett lokalt område. Jag gillar det stora lösningsfokuset.”

Caroline Arvill
Offentlig part, ordinarie. Örkelljunga kommun

Hur hamnade du i vårt LAG?

Som kultur-och fritidschef jobbar jag brett med många utvecklande frågor – så jag antar att det var därför jag fick frågan att vara med.

Varför är Leader så viktigt för den nordvästskånska landsbygden tycker du?

Jag har jobbat med Leader tidigare, och ser möjligheter för lokalsamhället att växla upp investerade insatser.

Vad är extra bra med Leadermetoden enligt dig?

Det ger chans att nå framgång också i det lilla projektet, som kan få stor påverkan lokalt.

Porträtt av Agneta Sörensson
Agneta Sörensson
Offentlig part, ordinarie. Svalövs kommun

– Hur hamnade du i vårt LAG?

”Jag är utbildad agronom och gymnasielärare i biologi och växtodling och undervisar på Svalöfs Gymnasium. Som boende och verksam på landsbygden sedan 30 år tillbaka blev jag också partipolitiskt engagerad för att kunna vara med och påverka utvecklingen i Svalövs Kommun.”

– Varför är Leader så viktigt för den nordvästskånska landsbygden?

”Precis som för en stor  del av övrig svensk landsbygd, behövs det förbättrade möjligheter för såväl entreprenörer som samhällsservice samt för  boende, om en levande  landsbygd skall bli en realitet.  Leader ger ekonomiska möjligheter att driva projekt som i förlängningen utvecklar regionen och ökar attraktiviteten för landsbygden.”

– Vad är extra bra med Leadermetoden?

”Metoden möjliggör att ta tillvara lokalt engagemang, med flera aktörer som  planerar och genomför projekt.”

Porträtt Johan Bringle
Johan Bringle
Offentlig part, ordinarie. Höganäs kommun

– Hur hamnade du i vårt LAG?

Jag ärvde uppdraget av min företrädare här på näringslivsavdelningen i Höganäs. Uppdraget i LAG passar perfekt med tanke på min yrkesroll som näringslivsutvecklare.

– Varför är Leader så viktigt för den nordvästskånska landsbygden?

Den nordvästskånska landsbygden är fantastisk med alla byar, gårdar, odlare, lantbrukare och sin natur. Leader kan hjälpa till att hålla liv i och ytterligare utveckla allt detta fantastiska.

– Vad är extra bra med Leadermetoden?

Leadermetoden bygger på samverkan mellan flera olika aktörer. Den bygger på engagemang och lokal utveckling. Ett litet projekt kan bli till något stort!

Porträtt LAG-ledamot. Träd och molnig himmel i bakgrunden
Ingemar Lundström
Offentlig part, ordinarie. Båstad kommun

”Jag arbetar i Båstads kommun som projektledare inom anläggningssidan samt även med miljö- och klimatanpassningsprojekt. Jag gillar matlagning och då gärna med råvaror som jag själv odlat inom vårt familjejordbruk eller kommit över på annat sätt. Till exempel i svampskogen eller när jag fiskat.”

 

– Hur hamnade du i vårt LAG?

”Det kändes intressant att vara en del av LAG och processen med Leaderprojekt. När jag fick frågan från en kollega som tidigare varit med, blev jag intresserad och fick möjlighet att komma med.”

– Varför är Leader så viktigt för den nordvästskånska landsbygden?

”Många bär säkert på en idé om något som skulle kunna vara positivt för landsbygden. I vissa fall kan Leader vara det som gör att den idén kan bli verklighet.”

– Vad är extra bra med Leadermetoden?

”Att man skapar nätverk och samverkan samt att goda idéer kan förverkligas.”

Kvinnlig styrelseledamot porträttbild
Lena Åström
Offentlig part, ordinarie. Ängelholms kommun

– Hur hamnade du i vårt LAG?

”I min roll som chefsstrateg på Ängelholms kommun arbetar jag med olika utvecklingsfrågor i allt från stad till land. Det var troligtvis därför jag fick möjligheten att sitta med i LAG-styrelsen.”

– Varför är Leader så viktigt för den nordvästskånska landsbygden?

”På landsbygden finns inte samma utbud som i staden, däremot finns livskvaliteten och samhörigheten. Det krävs nytänkande och olika former av samverkan för att utveckla landsbygden. LEADER ger den möjligheten.”

– Vad är extra bra med Leadermetoden?

”Att den handlar om att utveckla landsbygden tillsammans. Tillsammans är vi starka och kan göra stor skillnad.”

Offentlig part suppleant

Fredrik Bengtsson
Offentlig part, suppleant. Helsingborgs kommun

”Jag önskar att stad och landsbygd vore bättre sammankopplade, för att göra det enklare till utbyte och rekreation (åt båda hållen) – men också för att sluta kretsloppen och skapa ett hållbarare samhälle.”

– Hur hamnade du i vårt LAG?

”Jag arbetar som ekolog på stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs kommun med planering och genomförande av naturskydd och naturvårdsprojekt. Jag är uppvuxen på en gård på Söderslätt, men bor numera i Helsingborg.”

– Varför är Leader så viktigt för den nordvästskånska landsbygden?

”Leader ger en bra möjlighet att slussa ut en del av EU:s medel till landsbygden.”

– Vad är extra bra med Leadermetoden?

”Metoden gör att lokala initiativ och idéer kan bli verklighet. Underifrånperspektiv är en viktig aspekt, vilket kräver lokal förankring och drivkraft av projekten.”

– Är du fadder för något projekt?

”Utveckling och utökning av biodling. Företagsstöd.”

Ideell part ordinarie

Ros-Mari Paulsson
Ordförande. Ideell part, ordinarie. Höganäs kommun

Jag är egentligen utbildad inom vården. Men mitt intresse för naturen gjorde att jag började engagera mig när kommunen ville dika ut ett våtmarksområde med många vilda djur, och göra om detta till uthyrningsstugor. Detta gjorde att jag både blev politiker och intresserad av landsbygdsutveckling i samklang med naturen.”

– Hur hamnade du i vårt LAG?

”Jag har varit med i Leader sedan 2008. Det var mitt intresse för landsbygden och dess utveckling som fick mig att engagera mig.”

– Varför är Leader så viktigt för den nordvästskånska landsbygden?

”Det finns många bra idéer bland människor på landet, idéer som inte är möjliga att genomföra utan ekonomi. Här ger Leader en bra startmöjlighet.”

– Vad är extra bra med Leadermetoden?

”Att arbeta tillsammans ideell, privat och offentlig sektor ger ofta ett bra resultat. Att sedan idéerna kommer underifrån och är väl förankrade gör att det gynnar många och många får chans att engagera sig.”

– Är du fadder för något projekt?

”Ja, Projektet Aktiv livsstil Båstad Bjäre.”

Ann-Charlotte Johansson
Ideell part, ordinarie. Örkelljunga kommun

Hjärtat klappar för landsbygden och därför jobbar jag ideellt med landsbygdsutveckling i hemortens byalag. Medverkade i ett LEADER-projekt förra programperiodenUtbildad byggnadsingenjör och jobbar med produktions- och projektledning i byggbranschen.

Michael Johansson
Ideell part, ordinarie. Helsingborgs kommun

”Jag är Räddningsledare inom Räddningstjänsten SkåneNordväst i Allerums Deltidsbrandkår. Jag tränar ett fotbollslag för 12-åringar – och jag har även varit ordförande i en chokladpuddingkommitté på gymnasiet en gång i tiden.”

Ideell part, ordinarie. Ordförande i Allerum-Hjälmshults Byaförening

Hur hamnade du i vårt LAG?

”Som boende på landsbygden – närmare bestämt på grusvägarna utanför Helsingborg i Allerum, så ligger stadsnära landsbygdsutvecklingsfrågor mig mycket varmt om hjärtat.
Jag är även forskare på Lunds Universitets Campus i Helsingborg, och har en fokus på frågor rörande hållbarhet, miljö och transporter.”

Varför är Leader så viktigt för den nordvästskånska landsbygden?

”Leader ger invånarna på den nordvästskånska landsbygdenmöjlighet att på olika sätt utveckla sina specifika bygder. Detta gör att boende och verksamma här kan driva lokala utvecklingsfrågor för att skapa en levande landsbygd.”

Vad är extra bra med Leadermetoden?

”Det kanske främsta värdet med Leadermetoden är stöttningen av bra lokala initiativ. Dessa blir i sin tur en viktig drivkraft för lokal landsbygdsutveckling.
Leadermetoden skapar förutsättningar att skapa aktiva katalysatorer och arbeta sektorsövergripande, genom att involvera alla relevanta berörda parter inom ett område.
Jag tycker att det är viktigt att de resultat som uppnås lokalt är synliga – och att de visas upp ordentligt!”

Per Joehns
Ideell part, ordinarie. Åstorps kommun
Björn Dahlbäck porträttbild
Björn Dahlbäck
Ideell part, ordinarie. Båstad kommun
Ideellt aktiv i Naturskyddsföreningen och Sjöräddningen. Arbetat flera år med forskning i polarområdena.
– Hur hamnade du i vårt LAG?
”jag blev kontaktad av en ledamot i LAG, som tyckte att jag kunde passa i styrelsen”
– Varför är Leader så viktigt för den nordvästskånska landsbygden?
”Det är ett väldigt bra verktyg för hållbar utveckling av nordvästra Skåne”
– Vad är extra bra med Leadermetoden?
”Tydlig struktur för ansökan och bedömning av olika projekt som gynnar oss alla som lever och verkar på landsbygderna”
Rebecka Hansen
Ideell part, ordinarie. Klippan kommun

Rebecka representerar ideell sektor i Klippans kommun och har länge varit aktiv inom idrotten i Klippan som förtroendevald och ledare.

Hon arbetar som ungdomssamordnare i Höganäs kommun och har tidigare arbetat strategiskt med funktionshinderfrågor på Skåne-nivå.

Utbildad beteendevetare vid Lunds universitet med bred kompetens inom social hållbarhet.

– Sektorsövergripande samverkan är en självklarhet och partnerskapet enligt Leadermetoden en viktig möjlighet för att vi ska kunna möta komplexa samhällsutmaningar och skapa bästa möjliga förutsättningar för en levande landsbygd.

– Likaså är underifrån-perspektivet i Leader en grundbult och framgångsfaktor för att skapa delaktighet, engagemang och ansvarstagande lokalt.

Ideell part suppleant

Anne-Marie Lindén
Ideell part, suppleant. Ängelholms kommun
Ingegerd Hagelin
Ideell part, suppleant. Klippans kommun

”Att jag varit tävlingscyklist och plockat hem medaljer är det inte många som minns längre, men vinnarskallen finns kvar!”

– Hur hamnade du i vårt LAG?”

”Jag är en aktiv föreningsengagerad person, och gick på ett informationsmöte inför den första leaderperioden 2008 i Skåne. Innan dess hade jag studerat och intresserat mig för olika projekt i Blekinge – och också drivit EU-projekt i mitt yrkesarbete. Jag blev rekryterad eftersom jag hade erfarenhet och kunskap, och tackade ja med glädje.”

– Varför är Leader så viktigt för den nordvästskånska landsbygden?

”Leader är ett medel för eldsjälar att nå sina mål. Visioner saknas inte, inte heller personer för genomförande. Det är ofta de ekonomiska medlen som saknas – Leader knyter ihop och skapar lösningar för att utveckla den nordvästskånska landsbygden.”

– Vad är extra bra med Leadermetoden?

”Trepartssamverkan – utan tvekan! Äntligen har vi funnit en framgångsmetod där ideella samverkar med företagare och den offentliga sektorn. Ett utmärkt sätt att visa kraften i den ideella sektorn.”

– Är du fadder för något projekt?

”Jag är stolt fadder för ett spännande projekt i Mölle – Krapperups Gamla Vattenmölla. http://www.vattenmollan.se/”

Privat part ordinarie

Pia Zachrison
Vice ordförande. Privat part. Helsingborgs kommun.

Privat part, ordinarie

– Hur hamnade du i vårt LAG?

”Det var ju en ära att bli nominerad till LAG! Jag bor och verkar i nordvästra Skåne; tidigare Varalöv, men numera Helsingborg. Jag är delägare i ett tekniskt konsultbolag, men jobbar för Helsingborgs stad.”

– Varför är Leader så viktigt för den nordvästskånska landsbygden?

”Vårt Leaderområdes strategi är framtagen tillsammans med boende, näringsidkare och andra aktörer i nordvästra Skåne med Öresund. Den är därför välförankrad, långsiktig, bygger på hållbar utveckling och styr i förlängningen hur vi i LAG prioriterar.
Det är dessutom toppen att det i stadgarna är stipulerat att vi i LAG ska representera olika sektorer, olika kön, olika yrkesroller, vara spridda geografiskt i vårt område. Det gör att vi har varierande infallsvinklar när vi diskuterar och prioriterar olika ansökningar. ”

– Vad är extra bra med Leadermetoden?
”Leader innebär ju lokalt ledd utveckling, och det är det bästa för den nordvästskånska landsbygden – nämligen att man från privat-, ideell- och offentlig sektor tar armkrok och jobbar framåt tillsammans!”

Sven-Yngve Persson
Kassör. Privat part, ordinarie. Bjuvs kommun

”Har dykarcertifikat för både våt- och torrdräkt”

– Hur hamnade du i vårt LAG?

”Jag kom med i LAG-styrelsen på förslag av Bjuvs kommuns näringslivssamordnare. Vid den tidpunkten var jag även ordförande i Bjuv Ekeby LRF.”

– Varför är Leader så viktigt för den nordvästskånska landsbygden?

”Leader kan vara den instans som möjliggör olika projekt som behövs för att utveckla landsbygden och dess invånare i stort och smått.”

– Vad är extra bra med Leadermetoden?

”Att den bygger på underifrånperspektivet och engagerar så många ideella krafter.”

Åsa Sjöblom
Privat part, ordinarie. Höganäs kommun

”Jag har arbetat på växtinspektionen på Jordbruksverket i Stockholm. Som nyutexaminerad hortonom var arbetsuppgiften ”kontroll av bandvagnar” lite oväntad. Där gick jag som ung tjej ombord på ett fartyg, framför en viktig militär och beslutade om att hans bandvagnar som befunnit sig på uppdrag i andra länder var ordentligt rengjorda! Det var de, och jag kunde ge klartecken att de fick lämna fartyget. Vilken tur!”

– Hur hamnade du i vårt LAG?

”Jag är och har alltid varit stolt över min hembygd och delar mer än gärna med mig tips på smultronställen eller besöksmål då jag får möjlighet. Detta samt min nyfikenhet på andra människor har säkert medverkat till att jag blev nominerad till styrelsen. Dessutom så är jag utbildad samt driver ett företag inom den gröna näringen. Jag deltog även i ett Leaderprojekt under förra programperioden, Mer än golf, vilket var väldigt inspirerande och lärorikt. Dessutom så har jag varit med och startat upp en gårdsbutik också med tillskott av leaderpengar. Det ingick som en del i ett paraply, det vill säga ett mindre projekt.”

– Varför är Leader så viktigt för den nordvästskånska landsbygden?

”Det finns möjlighet att påverka sin närmiljö och skapa något varaktigt tillsammans. Något som många kan dra nytta av.”

– Vad är extra bra med Leadermetoden?

• Att man kan skapa otroligt fina projekt med relativt små medel
• Att flera parter samfinansierar
• att den ideella tiden som ”vanliga bybor” lägger ner omvärderas till pengar in i projektet

– Är du fadder för något projekt?

”Food Evolution. Det är ett nätverk där mat- och dryckesbranscherna möts för innovation och tillväxt i nordvästra Skåne. Bland annat arrangerar de Food Talk.”

 

Åsa är utbildad hortonom och driver sedan några år tillbaka företaget Kullasparris tillsammans med min man.

Marie Irbladh
Privat part, ordinarie. Svalövs kommun

Utbildad lantmästare med egen verksamhet som landsbygdsföretagare på gård på Söderåsen. Har ett stort intresse för det svenska hållbara lantbruket, företagande och samhällsfrågor. Ideellt engagerad i flera föreningar på landsbygden och även politiskt. Allt börjar med det goda entreprenörskapet och i det är Leadermetoden en fantastisk möjlighet.

Madelene Larneby
Privat part, ordinarie. Höganäs kommun

– Hur hamnade du i vårt LAG?

”Jag hade varit inblandad i periferin på en del Leaderprojekt och blivit nyfiken på Leader. Jag kände att jag ville lära mig mer och samtidigt försöka bidra med min kompetens och mina erfarenheter. Jag kontaktade valberedningen för några år sedan, och på den vägen är det”

– Varför är Leader så viktigt för den nordvästskånska landsbygden?

”Vi bor i en fantastisk region. Men för att den ska fortsätta vara fantastiskt krävs att hela regionen fortsätter att utvecklas. Då är det extremt viktigt att det även sjuder av liv och rörelse på landsbygden. Och där kan Leader göra stor nytta!”

– Vad är extra bra med Leadermetoden?

”Att den fungerar för så många olika typer av projekt inom olika sektorer. Och underifrånperspektivet såklart!”

Foto: MGz Foto

Jonas Brorson
Privat part, ordinarie. Ängelholms kommun

– Hur hamnade du i vårt LAG?

”Jag har arbetat inom media i nordvästra Skåne under många år och jobbade också en period med kommunikation på Leaderkontoret i Örkelljunga. Även om jag i dag arbetar i Lund, så bor jag kvar i Ängelholm och är aktiv i många olika föreningar i vår del av Skåne.”

– Vad är extra bra med Leadermetoden?

”Det bästa med leadermetoden är att den kommer underifrån, från människor som förstår vad som behövs för att motverka koncentrationen till våra städer. Det finns många mindre byar och samhällen i nordvästa Skåne med personer som har idéer och energi att arbeta med projekt som har stor betydelse och kan inspirera andra till att våga förändra.”

– Varför är Leader så viktigt för den nordvästskånska landsbygden?

”Leader kan med sin metod, krav på struktur för projekten samt givetvis ekonomisk stöttning, verkligen fungera som en katalysator och förverkliga goda idéer för att alla delar i en kommun ska vara levande närhet – inte bara en därhet, där borta i staden

Max Persson
Privat part, ordinarie. Svalövs kommun

”För att förstå världen vi lever i, krävs det att man börjar i sin närmiljö. När man byggt sitt hus, skjutit och odlat sin mat, samt fikat med sina grannar är man en bit på väg för att förstå.”

#kändsvenskomlandsbygden

– Hur hamnade du i vårt LAG?

”Jag hade – antagligen som många andra – ingen koll på Leader alls. Men när jag och familjen flyttade tillbaka till nordvästra Skåne från Södermanland fick jag en dag ett telefonsamtal från valberedningen. Personen ville att jag skulle vara med i LAG. Med en bakgrund som utbildad Viltmästare och erfarenhet av både lantbruk, yrkesjakt, skog och numera även en hel del inom småskaligt mathantverk, och lokala produkter med försäljning i regionen så kändes ett engagemang i Leader helt rätt.”

– Varför är Leader så viktigt för den nordvästskånska landsbygden?

”Många tankar och idéer hos föreningar, byalag och andra slutar just vid tankar och idéer. Leader är fantastiskt på det sättet att man både får ekonomisk stöttning, men även så mycket mer på köpet. Leaderprojekten som går igenom LAGs bedömning tillför alltid både mjuka och hårda värden till just landsbygd som behöver stöttning.”

– Vad är extra bra med Leadermetoden?

”Inkludering, trepartssamarbete, underifrånperspektiv och ger alltid mer tillbaks till samhället än vad som investeras.”

– Är du fadder för något projekt?

”Jag är fadder för Träffpunkt Elfdalen, som drivs av Klippans hembygdsförening. De är så duktiga, och det är en fröjd att se Elfdalen växa.”

Privat part suppleant

Helena Esbjörnsson
Privat part, suppleant. Svalövs kommun

”Vill du kan du komma hem till mig ”luftvägen” och landa med mindre flygplan, då vi har ett flygfält vid gården. Mannens motorintresse syns också genom den samling av veterantraktorer som finns i husen.”

– Hur hamnade du i vårt LAG?

”Jag är bosatt på landsbygden utanför Kågeröd sedan över 30 år. Där jag är delaktig i driften av familjeföretaget Simmelsberga Gård/Traktor-Flyg AB.
Jag har arbetat som skolledare både på Svalöfs gymnasium, Klippans gymnasieskolor och Segragymnasiet i Östra Ljungby. Numera är jag rektor på Munka Folkhögskola.

Min yrkeskarriär gör att jag har kontakter i och kännedom om stora delar av nordvästra Skåne, trots att rötterna finns på en gård på Söderslätt.”

– Varför är Leader så viktigt för den nordvästskånska landsbygden?

”Det gamla uttrycket ”Hela Sverige ska leva” är ännu viktigare idag, då storstadsregionerna har växtvärk och de unga flyttar ifrån landsbygden. Då är det viktigt att ge start-skjuts till de entreprenörer som vill och kan driva projekt som utvecklar Skånes landsbygd.”

– Vad är extra bra med Leadermetoden?

”Att metoden bygger på och gynnar lokalt engagemang, vilket gör att det ekonomiska stödet får långsiktig effekt.”

porträtt LAG-ledamot. I bakgrunden natur och molnig himmel
Angelie Fröjd
Privat part, suppleant. Helsingborg

”Jag älskar kreativitet och livet som nybliven ägare för en hästgård. Tidigare har jag arbetat med politik på heltid och med digital marknadsföring. Jag älskar utmaningar och att lära mig nya saker.”

– Hur hamnade du i vårt LAG?

”Som tidigare offentlig representant via mitt politiska uppdrag i Svalövs kommun.”

– Varför är Leader så viktigt för den nordvästskånska landsbygden?

”Leader skapar mervärde. Det öppnar upp för nytänkande och innovation på landsbygden, i staden och kommunen. Leader knyter samman och får företag, föreningar och kommuner att tänka nytt och utanför boxen. Jag ser dock att förståelsen och vikten av att se värdet i Leader kan förstärkas betydligt!”

– Vad är extra bra med Leadermetoden?

”Den knyter samman. Likt processen att sätta en god affärsidé på print får den företag, kommuner och föreningar att tänka till och utveckla sina idéer och utmanar kapaciteten i idé och projekt.”

 

 

Amanda Romare
Ideell part, suppleant. Båstad kommun

Jag arbetar som projektledare för transmedia-projektet Gabriel Klint. Ett projekt som startades upp med hjälp av ett Leader stöd (EU på landet, som riktade sig till unga som ville driva projekt), och som idag är stöttat av både Arvsfonden, Region Skånes Sociala investeringsfond och Film i Skåne mfl.

Projektet riktar sig till ungdomar med syfte att förebygga psykisk ohälsa, två områden som jag håller varmt om hjärtat även när det gäller mitt arbete i LAG. Jag är uppväxt i Nordvästra Skåne vilket innebär att jag har en bra lokalkännedom, och vet hur viktigt det är med en levande landsbygd.

Dela: