Avslutade projekt 2014-2024

Avslutat projekt: Affärsresan Örkelljunga

Publicerades den 21 juni 2016

Projektnamn: Affärsresan
Sökande: Örkelljunga Näringsliv – ekonomisk förening
Journalnummer: 2016-3734 Fond och motivering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling eftersom projektet har fokus på allmän landsbygdsutveckling.
Insatsområde: Insatsområde 4, Näring och entreprenörer-stötta det lokala näringslivet.
Aktuella kommuner i genomförandet: Örkelljunga
Projekttyp: Projektstöd
Slutdatum: 2019-10-15
Beslutsmässighet och jäv: LAG är beslutsmässiga. Lena Andersson anmäler jäv och lämnar mötet före diskussion och beslut.
Ansökt belopp: 2 955 526:-
Förslag till finansiering: Projektstöd 1 980 202:-, övrig offentlig finansiering (LAG) 499 564:-, övrig offentlig finansiering: 90 000:-, övrig offentlig resurs: 385 760:-.
Beslut: LAG beslutar att prioritetera projektet” Affärsresan” och godkänna förslaget till finansiering.
Poäng: 390 poängMotivering till beslut: LAG tror att genom den 3-åriga kraftsamling som den ekonomiska föreningen Örkelljunga näringsliv ska göra för att lyfta näringslivet på orten, kommer att kunna stimulera, samordna, utveckla och skapa stolthet i det lokala näringslivet men även skapa tillväxt i form av anställningar och nyetableringar. LAG anser vidare att projektet kommer att visa att det är fullt möjligt för en mindre landsortskommun att också vara en intressant företagarkommun. LAG ser att det finns ett tydligt nytänkande i att en företagarförening i en liten kommun som Örkelljunga ska genomföra och driva, upp till 13 aktiviteter årligen och även skapa en rad nya nätverk. LAG ser positivt på att aktiviteterna täcker allt från ungt företagande till väl etablerade företag och att det finns en tydlig koppling till Örkelljunga kommun. LAG tycker också att det kan vara ett bra pilotprojekt för företagarföreningar hela området.


Särskilda villkor: Projektet ska stämmas av med jämna mellanrum under projekttiden och
utifrån projektets behov. En avstämningsrutin med lägesrapport ska upprättas och förmedlas till projektägaren i samband med beslutet.


Övrigt: Ann-Charlotte Thörnblad utses av LAG till fadder för projektet.
LAG uppmanar projektet att ta kontakt med ideella föreningar och erbjuda samarbete och
hitta samverkansmöjligheter.

Jordbruksverkets beslut

Jordbruksverket beslutar 11 november 2016 att bevilja ansökan stöd från landsbygdsprogrammet.

 

  

 

Läs mer om projektet

 

 

Dela: