Beviljade projekt

Filmskola, aktivitet utanför staden och biologiskt nedbrytbar toalettborste

Publicerades den 25 september 2018

Leader Nordvästra Skåne med Öresund godkände den 25 september ytterligare tre delprojekt under Paraplyerna, som går under samlingsnamnet Kreativa idéer. Alla tre projektet beviljas bidrag ur landsbygdsfonden med 40 000 kronor, eller precis under den summan.

Filmskola på Rönnebergs Härads Hembygdsförening

Rönnebergs Härads Hembygdsförening har en stor hembygdsgård utanför Asmundtorp. Här finns tusentals gamla prylar. Ännu mer att visa upp finns i en renoverad stubbamölla några kilometer bort, och en gammal smedja som ser ut som när den stängdes.
Problemet för föreningen är det samma som för många andra lokala museer och hembygdsföreningar, det är svårt att väcka intresse hos barn och ungdomar. Nu ska några av föreningens medlemmar gå på ”filmskola”. Med hjälp av mobiler ska de lära sig att göra kortfilmer som besökarna kan få tillgång till via sina mobiler.

Aktivitet hemmavid

Landskrona har sedan länge en mycket uppskattad aktivitet för barn och ungdomar som kallas Citydrott. För en symbolisk summa kan alla i ålder 6-12 år lösa ett medlemskort som ger tillgång till mängder av aktiviteter både efter skolan och under loven. Nästan alla aktiviteter sker dock inne i Landskrona, vilket kan göra det svårt för barn som bor en bit bort att delta. Nu ska LISA, Landskrona Idrottsföreningars samorganisation, undersöka möjligheterna att starta varianter av Citydrott i Häljarp, Glumslöv, Asmundtorp, Härslöv och Annelöv/Kvärlöv. Förstudien går ut på att undersöka intresset från ungdomar och skolor.  Framförallt vill man titta på om det finns lokala föreningar som vill ta på sig en del av ansvaret att hålla i aktiviteterna. Projektet kallas Aktivitet hemmavid.

Uppfinner biologiskt nedbrytbar toalettborste

En ung företagare och uppfinnare får hjälp att komma vidare med en idé om en biologiskt nedbrytbar toalettborste. Flera lokala företag är inblandade när det gäller råvara och tillverkning av prototyp. För att den nya sortens toalettborste ska bli kommersiell, krävs ett patent- och designskydd. Leader Nordvästra Skåne med Öresund hjälper nyföretagaren att ta sin kreativa idé vidare ett steg i den processen. Utan patentskyddet går det inte att söka tillverkare och kunder.

 

 

 

 


Nordvästra Skåne med Öresund har något som kallas Paraplyprojekt. Under dem går det enkelt att få projektstöd upp till 40 000 kronor via EU-fonder för att genomföra småprojekt för att prova en idé som kan vara till nytta för många. Ta kontakt med Leaderkontoret i Örkelljunga!

Kreativa Idéer – så fungerar det!

Vill ni genomföra ett mindre projekt eller testa er idé inför ett eventuellt större projekt?

Hos Leader nordvästra Skåne med Öresund har ni möjlighet att få stöd om maximalt 40 000 kronor. Medfinansiering krävs i form av ideella resurser som arbetstimmar, lokaler, material med mera. Medfinansieringen ska uppgå till samma summa som det kontanta projektstöd ni beviljas, vilket motsvarar runt 30 procent av värdet på hela projektet. Att arbeta med Leader som projektform innebär att er idé ska syfta till att gynna flera människor/verksamheter/föreningar. Projektstöd kan sökas till nya, innovativa idéer ute på landsbygden men inte till pågående verksamheter eller investeringar. Pengarna kan användas exempelvis till en förstudie för att se om det är vettigt att gå vidare med ett större projekt. Det kan också blir bidrag till studieresor eller arvode för en inspirerande föreläsare.

Pengarna kommer från tre EU-fonder, landsbygdsfonden, socialfonden och havs- och fiskerifonden. Arbetsområdena som kan få stöd går under benämningarna näring och entreprenörer, kreativt lärande och lokal attraktivitet.

Ladda ner instruktioner i PDF-format:

Kreativa Idéer så funkar det.

__________________________________________________________________________________

Så här gör ni med er projektansökan:

Läs igenom och fyll i ansökan till Kreativa Idéer som ni hittar på vår hemsida www.leadernordvastraskane.se

Försök göra en bedömning av om er idé passar in under någon/några av Leaderområdets mål. Insatsområdena är:

1. Näring och entreprenörer, stötta lokala näringslivet

2. Lokal attraktivitet, samverka för att skapa ett stort utbud av attraktiva faktorer

3. Smart resursfördelning, omställning till hållbara gröna metoder, produkter och livsmönster.

4. Kreativt lärande, uppmuntra till kunskapsbyggande och nya nätverk.

Kontakta vår handläggare Anders Davidsson tel: 073-330 77 87 eller e-post anders.davidsson@leaderskanens.se . Vi bokar ett möte för att gå igenom och bedöma era idéer. Ni får stöd och hjälp med er ansökan under hela processen.

__________________________________________________________________________________

Så här går det till om ert projekt godkänns:

Ni träffar vår handläggare för att gå igenom och skriva under avtal.

Ni genomför projektet.

Ni skickar in slutrapport med körjournaler, projektdagböcker med ideell tid, eventuella andra medfinansieringsunderlag, kostnadssammanställning, kvitton, fakturor och betalningsunderlag. När slutrapporten godkänts av Leaderkontoret betalas Era pengar ut. Observera att samtliga uppkomna kostnader måste vara betalda innan Ni kan få ut Ert projektstöd!

Ni får under projekttiden fortsatt hjälp med att besvara de frågor som kan uppstå under arbetet, eller om ni har behov av annan form av coachning från vårt verksamhetskontor.

För ytterligare information, hjälp med att bedöma er idé, fylla i ansökan eller annat är ni varmt välkomna att kontakta:

Handläggare Kreativa Idéer
Anders Davidsson
e-post: anders.davidsson@leaderskanens.se
tel: 073-330 77 87

Jag ser fram emot att få ta del av er idé!
Anders

__________________________________________________________________________________

Jordbruksverkets beslut:

Ansökan Kreativa idéer – Kreativt lärande beviljades av Jordbruksverket den 8 juni 2018. Stödet kommer från landsbygdsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014-2020.

Ansökan Kreativa idéer – Näring och entreprenörer beviljades av Jordbruksverket den 8 juni 2018. Stödet kommer från landsbygdsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014-2020.

Ansökan Kreativa idéer – Socialfond – Näring och entreprenörer beviljades av Jordbruksverket den 14 juni 2018. Stödet kommer från regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014-2020.

Ansökan Kreativa idéer – Hav och fiske – Lokal attraktivitet beviljade av Jordbruksverket den 14 juni. Stödet kommer från havs- och fiskeriprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014-2020.

 

   

Dela: