Använd rätt logotyp

leader-logor

EU ställer krav på att den som har fått stöd ska informera om det och visa EU- och leaderlogotyperna. Observera att Jordbruksverket kan återkräva hela eller delar av stödet om ni inte uppfyller informationskraven.

Jordbruksverket kan komma att ändra informationskravet under tiden som ni driver ert projekt och slutrapporterar. Det innebär att ni bör gå in på Jordbruksverkets sida och stämma av att ni har aktuell information inför varje ansökan om utbetalning, och varje gång ni exempelvis arbetar med information om ert projekt.  Vi på Leaderkontoret hjälper gärna till att svara på frågor och hjälpa er så att det blir rätt.  Det är dock projektets ansvar att själva söka information och hjälp vid behov.

På länken nedan finns aktuell och uppdaterad information, samt logotyper för nedladdning. Observera att du ska använda både logotypen för den EU-fond som du får stöd från, och Leaderlogotypen. Du får även gärna hänvisa till ditt lokala leaderkontor, Leader Nordvästra Skåne med Öresund, och använda vår logotyp. Den kan du få av verksamhetsledare, kommunikatör eller administratör.

Varje filformat finns i både färg och svartvit. För att ladda ner logotyper kan du behöva högerklicka på länkarna och välja Spara som. Logotypen ska alltid placeras mot en vit bakgrund.

https://jordbruksverket.se/stod/programmen-som-finansierar-stoden/pengar-fran-eu—anvand-eu-logotyp

Rätt logotyper

 

Dela: