Beviljade projekt

VisitOrkelljunga.com- the unexplored

Publicerades den 13 september 2022

Örkelljunga är en outforskad pärla mellan skog och sjö. En plats med ett utbud av service, fritidsmöjligheter, bra boende, arbete och semester utöver det vanliga. Örkelljunga Näringsliv vill därför skapa en visuellt tydlig digital plattform som speglar alla de fantastiska värden som finns i kommunen.

Både näringsliv, privatpersoner och kommun har länge efterfrågat ett större grepp kring marknadsföringen av kommunen. Mindre projekt med olika ägare har gjort försök men resultatet blir haltande och spretigt. Med en tydlighet kring ”konceptet” Örkelljunga har fler möjlighet att förhålla sig till den idé vi har om Örkelljungas ”Unik Selling Point”.

Syftet är att få fler att upptäcka Örkelljunga som en destination att räkna med både för semester, bostad, arbete och fritid. Men även att lyfta de mindre verksamheter som har svårt att nå ut i sina egna kanaler. Med professionella bilder, texter och ett uttryck som signalerar det unika som Örkelljunga står för, kan alla – stora som små – nå ut till ett stort upptagningsområde. Med besökare som förälskar sig i Örkelljunga skapar projektet möjligheter för ett starkare samhälle med stor utvecklingspotential. I synnerhet kring destinationsnäringen och för naturturismen.

Visitorkelljunga.com har också som mål att de som i dag bor och verkar i kommunen ska se kommunens helhet med nya ögon och känna stolthet för bygden och den potential den besitter. I förlängningen ger denna utveckling en ekonomisk tillväxt som gynnar hela kommunen.

 

Projektnamn: Visit Örkelljunga.com- the unexplored. Uppbyggnad av visitorkelljunga.com. En digital plattform för hela Örkelljunga
Sökande:
Örkelljunga Näringsliv, ekonomisk förening
Journalnummer: 
2022-448
Fond och motivering: Landsbygdsfonden då projektidén har fokus på allmän landsbygdsutveckling och är till nytta för allmänheten
Åtgärd:
Genomförande
Insatsområde:
 3. Lokal attraktivitet – samverkan för att skapa ett stort utbud av attraktiva faktorer 
Aktuella kommuner i genomförandet:
Örkelljunga
Projekttyp:
Projektstöd, stödet är ett projektstöd som gynnar en bredare allmänhet och landsbygdsutveckling
Slutdatum:
2025-03-01

Ansökt belopp:  1 512 660 kronor

Förslag till finansiering: Projektstöd 1 013 482 :-, Övrigt offentligt stöd från LAG 299 178 :-, Övrig offentlig resurs Örkelljunga kommun 200 000 :-

Motivering till beslutad stödnivå: Du får totalt högst 1 512 660 kronor i stöd, varav 50,00 procent kommer från EU. Andelen stöd från landsbygdsprogrammet 2014–2020 får sänkas om andelen stöd från Leader Nordvästra Skåne Öresund eller Örkelljunga kommun ökar eller minskar jämfört med finansieringsplanen.

Poäng:  410 (Projekt under 300 poäng ska avslås.)

Jordbruksverkets beslut: LAG och Jordbruksverket bedömer att din ansökan ryms och prioriterats inom Leaderområdets utvecklingsstrategi och är förenlig med gällande lagstiftning. LAG har prioriterat projektet därför att det med all sannolikhet kommer att synliggöra
Örkelljunga och få fler att upptäcka orten som en destination för semester och fritid. Det kommer också att skapa lokal samverkan mellan föreningar, företag och kommun. Projektet möjliggör för alla som är intresserade och nyfikna på Örkelljunga att få inspiration och fakta om platsen. Projektet kommer på sikt att ge fler arbetstillfällen och gynna landsbygden.

Jordbruksverkets beslut: 

Jordbruksverket beslutade 2022-09-13 att bevilja ansökan stöd från landsbygdsprogrammet 2014-2020.

 

  

Dela: