Avslutade projekt 2014-2024

Avslutat projekt: Food Evolution

Publicerades den 29 mars 2017

Projektet ska genom en förstudie förankra samt skapa delaktighet och engagemang kring projektägarnas planer och vision om Food Evolution i alla tio kommuner som ingår i området Leader Nordväst med Öresund. Projektet ska börja med att kartlägga intresset och hitta de förutsättningar som finns i regionen för att tillsammans skapa ett framtida nätverk, en gemensam plattform och ett nytt forum. Allt inom området mat och dryck, ofta benämnd som måltidsutveckling i nedan text.

En nulägesanalys i regionen ska utföras där projektet ska ta reda på vad branschöverskridande aktörerna och intressenterna inom mat och dryck har för tankar, åsikter, behov, utmaningar, önskemål och idéer.
Förstudien sker genom besök i varje kommun inom Leader nordvästra Skåne med Öresund och ett event där vi bjuder in lokala aktörer inom måltidsutveckling.
Turnén kulminerar i ett stort gemensamt event för alla i regionen. Här finns workshops, föreläsningar och ett forum där alla kan mötas och nätverka. Namnet för denna dag är ”Food Talks”. Denna dag planeras vara ett årligt återkommande event.

Kontaktperson: Jennica Ericson.
070-750 04 76 jennica.ericson@foodevolution.se

 

Jordbruksverkets beslut:

Ansökan beviljades av Jordbruksverket den 24 augusti 2017. Stödet kommer från regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014-2020 tillsammans med pengarna och från Leader nordvästra Skåne med Öresund och Familjen Helsingborg.

 

 

 

Dela: