Testa din projektidé

Checklista-636x370

Det finns ingen färdig mall för vilka idéer som kan bli ett leaderprojekt. För att lättare göra en första bedömning bör ni dock innan leaderkontoret kontaktas, själva fundera över nedanstående checklista. 

Svara så utförligt ni kan på frågorna genom att ladda ner och fylla i formuläret längst ner på denna sida och skicka svaren till verksamhetsledare Annika Jönsson annika.jonsson@leaderskanens.se som sedan tar kontakt med er. 

Checklista – 10 frågor före start:

  1. Kan du beskriva projektidén på ett kortfattat sätt? Vad är det ni vill göra och är idén nytänkande?
  2. Varför vill ni genomföra projektet?
  3. Vem står bakom projektet? Har ni samarbetspartners och kapacitet för att genomföra arbetet?
  4. Hur tänker ni gå till väga? Vilka resurser krävs och vilka aktiviteter finns i projektet?
  5. Vilka gynnas av att projektet genomförs?
  6. Faller projektet inom ramen för vår lokala utvecklingsstrategi?
  7. Sker projektet i  samverkan mellan minst två av sektorerna ideell, privat och offentlig? Förklara på vilket sätt.
  8. Är projektets arbetsform och resultat öppet för alla och inte diskriminerande? Det är ett absolut krav att ingen på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder eller ålder hindras från att påverka projektets utformning, delta i genomförandet eller ta del av projektets resultat.
  9. Hur ser den planerade tidsplanen ut för projektet?
  10. Vilka bestående värden finns kvar efter projekttidens slut?
Dela: