Avslutade projekt 2014-2024

Avslutat projekt: Träffpunkt Elfdalen

Publicerades den 2 november 2017

Projektet vill skapa en träffpunkt för unga och gamla där man kan umgås och träffa människor, kulturer och historia ute i vår natur. Här ska man kunna vara fysiskt aktiv, pausa från vardagen och låta fantasin och kreativitet stimuleras.

Träffpunkt Elfdalen ska skapa en oas i de centrala delarna av Klippan som dessutom är kostnadsfri och lockar besökare från både när och fjärran.

Projektet ska uppdatera vandringsstigarna så de blir mer tillgängliga och även komplettera med informationsskyltar om natur och djur för att locka både barn och vuxna ut i naturen och samtidigt öka kunskapen. En hundrastgård i området gör det lättare för hundägarna att kunna ha sina hudar lösa och få springa fritt i samband med sina promenader i området, men samtidigt inte störa naturen.

Det finns också ett behov av fler mötes-/festlokaler på orten och uppfräschningen av Össjö krog blir nu ett ställe där både möten och festligheter så som dop och bröllop kan hållas. Scenen som idag redan finns, men som behöver renoveras, har inte använts aktivt på den senare tiden vilket ska förändras så att Elfdalen blir en plats där människor kan träffas både i organiserad form och spontant.

För att ytterligare öka områdets attraktivitet ska projektet även göra en balanslekplats/hinderbana, ett ute gym och en tillgänglighetsanpassad toalett. Gymmet och lekplatsen är placerade i närheten av varandra så att barn och vuxna skall kunna röra på sig ihop. En grillplats och fler sittplatser så att man skall kunna ta med egen matsäck eller grilla på plats kommer att skapas samt vindskydd för scouterna och för besökare som vill övernatta i det vilda.

Projektnamn: Träffpunkt Elfdalen
Sökande: Klippans hembygdsföreningJournalnummer: 2017-4154
Fond och motivering: Landsbygdsfonden därför stödet är ett projektstöd som gynnar en bredare allmänhet och näringslivsutveckling.
Åtgärd: Genomförande
Insatsområde: 3. Lokal attraktivitet
Aktuella kommuner i genomförandet: Klippans kommun
ProjekttypProjektstöd
Slutdatum: 2019-12-31
Ansökt belopp: 3 037 394
Förslag till finansiering: Projektstöd 2 035 054:- övrig offentlig finansiering (LAG) 502 340:-, Övrigt offentligt stöd från Klippans kommun 215 250:-. 

Beslut: LAG beslutar att prioritera Träffpunkt Elfdalen 2017-4154, godkänner förslaget till finansiering och godkänner rimlighetsbedömning.

Motivering till beslut: Projektägaren vill skapa en ny träffpunkt i Klippan och flera föreningar inklusive kommun bidrar till att detta ska lyckas. Projektet bidrar starkt till samtliga mål i insatsområdet Lokal attraktivitet i utvecklingsstrategin men även till målen i insatsområde Näring och entreprenörer. Förankringen i bygden är hög och förändringen av området kommer att gynna många grupper i samhället.

 

 

Dela: