Avslutade projekt 2014-2024

Avslutat projekt: Beredningskök för säker matlagning och kurser Björkåsa Gård

Publicerades den 15 januari 2021

Projektidén är ett hygieniskt funktionellt beredningskök på Björkåsa Gård, där varje gäst har tillräckliga ytor att tillaga sin egen mat. Köket ska även kunna användas till att hålla kurser om mat och matlagning, där andra företagare har möjlighet att hyra in sig. LAG har prioriterat projektet därför att man anser att projektet ökar attraktiviteten för turister, lokalbefolkning och andra företagare på orten. Stödet är ett projektstöd till företag.

Under tre års tid har antalet gäster på Björkåsa Gård ständigt ökat. Sedan cykelleden utanför gården asfalterats och integrerats i den så kallade Sydleden, har antalet cykelturister också ökat markant. Gemensamt för gästerna är att de gärna lagar egen mat på plats. Speciellt nu med Covid-19 är intresset stort. Köket på gården är ett traditionellt lantkök. Det är i dagsläget inte funktionellt när flera gäster vill bereda sina måltider samtidigt. Man vill därför bygga om köket med individuella beredningsytor, med funktion och god mathygien som utgångpunkt. Dessutom har flera småföretagare hört av sig och undrat om det finns möjlighet att samarbeta kring kurser med mera.

Syftet med projektet är att öka attraktionskraften och öka antalet gäster, genom att erbjuda bättre och säkrare möjligheter till både egen matlagning och även skapa funktionella ytor för matlagningskurser med mera.

Långsiktiga mål: Fler övernattningsgäster än idag. Ny verksamhet med kurser av olika slag. Öka omsättningen genom ett bredare utbud samt få gäster att stanna längre. Locka invånare i närområdet – antingen som kursledare eller deltagare, och härigenom stärka det lokala företagandet. Återvändande gäster och ett återkommande kursutbud, vilket stabiliserar ekonomin och skapar förutsättningar för långsiktig tillväxt av verksamheten.

Målgrupp: Cykelturister och andra som reser i Skåne, som vill kombinera ett lugnt och trevligt boende med olika aktiviteter. Lokala entreprenörer som kan använda beredningsköket för kurser, och aktiviteter som även lockar boende i närområdet.

 

Projektnamn: Beredningskök för säker matlagning och kurser Björkåsa Gård
Sökande:
Annika Rönn Björkåsa Gård Bed & Box
Journalnummer:
2020-3170
Fond och motivering:
Landsbygdsfonden då projektidén har fokus på allmän landsbygdsutveckling och är till nytta för allmänheten
Åtgärd:
Genomförande
Insatsområde:
 4. Näring och entreprenörer – stötta det lokala näringslivet. 
Aktuella kommuner i genomförandet:
Landskrona
Projekttyp:
Projektstöd
Slutdatum:
2021-06-30

 

Ansökt belopp: 199 593 kronor.

Förslag till finansiering: Projektstöd 139 715 :- Övrigt: Eget/ideellt arbete/resurs till värdet av 59 878 :-

Beslut: LAG beslutar att prioritera ansökan – Utveckling av Björkåsa Gård B&B Journalnummer 2020-3170, och godkänner förslaget till finansiering, och godkänner rimlighetsbedömning i omfattning samt prisnivå

Motivering till beslutad stödnivå: Stödet är ett projektstöd till företag som gynnar enstaka aktörer. Stödnivån ligger mellan 40 till 70 %. Projektet beviljas projektstöd från Jordbruksverket med 139 715 kr (70 %) och stödmottagarens egen privata finansiering är 59 878 kr, vilket tillsammans utgör 100 % av den totala stödnivån.

Projektets utgifter är rimliga i omfattning och prisnivå, samt faller inom stödnivån. Dödvikt: Dödviktsutredning har gjorts och dokumenterats. LAG bedömer att dödvikt ej föreligger

 

Poäng:  355 (Projekt under 300 poäng ska avslås.)

Jordbruksverkets beslut: LAG och Jordbruksverket bedömer att din ansökan ryms och prioriterats inom leaderområdets utvecklingsstrategi och är förenlig med gällande lagstiftning. LAG har prioriterat projektet därför att LAG anser att projektet ökar attraktiviteten för turister, lokalbefolkning och andra företagare på orten. Med små medel kan en driven egenföretagare utveckla sin verksamhet som ligger väl i tiden. Det är också bra att man kan vidga affärsidén så att det kan gynna andra företagare. Detta projekt kan mycket väl ge upphov till nya tjänster och erbjudanden på landsbygden.

Jordbruksverkets beslut: 

Jordbruksverket beslutade 2021-01-15 att bevilja ansökan stöd från landsbygdsprogrammet 2014-2020.

 

  

Dela: