Avslutade projekt 2014-2024

Avslutade projekt: Bidrag till sex nya Kreativa idéer för integration och Kullaturism

Publicerades den 6 februari 2019

6 februari godkändes hela fem nya kreativa idéer med pengar från Socialfonden, och ett projekt inom Landsbygdsfonden.

 

Föreningen Ta sats med ursprung i ett HVB-hem för nyanlända ungdomar verkar inom hela nordvästra Skåne. Under förra året gjorde de en större kartläggning på uppdrag av statliga delegationen mot segregation, DELMOS. Med utgångspunkt från de erfarenheterna och tidigare lokala integrationsprojekt har Ta sats sökt och fått godkänt för fyra mindre projekt: TJUGO5, Föreningshub i Åstorp, integrationspunkt och RUT-projekt.

TJUGO5

I Höganäs blir det en fortsättning av den tidigare fritidsklubben som var knuten till HVB-hemmet. Det koncept sökande har tagit fram kallas TJUGO5. Unga vuxna nyanlända ska en gång i veckan tillsammans med volontärer, företagare och myndigheter samlas för studiebesök och föreläsningar. Det handlar både om att praktiskt förmedla kunskap om det svenska samhället och skapa kontakter som ska kunna leda till praktik och sommarjobb.
Bidraget är på drygt 22 000 kronor.

Föreningshub i Åstorp

Föreningshub i Åstorp är ett annat delprojekt som Ta Sats sökt och fått godkänt för. Här är det en förstudie kring att få igång något som liknar ett företagshotell anpassat för den ideella sektorn. I en gemensam lokal ska föreningar kunna dela kontor, utrustning och arbetstid. Föreningar som idag är för små för att kunna ha ett kansli kan få det genom samarbete. Det ska i sin tur kunna skapa nya arbetstillfällen och praktikplatser för personer utanför arbetsmarknaden. Genom föreningarna skapas också en naturlig integration mellan svenskar och nyanlända.
Det beviljade bidraget är på drygt 35 000 kronor.

Integrationspunkt och RUT-projekt

I Landskrona ska Ta sats jobba med två projekt. En kreativ idé är att skapa en ny funktion i staden, en integrationspunkt. Här ska nyanlända träffas både för social kontakter och sådant som handlar om jobb och utbildning. Det ska också vara en mötesplats för föreningar. Sökande ska med hjälp av bland annat Hyresgästföreningen, idrottsnätverket LISA och kommunen ta fram ett färdigt koncept med lokal och driftskostnader. Med en välfungerande integrationspunkt ska tiden för etablering kortas och fler nyanlända komma ut på arbetsmarknaden.
Det beviljade bidraget är drygt 33 000 kronor.
I samma stad ska det också igång ett RUT-projekt liknande det som Ta sats sedan tidigare har i Helsingborg. Här är målgruppen nyanlända kvinnor där RUT står för Relationer, Utveckling, Trivsel. Särskild vikt läggs vid hälsa och motion och att skapa nya kontakter som bryter isolering. Vid valet av aktiviteter läggs vikt vid sådant som kan skapa anställningar och praktikplatser.
Det beviljade bidraget är på knappt 39 000 kronor.

Mångfaldsbussen

Mångfaldsbussen ska rulla i nordvästra Skåne en försommardag. Winnet, föreningen resurscentrum för kvinnor i Skåne, har tidigare genomfört två upplagor av Mångfaldsbussen, men då i östra Skåne.
Idén går ut på att sammanföra välutbildade kvinnor som nyligen flyttat till Sverige, med möjliga arbetsgivare i kombination med en turistresa till orter som de annars kanske inte kommer till.
Det beviljade bidraget är på 29 000 kronor.

Hop on Hop off i Kullabygden 

Hop on Hop off-bussar finns i de flesta storstäder och större turistorter. Nu är det på gång även i Kullabygden med hjälp av Leader-pengar.
Nybildade föreningen Kullabuss har fått bidrag på 40 000 kronor genom landsbygdsfonden, för att få igång ett test med turistbuss i sommar under fyra veckor. Projektet handlar om att lägga upp färdväg, leta lämpliga hållplatser och framför allt hitta en fungerande finansiering för Kullabussen kommande år. Eftersom bussen ska gå under en provperiod tar man fram reklammaterial i form av en folder som kan delas ut både till resenärer och företag inom besöksnäringen.
Bussen ska göra att turister och andra intresserade på ett enkelt sätt kan ta sig mellan olika besöksmål utan att vara beroende av egen bil. Särskilt viktigt blir det för alla besökare på Kullaberg där det finns ett stort intresse av att minska biltrafiken inom naturreservatet.
Pengarna hämtas ur det paraply som kallas kreativt lärande, och som finansieras via EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling.

 

Anders Davidsson

Handläggare Kreativa Idéer

e-post: anders.davidsson@leaderskanens.se
tel: 073-330 77 87

 

 

 

 

Dela: