Nyheter

  • Alla
  • Beviljade projekt
  • Detaljerad projektbeskrivning
  • Nyheter

Träffpunkt Elfdalen

Publicerades 2 november 2017

Projektet vill skapa en träffpunkt för unga och gamla där man kan umgås och träffa människor, kulturer och historia ute i vår natur. Här ska man kunna vara fysiskt aktiv, pausa från vardagen och låta fantasin och kreativitet ...

Transnationellt samarbetsprojekt – säl och skarv

Publicerades 2 november 2017

LAG beslutade vid sitt senaste sammanträde att ställa sig bakom det transnationella samarbetsprojektet kring säl och skarv. Detta transnationella samarbetsprojekt ska sammanställa befintlig forskning och fakta om sälens och ...

Höganäs Hästcenter

Publicerades 2 november 2017

Vid sitt senaste möte beslutade LAG att bevilja stöd till förstudien Höganäs Hästcenter. Projektet är en förstudie som syftar till att ta fram underlag för att kunna bygga upp ett hästcenter som står sig konkurrenskraftigt...

Film om Vattenmöllan i Krapperup

Publicerades 17 oktober 2017

Här finns en kort film om Leaderprojektet Vattenmöllan.   [embed]https://youtu.be/MFAe7PVUBTk[/embed]

Rundresa för framtiden

Publicerades 19 september 2017

Upptäcktsresa bland sevärdheterna Leaderprojektet Bruksspelet 2.0 bjöd bussbolag och andra intressenter på en spännande heldag runt Klippan och visade upp vad bygden har att erbjuda i kombination med Bruksspelets föreställni...

Leaderpengar ger resultat

Publicerades 8 augusti 2017

Bättre landsbygd för miljoner människor med stöd av leaderpengar 5 300 nya arbetstillfällen, drygt 2 000 nya företag och en mängd nya och upprustade vandringsleder, idrottsplatser, bryggor och andra anläggningar. Det är någr...

Läs in fler