Nyheter

  • Alla
  • Beviljade projekt
  • Detaljerad projektbeskrivning
  • Nyheter

Nyhetsbrev 12

Publicerades 20 augusti 2018

  Ett nyhetsbrev från Leader Nordvästra Skåne med Öresund Visa i webbläsare ...

Första två delprojekten klara

Publicerades 21 juni 2018

De första två delprojekten under Leader nordvästra Skånes fyra paraplyprojekt Kreativa idéer är färdigbehandlade och genomförs inom kort. Öppet på landet Först ut med en komplett ansökan om stöd för mindre projekt var...

Kosi – Kompetens, samverkan och inkludering på landsbygden

Publicerades 21 juni 2018

Kosi - Kompetens, samverkan och inkludering på landsbygden - kommer att jobba för att stärka och utbilda människor som står långt från arbetsmarknaden. Projektet kommer samtidigt att stärka det lokala näringslivet, turism, se...

Pengar till Kreativa idéer

Publicerades 13 juni 2018

Nordvästra Skåne med Öresund har något som kallas Paraplyprojekt. Under dem går det enkelt att få projektstöd upp till 40 000 kr via EU-fonder för att genomföra småprojekt för att prova en idé som kan vara till nytta för mång...

Destination Söderåsen

Publicerades 12 juni 2018

Med Destination Söderåsen vill Svalövs kommun lyfta fram bredden av aktiviteter, boenden och sevärdheter över hela Söderåsenområdet. Detta för att inspirera besökare till att stanna längre, se mer och stötta lokal handel. ...

Mötesplats Söderåsen

Publicerades 28 maj 2018

Mötesplats Söderåsen ska bli en attraktiv och naturlig mötesplats i Bjuvs kommun, där människor kan umgås året runt. Anläggningen ska genom kvalitet och ett modernt och brett utbud av aktiviteter inspirera till ett aktivare l...

Läs in fler