Avslutade projekt 2014-2024

Avslutat projekt: Naturarenan vid Hjälmsjön

Publicerades den 29 mars 2017

Projektidén är att tillgängliggöra Hjälmsjöns södra del med många olika natursporter och verksamheter. Sport och aktivitet som kan utövas på en insjö och i skogen. Året runt!  Örkelljunga och Hjälmsjön kan bli en unik kombination för många människors välbefinnande inom vår region. Dagens tydliga trend mot naturturism/Outdoor aktiviteter förutsätter tillgängliga men ändå nära ”vildmarker”. Örkelljunga är den första verkliga djupare naturen när man kommer söderifrån. Söderut finns också stora besöksmarknader som Sydsverige, Danmark och hela norra Europa. Redan idag vet vi att t.ex. Danmark och norra Europa ser Örkelljungas trakter som mycket attraktiva. Vi vill tillgängliggöra naturen i kommunen för båda närområdet,
regionen, Sverige och internationellt.

Visionen av att skapa en Naturarena enligt rubriken vid Hjälmsjön har därför vuxit fram med utgångspunkt i det tidigare projektet Lakelands från Skånes Roddförbundet.
Underbar natur finns på många ställen men det är hur vi tillgängliggöra den och hur vi attraherar marknaden, invånare och besökare som skapar en potential och gör naturen till en resurs för bygden. Det är just detta som vi vill göra med Naturarenan vid Hjälmsjön.

Antalet användningssätt för en naturarena och naturen är väldigt många. Allt som vatten och skog ger möjlighet till, såväl sommar som vinter (året om). Från motions- till elitverksamheter samt kultur & konst i form av etablering av ”Skogens Konsthall”. Grunden i visionen är också en anläggning som har hotell, restaurang, gym,kontorslokaler för småföretagande inom naturturism samt lokaler som är tillgängliga för allmänheten att använda.

Projektet Naturarenan vid Hjälmsjö ska genomföras i form av en förstudie som förankrar, kartlägger intresset, skapar delaktighet och engagemang för att hitta förutsättningar som finns i regionen för att skapa ett underlag och en gemensam plattform inom området natursporter.
Man ska i projektet engagera hela regionen genom att träffa intressenter från föreningar och företag i hela regionen. Ett stort projekt som behöver ett seriöst underlag att vila på.
Ambitionen är att arbeta fram ett professionellt beslutsunderlag för ett genomförande. Ta fram underlag med bland annat affärsplan, investeringsbehov (finansieringsplan), samarbetsparter, tidplan, lämpliga aktiviteter m.m.

Kontaktperson: Krister Persson, krister.persson@orkelljunga.se 0721-577 339

Jordbruksverkets beslut:

Ansökan beviljades av Jordbruksverket den 5 september 2017. Stödet kommer från regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014-2020 tillsammans med pengarna och från Leader nordvästra Skåne med Öresund samt offentliga resurser från Örkelljunga kommun.

 

 

 

Dela: