Avslutade projekt 2014-2024

Avslutat projekt: En affärsresa i Örkelljunga

Publicerades den 4 juli 2016

I Örkelljunga stöttar Leader föreningen Örkelljunga näringsliv i en treårig satsning på att lyfta näringslivet i kommunen. Det beslöt LAG-styrelsen vid sitt möte den 21 juni.

Genom att skapa ett årligt program med aktiviteter som täcker allt från nyföretagande till utveckling av befintliga företag ska man visa att även en mindre landsortskommun kan vara en intressant företagarkommun. Projektet har fått namnet Affärsresan.

Föreningen Örkelljunga näringslivs främsta syfte med projektet är att stimulera, utveckla och skapa stolthet i näringslivet men också skapa tillväxt i form av anställningar och nyetableringar.

Ansökan måste formellt godkännas även av Jordbruksverket.

 

 

 

Dela: