Nyheter

*|MC_PREVIEW_TEXT


Ett nyhetsbrev från Leader Nordvästra Skåne med Öresund

Nyhetsbrev nr 23

 

I detta nyhetsbrev

  • Svara på enkät om vilken framtid du vill ha på din landsbygd!
  • Vilka av våra projekt påverkas av coronakrisen – och hur?
  • Såhär ser LAG 2020 ut i Leader Nordvästra Skåne med Öresund!
  • Nästa LAG-möte: 23 september 2020 (sista dag för att lämna in ansökan 19 augusti 2020)
  • Kontoret håller sommarstängt vecka 28, 29 och 30

 

Vilken framtid vill du ha på din landsbygd?

Bor du någonstans i nordvästra Skånes landsbygder? Passa då på att påverka genom att svara på denna enkät!

http://www.redr.es/recursos/encuestaLEADER/index_swe.html

Med resultatet vill ELARD, som samlar mer än 2 200 LAG från 26 länder runtom i Europa, påverka EUs politik för landsbygdsutveckling.

 

Foto: Mitt Hav – Skäldervikens och Kattegatts vatten

Vilka berörs av samhällskrisens restriktioner?

Vi gör ett svep över alla våra pågående projekt, och lyssnar på hur de förhåller sig till konsekvenserna av Covid-19

Precis som verksamhetsledare Annika Jönsson förutspådde i vårt senaste nyhetsbrev, så har många av våra projekt påverkats i olika grad till följd av krisen just nu. Till största del handlar detta om att de projekt som styrs av aktiviteter för människor i grupp, måste förhålla sig till helt nya förutsättningar.

Vill du läsa hela texterna, så gå in på vår Facebooksida:
https://www.facebook.com/leadernordvastraskane/

– Om du känner oro kring ditt projekt, så hör av dig så stöttar och vägleder vi er utifrån aktuellt läge –

 

Kretslopp från stad till land – värdeökning för lantbruk

 

Projektägare NSVA AB vill skapa möjlighet för Helsingborg att bli först i Sverige med att producera återvunna gödningsprodukter för lantbruk.
Fond: Landsbygdsfonden

– Just vårt projekt bedrivs inom en sektor, gröna näringar, som är lyckligt lottad jämfört med andra områden när det kommer till effekterna av den samhällskris vi ser just nu, säger Lars Törner på LT Miljö och Hamse Kjerstadius som är representant för projektägare NSVA AB.
– Vi känner respekt och ödmjukhet inför andra drabbade grupper.

Lars Törner, som är projektledare, menar att det är lite speciellt att jobba med fältstudier i jordbrukslandskapet som han gör då det inte är här riskerna för smittspridning finns. Han jobbar ofta ensam eller med få andra, och det är enkelt att hålla avståndet utomhus och jobba ungefär som vanligt.

– Jag tror inte att just Kretslopp från stad till land påverkas av det ansvar man känner inför hela krissituationen generellt, säger Lars Törner och Hamse Kjerstadius.

Läs mer om projektet på:

http://www.leadernordvastraskane.se/…/kretslopp-fran-stad-…/

 

Expose It

Leaderprojektet Expose It vill ta ungas klimatoro på allvar lokalt, och erbjuda kunskap och forum för att skapa förändring. Expose It har valt att arbeta med musik- och filmskapande som grund i projektet.
Fond: Landsbygdsfonden

– Under våren har vi jobbat mycket med att spela in musikvideos, berättar projektledare Heléne Lindquist och Camilla Heidfors Peurell, kommunikatör.

Möten inför inspelningarna har skett via länk med banden. Att filma utomhus fungerar fint när vädret tillåter.

– När vi har filmat inomhus har vi använt stora rymliga lokaler där vi haft möjlighet att följa alla rekommendationer om avstånd och hygien.

Det har hänt att man har fått flytta inspelningsdagar eller ändra om i filmmanus. Detta har gjort att projektet ligger lite efter i sitt schema. En del band har också valt att inte repetera i grupp, utan de har istället repeterat enskilt. Den största utmaningen har Expose It dock framför sig.

– Vår plan var ju att uppträda live inför publik, men som läget är just nu så kan vi inte det, berättar Heléne och Camilla.
– Förberedelser att göra en liveinspelning utan publik är därför i full gång.

http://www.leadernordvastraskane.se/nyheter/2019/03/12/expose-it/

 

Restaurering av Krapperups gamla vattenmölla

 

Med hjälp av stödet från Leader Nordvästra Skåne med Öresund, har föreningen Vattenmöllans Vänner kommit en bit på väg med att återskapa den gamla möllan strax nedanför Krapperups slott. En del i projektet har varit att öppna verksamheten för besökare.
Fond: Landbygdsfonden

– Den 16 maj genomförde vi en arbetsdag för medlemmarna i föreningen. Vi har aldrig tidigare haft så stor uppslutning på en arbetsdag, berättar Bo Hansson och Hans Hansson från föreningen Vattenmöllans Vänner.

Bo och Hans tror att pandemin har medfört ett starkt behov av social gemenskap.

Covid-19 har påverkat besöksverksamheten på möllan. EU har på grund av Coronapandemin flyttat kampanjen Mitt Europa 2020 till senare tid vilket medfört att föreningens deltagande har skjutits på framtiden.

 – Mitt Europa har varje år varit en av de stora besöksdagarna och alltid lockat internationella besökare, säger Bo Hansson och Hans Hansson.
– Regeringens och Folkhälsomyndighetens råd har också medfört att vi tyvärr varit tvungna att ställa in våra allmänna visningar första halvåret 2020. Förhoppningen är att man ska kunna återuppta visningarna från och med Möllans dag den 5 juli.

Föreningen planerade och inbjöd till ett seminarium om restaureringsarbetet av Krapperups gamla vattenmölla till den 13 juni 2020.

– Regeringens och Folkhälsomyndigetens råd har medfört att vi tyvärr är tvungna att skjuta genomförandet av vårt seminarium på framtiden, avslutar Bo Hansson och Hans Hansson.

http://www.leadernordvastraskane.se/…/restaurering-av-krap…/

http://www.vattenmollan.se/

 

 

Destination Söderåsen

Projektets syfte är att gemensamt – kommunerna, företag, föreningar och Söderåsens nationalpark – utveckla Söderåsen som en hållbar turistdestination, och skapa ökad affärsnytta och utvecklingsmöjligheter för den lokala besöksnäringen.
Fond: Regionalfonden

– Med tanke på rådande läge och att projektets syfte så läggs krafterna just nu på att säkerställa att vi kan erbjuda ett värde som inte är beroende av fysiska möten, säger tf projektledare Fredrik Kocon.
– Det innebär att allt vi gör i projektet ska vara tillgängligt utifrån rådande restriktioner och den framtidsosäkerhet som finns.

Fredrik Kocon berättar att man inte  bjuder in till gruppmöten, utan genomför individuella möten eller telefon- eller videomöte. Situationen har också bidragit till ökade krav på leverantörer att kunna erbjuda moderna digitala lösningar.

– Utmaningen är att vi inte kan samla näringen och låta dem dela med sig till varandra när det gäller goda exempel och behov, menar Fredrik Kocon.
– Samtidigt innebär detta att vi kunnat samla in varje individs specifika behov genom individuella samtal. Det har även lett till att vi kunnat vara mer tydliga med vad projektet har för syfte, mål och aktiviteter – så att förväntningarna har blivit på rätt nivå.

http://www.leadernordvastraskane.se/nyheter/2018/06/12/destination-soderasen/

 

Mötesplats Söderåsen

Mötesplats Söderåsen på Söderåsens Golfklubb ska bli en attraktiv och naturlig mötesplats i Bjuvs kommun, där människor kan umgås året runt. Projektet består i att bland annat uppföra en anläggning – en så kallad svingstudio – som möjliggör aktiviteter oavsett årstid och väderlek.

– Den rådande Coronapandemin har påverkat projektet så pass mycket att
samtliga av våra inplanerade aktiviteter under våren har fått ställas in, eller haft mycket få deltagare, berättar Peter Tublén som är projektledare för Mötesplats Söderåsen och klubbchef för Söderåsens Golfklubb.

Vid den senast genomförda aktiviteten märkte man snabbt rädslan av att delta i grupp. Några deltagare valde att hoppa av, trots försiktighetsåtgärder från klubbens och projektets sida.

– Då samtliga av våra aktiviteter har som mål att skapa en mötesplats och locka till sig både nya och befintliga besökare, känns det för tillfället inte genomförbart att fortsätta som planerat.
– Vi har som mål att köra igång igen till hösten om läget stabiliserat sig då, säger Peter Tublén.

Fond: Landsbygdsfonden

http://www.leadernordvastraskane.se/nyheter/2018/05/28/motesplats-soderasen/

 

Mitt Hav – Skäldervikens och Kattegatts vatten

”Projektet vill skapa intresse och sprida kunskap kring havet och havsmiljön i vårt närområde. Tillsammans med Lokalt ledd utveckling (LLU) i Halland ska projektet också genomföra en temavecka som  kallas ”Västerhavsveckan” tre gånger under projekttiden.”
Projektledare är Kristin Johansson, utbildad marinbiolog.

– Från och med mitten av april så har vi bara haft utomhuslektioner. För oss innebär det att vi är på stränderna, säger Kristin Johansson.

Sommarens aktiviteter med strandskola, strandhugg och krabbmetartävlingar planerar man att hålla som vanligt. Tidigare år har det sällan varit mer än 25 personer per aktivitet,  så Kristin tror inte det kommer vara något bekymmer.

– Men vi förbereder oss på att behöva göra vissa förändringar i upplägg om det blir många på en gång, då man på aktiviteterna strandhugg och krabbmete inte behöver anmäla sig.

Västerhavsveckan kommer bli av som vanligt i vecka 32 (1-9/8). Man planerar för många aktiviteter som man kan göra när det passar deltagarna själva, och utan att behöva samla många på ett ställe samtidigt. I samband med detta så har man också startat en YouTubekanal, Västerhavsveckan..
Fond: Havs- och fiskerifonden

http://www.mitthav.nu/

Youtubekanalen Västerhavsveckan

https://www.youtube.com/channel/UCPyJZAWEP0CrJM6Eojx4xjw

 

Vejby Sport Park

”Vejby IF vill locka fler människor till Vejbystrand med omnejd, genom att skapa ett utegym och två padelbanor med tillbehör.

–  Vi känner oss trygga i vårt projekt, trots hur situationen ser ut i samhället. Även om vi har fått göra vissa ändringar i vår organisation av projektet och har leverantörer i Spanien och Finland, så märker vi inte av några direkta förseningar, berättar projektledare Anders Liljeblad.

Anders Liljeblad är positivt överraskad över hur bra leverantörerna har löst alla eventuella problem.

– Vi tror inte att vår verksamhet på den nya padelbanan kommer att beröras av eventuella restriktioner som det ser ut i dagsläget. Det är fullt möjligt att vara försiktig och hålla social distans i detta sammanhang.

– Vårt utegym däremot, kanske kommer att påverkas. Det finns ett standardavstånd mellan de fasta maskinerna, på cirka två meter. Möjligen kan vissa användare känna att de inte vill chansa. Samtidigt så har ju gymmet fördelen att det är just utomhus, säger Anders Liljeblad.

Man kommer att sätta upp information på anläggningen så att alla som vistas där kan följa Folkhälsomyndighetens råd.

– Vejby Sport Park är ju ett stort område, och det kommer inte vara några problem att hålla avstånd.
– Däremot har vi fått skjuta upp vår inplanerade invigning till i höst, och ett nytt datum är ännu inte bestämt., avslutar Anders Liljeblad.

Fond: Landsbygdsfonen

http://www.leadernordvastraskane.se/nyheter/2019/12/11/vejby-sport-park/

 

R: ekobyn – en ekoby i Röstånga

R:ekobyns mission är ett boende för alla åldrar, som tillsammans skapar förutsättningar för ekologisk, social och ekonomisk regeneration och hållbarhet.
Fond: Landsbygdsfonden

– Vi klarar oss ganska bra, trots att vi såklart påverkas och har fått anpassa oss utifrån hur läget är. Vi håller exempelvis alla våra möten i projektgruppen digitalt idag, berättar Ann Sarner, styrelseledamot i Röstånga ekoby ekonomisk förening.
–  En annan sak som vi märker är att vår studiecirkel om så kallad permakultur fungerar över förväntan just nu.

Gruppen som utbildar sig i hållbar odling, permakultur, har blivit mer aktiv än vad projektgruppen för R:ekobyn trodde från början. Delvis beror detta på att en hel del andra aktiviteter har blivit inställda, och medlemmarna kan lägga stort fokus på detta. Gruppen har även sina träffar utomhus och kan därför fortgå enligt plan.

Överlag är det just inställda studiebesök, möten och kurser som påverkar projektgruppen. Även ett antal planerade studiebesök om boende och teknik och en byggprojekteringskurs har ställts in.

– Vi deltog i den fina utställningen ”En annan landsbygd”, på RIAN designmuseum i Falkenberg, under februari och mars. Sedan skulle den ut på turné i landet, men den blev inställd. Det var väldigt synd, för då hade vi nått ut till många, säger Ann Sarner.

I dagsläget vet projektgruppen inte om det kommer att vara möjligt att själva finansiera de aktiviteter som ställts in under våren, efter att vårt projekt är klart till hösten. Man har även tvingats ställa in planerade informationsträffar och grilldagar för allmänheten.
Men Ann Sarner poängterar också att projektet bedrivs i en miljö där man generellt är förskonad från krisens effekter än så länge.

– Ute på landsbygden hos oss märker man inte skillnaden mot tidigare lika tydligt som på andra ställen tror jag. Man kan  också välja att filtrera sin oro på ett annat sätt, till exempel genom att koppla bort nyhetsflödet en stund och ge sig ut i naturen.

http://www.leadernordvastraskane.se/nyheter/2016/12/05/rekobyn-en-ekoby-rostanga-2/

https://www.rekobyn.se/

 

LAG, den lokala aktionsgruppen i Leader nordvästra Skåne med Öresund

Framstående lokala förmågor från ideell, privat och offentlig sektor har engagerats och bildar tillsammans en oslagbar grupp för att leda utvecklingen i vårt leaderområde. LAG-styrelsens sammansättning innebär inte bara en oöverträfflig kompetensbank utan bidrar också till en bättre helhetssyn på områdets förutsättningar.

Huvuduppgiften för LAG är att bedöma vilka projekt som skall beviljas stöd samt att målen i utvecklingsstrategin uppnås genom projekten.

Ordförande för LAG är Ros-Marie Paulsson.


Vem känner du i vår styrelse 2020?

http://www.leadernordvastraskane.se/om-oss/foreningen/lag/

 

Psssst…

Visste du att det finns ett lokalt Europa Direktkontor här i nordvästra Skåne?

Vänd er till dem om ni är intresserade av att boka in en gratis EU-föreläsning till er förening! Arbetar er förening med ungdomar? Europa Direkt kan hålla i gruppövningar om EU:s politik, EU-rollspel och kan även informera om ungas möjligheter via Erasmus+. Allt är kostnadsfritt.

http://helsingborg.se/europadirekt

 

Vill du också starta ett leaderprojekt?

Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka stöd.
Projektet ska vara begränsat i tid, omfattning och kostnad med tydliga mål som kan utvärderas och mätas.
Resultatet av ett leaderprojekt måste vara till bred nytta.

Börja med att gå in på vår sajt och testa din idé mot tio frågor:
http://www.leadernordvastraskane.se/ansoka/testa-er-projektide/

Leader Nordvästra Skåne med Öresund arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden, med stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna. Vi beviljar projektmedel till föreningar, företag och offentliga organisationer. Leaderområdet omfattar Landskrona, Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Åstorp, Klippan, Örkelljunga, Ängelholm, Svalöv och Båstad.

 

Dela: