Nyheter

  • Alla
  • Aktiviteter
  • Avslutade projekt 2014-2024
  • Beviljade projekt
  • Detaljerad projektbeskrivning
  • Hallå Där!
  • Inspiration
  • Nyheter
  • Ung kraft och Vilja

Avslutat projekt: Affärsresan Örkelljunga

Publicerades 21 juni 2016

Projektnamn: Affärsresan Sökande: Örkelljunga Näringsliv - ekonomisk förening Journalnummer: 2016-3734 Fond och motivering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling eftersom projektet har fokus på allmän landsbygdsutveckling...

Avslutat projekt: Rekreationsområde Makadammen i Åstorp

Publicerades 21 juni 2016

Projektnamn: Rekreationsområde Makadammen i Åstorp Sökande: Åstorps kommun Journalnummer: 2016-3855 Fond och motivering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling eftersom projektet har fokus på allmän landsbygdsutveckling....

Avslutat projekt: Restaurering av Krapperups gamla mölla

Publicerades 21 juni 2016

Projektnamn: Restaurering av Krapperups gamla vattenmölla ursprungligen från 1600-talet Sökande: Föreningen Vattenmöllans Vänner Journalnummer: 2016-2970 Fond och motivering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling eft...

Nyhetsbrev 1

Publicerades 7 juni 2016

Sju projekt! Tiden har gått ut för den första omgången av projekt och inte mindre än sju olika ansökningar har kommit in. Samtliga ska behandlas på LAG-styrelsens möte den 21 juni. Projekten finns över hela området och strä...