Nyheter

  • Alla
  • Aktiviteter
  • Beviljade projekt
  • Detaljerad projektbeskrivning
  • Inspiration
  • Nyheter

Ett hållbart fiske i Öresund

Publicerades 14 juni 2017

Leader nordvästra Skåne med Öresunds driver projektet Ett hållbart fiske i Öresund. I dag upplever både yrkesfiskare och olika slags fritidsfiskare att deras kunskap och verklighetsbild varken tillvaratas eller värdesätts ...

Hvens natur- och kulturmiljö.

Publicerades 14 juni 2017

Vid sitt senaste sammanträde godkände styrelsen för Leader nordvästra Skåne med Öresund, projektet Lokal förvaltning av Hvens natur och kulturmiljö. Projektet är en förstudie för att undersöka förutsättningarna för hur Hve...