Nyheter

Nyhetsbrev 1

Publicerades den 7 juni 2016

Sju projekt!

Tiden har gått ut för den första omgången av projekt och inte mindre än sju olika ansökningar har kommit in. Samtliga ska behandlas på LAG-styrelsens möte den 21 juni.
Projekten finns över hela området och sträcker sig från bland annat vandringsleder via mat till olika investeringar. De sökta beloppen börjar på 300 000 upp till 7 miljoner kronor och projekttiderna är mellan
6 månader och 3,5 år.

Vad händer nu?

De sju ansökningarna är på väg ut till LAG-styrelsen. Medlemmarna går var för sig igenom alla handlingar och kommer att bedöma dem utifrån kriterierna som finns för projekt inom Leader Nordvästra Skåne med Öresund. Alla ansökningar poängberäknas. På LAGs möte den 21 juni i Båstad kommer styrelsen ta ställning till samtliga ansökningar och besluta ifall projekten ska beviljas.

Dela: