Nyheter

Nyhetsbrev 7 – nya projekt

Publicerades den 10 april 2017
Hej!

Brev nummer 7 – Nya projekt

  • Två ytterligare projekt har nu fått klartecken även från Jordbruksverket.
  • Tre nya projekt godkändes vid det senaste LAG-mötet i Ängelholm.
  • Ett utflyktstips

Grönt ljus från Jönköping

Arbetsbelastningen är stor hos Jordbruksverket och handläggningstiderna är långa vid Vättern. Två projekt som tidigare fått klartecken från LAG har nu även fått godkänt från Jordbruksverket.
Kulla-GO
Aktiv Livsstil 

 
Den 27 mars hölls LAG-möte på biblioteket i Ängelholm. Tre projektansökningar fanns på dagordningen.
Samtliga fick över 300 poäng och godkändes.
Naturarenan vid HjälmsjöProjektidén är att tillgängliggöra Hjälmsjöns södra del med många olika natursporter och verksamheter. Sport och aktivitet som kan utövas på en insjö och i skogen. Året runt!  Örkelljunga och Hjälmsjön kan bli en unik kombination för många människors välbefinnande inom vår region. Dagens tydliga trend mot naturturism/Outdoor aktiviteter förutsätter tillgängliga men ändå nära ”vildmarker”. Örkelljunga är den första verkliga djupare naturen när man kommer söderifrån. Söderut finns också stora besöksmarknader som Sydsverige, Danmark och hela norra Europa. Redan idag vet vi att t.ex. Danmark och norra Europa ser Örkelljungas trakter som mycket attraktiva. Vi vill tillgängliggöra naturen i kommunen för båda närområdet, regionen, Sverige och internationellt.

Visionen av att skapa en Naturarena enligt rubriken vid Hjälmsjön har därför vuxit fram med utgångspunkt i det tidigare projektet Lakelands från Skånes Roddförbundet.
Underbar natur finns på många ställen men det är hur vi tillgängliggöra den och hur vi attraherar marknaden, invånare och besökare som skapar en potential och gör naturen till en resurs för bygden. Det är just detta som vi vill göra med Naturarenan vid Hjälmsjön.

Antalet användningssätt för en naturarena och naturen är väldigt många. Allt som vatten och skog ger möjlighet till, såväl sommar som vinter (året om). Från motions- till elitverksamheter samt kultur & konst i form av etablering av ”Skogens Konsthall”. Grunden i visionen är också en anläggning som har hotell, restaurang, gym,kontorslokaler för småföretagande inom naturturism samt lokaler som är tillgängliga för allmänheten att använda.

Projektet Naturarenan vid Hjälmsjö ska genomföras i form av en förstudie som förankrar, kartlägger intresset, skapar delaktighet och engagemang för att hitta förutsättningar som finns i regionen för att skapa ett underlag och en gemensam plattform inom området natursporter.
Man ska i projektet engagera hela regionen genom att träffa intressenter från föreningar och företag. Ett stort projekt som behöver ett seriöst underlag att vila på.
Ambitionen är att arbeta fram ett professionellt beslutsunderlag för ett genomförande med bland annat affärsplan, investeringsbehov (finansieringsplan), samarbetsparter, tidplan, lämpliga aktiviteter m.m.

Kontaktperson: Krister Persson, krister.persson@orkelljunga.se 0721-577 339

Food Evolution

Projektet ska genom en förstudie förankra samt skapa delaktighet och engagemang kring projektägarnas planer och vision om Food Evolution i alla tio kommuner som ingår i området Leader Nordväst med Öresund. Projektet ska börja med att kartlägga intresset och hitta de förutsättningar som finns i regionen för att tillsammans skapa ett framtida nätverk, en gemensam plattform och ett nytt forum. Allt inom området mat och dryck, ofta benämnd som måltidsutveckling i nedan text.

En nulägesanalys i regionen ska utföras där projektet ska ta reda på vad branschöverskridande aktörerna och intressenterna inom mat och dryck har för tankar, åsikter, behov, utmaningar, önskemål och idéer.
Förstudien sker genom besök i varje kommun inom Leader nordvästra Skåne med Öresund och ett event där vi bjuder in lokala aktörer inom måltidsutveckling.
Turnén kulminerar i ett stort gemensamt event för alla i regionen. Här finns workshops, föreläsningar och ett forum där alla kan mötas och nätverka. Namnet för denna dag är ”Food Talks”. Denna dag planeras vara ett årligt återkommande event.

Kontaktperson: Jennica Ericson.
070-750 04 76 jennica.ericson@foodevolution.se

Ingeborrarp ett kulturcentrum

Projektet ska skapa en kreativ mötesplats med ambitionen att berätta lokal historia på ett nyskapande sätt. Med hjälp av olika kulturyttringar ska Ingeborrarp lyfta som besöksmål samt skapa ett större intresse för vårt gemensamma kulturarv. Projektet kommer att fokusera på folkbildning, skapa en mötesplats med fokus på kvalitet och delaktighet med målgruppen samt hjälpa till att lyfta lokala kulturaktörer.
Det huvudsakliga syftet är att bilda ett Kulturcentrum på Ingeborrarp och på det sättet locka fler besökare i alla åldrar till Ingeborrarp.
I nuläget är ett antal kulturföreningar i kommunen med som deltagare i projektet. Dessa är Örkelljunga Konstförening, Örkelljunga Teaterförening, samt IFALL – integration för alla.

Kontaktperson: Felicia Campbell, 0760 – 427238, felicia.campbell@ingeborrarp.se

Årsmötesdags 

I år samlas föreningen på Perslund i Åstorp den 19 april för att välja nytt LAG samt lyssna på presentationer av olika leaderprojekt i nordvästra Skåne


Utflyktstips 
I veckan hade Leader i Skåne möte på Ifö Center i Bromölla. Ett kulturhus inne på Ivöverkets industriområde och som har sin bakgrund bland annat i ett leaderprojekt.Från utsidan kan man studera fantastiska väggmålningar och på torget kan man kika på Europas största stengodsfontän, Scanisaurus.Konstverket är dessutom del i nytt leaderprojekt Läs mer 

Leader i Skåne

Besök gärna övriga leaderområden i Skåne och glöm inte att anmäla er till deras nyhetsbrev så får ni koll på vad som händer i hela området
Sydöstra Skåne
Mittskåne utveckling
Leader Söderslätt
Skånes ess
Leader Lag PH
Lundaland

Nya projekt!

Nästa LAG-möte för nya ansökningar är 29 maj 2017

Ansökningshandlingarna ska vara inne senast den 17 april!

Vill du också starta ett leaderprojekt?Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka stöd.Projektet ska vara begränsat i tid, omfattning och kostnad med tydliga mål som kan utvärderas och mätas.Resultatet av ett leaderprojekt måste vara till bred nytta.

Har du en idé, börja med att gå in på vår sajt och testa den mot tio frågor.

Här hittar du frågorna.

Dela: