Nyheter

  • Alla
  • Aktiviteter
  • Avslutade projekt 2014-2022
  • Beviljade projekt
  • Detaljerad projektbeskrivning
  • Hallå Där!
  • Inspiration
  • Nyheter
  • Ung kraft och Vilja

Entré till Kulturen

Publicerades 12 maj 2023

Kulturarvet Billesholms Folketspark har under lång tid levt en tynande tillvaro och haft svårigheter att på egna ben skapa ekonomiska förutsättningar för att kunna hantera underhåll och skötsel av byggnader samt parkmiljö. P...

Nu hyllar vi leadermetoden och leaderprojekten i Skåne!

Publicerades 11 april 2023

Elfdalen är en oas av grönska, kulturarv och aktiviteter. Välkommen! EPA-kulturen ger många unga en plats, en identitet och ett intresse! I samband med Landsbygdsveckan 2023 arrangerar Skånes leaderområden e...

Nu har nästa programperiod en ny gemensam webb!

Publicerades 13 mars 2023

https://www.youtube.com/watch?v=d6HMN3V_Q18 Nu samlas leadersverige - på en gemensam webbplats! Nu finns en ny webbsida som samlar hela leadersverige. På leadersverige.se kan den nyfikne lära sig mer om leadermet...

Mötesplats Vadensjö

Publicerades 16 februari 2023

Vadensjö är en plats med många aktiviteter och aktiv befolkning. I stationssamhället några hundra meter från kyrkan finns en liten lekplats som är i behov av uppfräschning och som kan bli en fin mötesplats, framför allt för b...

VisitOrkelljunga.com- the unexplored

Publicerades 13 september 2022

Örkelljunga är en outforskad pärla mellan skog och sjö. En plats med ett utbud av service, fritidsmöjligheter, bra boende, arbete och semester utöver det vanliga. Örkelljunga Näringsliv vill därför skapa en visuellt tydlig di...

Hallå där, Lasse Wellin!

Publicerades 14 juli 2022

Hallå där, Lasse Wellin -koordinator för den svenska delen i det transnationella Leaderprojektet Säl och skarv.   Just nu går debatten het i Sveriges medier om sälens och skarvens negativa inverkan på det småskaliga ...

Läs in fler