Driva projekt

 

När Du genomför och driver ditt projekt kan du alltid få stöd av Leaderkontoret vid eventuella frågor och problem.

Leaderkontoret hjälper gärna till och svarar på frågor eller tar ett möte för att gå igenom redovisningen tillsammans med dig. För att underlätta vid ansökan om utbetalning kan du också delta vid något av våra utbildningstillfällen. Vi går då igenom ansökningsblanketten och vad som krävs i form av kostnadsunderlag, betalningsunderlag och bilagor för att en ansökan om utbetalning ska vara komplett.

Under genomförandet är det viktigt att ni följer projektplanen. Eftersom beslutet grundar sig på ansökan med projektplan och budget måste avvikelser från dessa meddelas till och godkännas av leaderkontoret. Annars finns risk att stödet inte kan betalas ut. Vi hjälper dig naturligtvis att anpassa projektplanen vid behov.

Det finns möjlighet att ansöka om förskott.

Glöm inte att dokumentera projektets olika faser med till exempel bild och film.