Utbetalningar

Leaderkontoret stödjer självklart den som driver ett projekt och kan bland annat ge råd om hur ansökan om utbetalning ska utformas på ett korrekt sätt. 

Läs mer:

Information hos jordbruksverket

Handbok för projekt inom lokalt ledd utveckling

Jordbruksverkets webbutik med alla blanketter

När kostnader uppstått under projektets genomförande kan ansökan om utbetalning göras till Jordbruksverket. Då ska också en delrapport bifogas. Med fördel görs detta regelbundet under projektets gång. Leaderkontoret ska kontaktas innan ansökan om utbetalning görs.

Gå till ansökan om utbetalning/mina sidor Jordbruksverket

Dela: