Från idé till projekt

Från idé till projekt

Processen för projektstöd inom lokalt ledd utveckling börjar alltid med en idé och kontakt med leaderkontoret i Nordvästra Skåne. Leaderkontoret fungerar under hela resan som ett bollplank och lotsar dig igenom ansökningsarbetet. Kontoret hjälper dig också att ta fram rätt underlag inför ansökan. En ansökan kan lämnas när som helst under året men måste vara inskickad minst en månad före ett LAG-möte för att hinna behandlas.

 

1. Anmäl ditt intresse, testa din projektidé

Innan ni påbörjar en mer omfattande ansökan är det klokt att stämma av så att er projektidé passar inom just lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Börja med att läsa igenom den lokala utvecklingsstrategin Fyll därefter i checklistan med tio frågor och skicka in den till annika.jonsson@leaderskanens.se 

2. Första mötet med leaderkontoret

När leaderkontoret fått in er intresseanmälan återkopplar vi till er. Tror vi att idén kan bli ett leaderprojekt bokar vi in ett möte där vi diskuterar och utvecklar er idé. Under mötet tillhandahåller leaderkontoret mallar så att ni kan börja skriva på en projektplan med budget.

3. Ansökan steg 1 hos jordbruksverket

Förbered dig inför ansökan genom att ordna e-legitimation och fullmakt från den organisation du representerar. Glöm inte att skicka en kopia på fullmakt och intyg om firmatecknare till leaderkontoret!

Ansökan görs elektroniskt och med e-legitimation på Jordbruksverkets Mina sidor. E-legitimation är en elektronisk ID-handling som används för att säkert legitimera sig på internet. Kontakta din bank för att ta reda på hur du skaffar e-legitimation om du inte har någon. Ansökan om stöd inom lokalt ledd utveckling görs alltid för en förening, företag, organisation eller myndighet. (Det är inte möjligt för privatpersoner att söka.) För att du ska kunna logga in med din egen e-legitimation på ett organisationsnummer måste den förening, företag, organisation eller myndighet du representerar godkänna det genom en fullmakt.

4. Skriv projektplan

Nu kan ni i projektgruppen skriva er projektplan som innehåller bland annat aktivitetsplan och budget. Till er hjälp får ni en projektplanguide från leaderkontoret som också talar om inom fond ert projekt tillhör.

Projektplanen är mycket viktig eftersom den fungerar som beslutsunderlag för LAG-styrelsen som senare avgör om er ansökan ska beviljas eller ej. Ta därför god tid på dig, var noggrann och hör av dig till leaderkontoret om du kör fast.

5. Ansökan steg 2 hos jordbruksverket

Eftersom det är jordbruksverket som formellt fattar beslutet om ditt projekt, behöver du även göra en ansökan steg 2 på jordbruksverkets hemsida. Svaren till många av frågorna kan du dock kopiera direkt från din projektplan. 

6. Komplettering

När projektplanen är inskickad till ditt leaderkontor samt ansökan steg 2 är gjord hos jordbruksverket, kan det komma önskemål om kompletteringar för att ditt projekt ska kunna bedömas. 

7. Besked och beslut

Nu är er ansökan komplett och går vidare för beredning och bedömning.  LAG, den lokala styrelsen, utgår från urvalskriterier och bedömer om projektet ska beviljas stöd. LAG har cirka fem möten per år och ansökan måste vara komplett senast sex veckor före LAG-möte för att kunna bedömas. Beslutet i LAG kan inte överklagas.LAG:s bedömning med motivering skickas därefter till projektgruppen och Jordbruksverket så fort protokollet är justerat.

8. Genomförande

Det formella beslutet fattas av Jordbruksverket som därefter meddelar projektgruppen och projektet kan starta.

9. Rapportering

När projektet är beviljat och igång kan du ansöka om utbetalning från jordbruksverket

10. Slutrapport

Då projektet är avslutat ska en slutrapport skickas till både jordbruksverket och Leader Nordvästra Skåne med Öresund

Viktiga tider:

Nästa LAG-möte 2023: 

18 september kl 17.00 

 

 

Läs mer:Lokal utvecklingsstrategi Leader nordvästra Skåne med Öresund
Gå till ansökan/mina sidor Jordbruksverket
Mer information om fullmakter hittar du här

Dela:
09 december 2021 19.37

Så blev det diplom till slut!

Läs mer
24 november 2021 10.54

Antalet säl och skarv har ökat kraftigt längs Sveriges kuster de senaste åren och det skapar stora problem för fisket i form av förstörda redskap, skador på fisken och minskad fångst. I en ny rapport undersöks omfattningen av problemen. Fiskare i länder runt Östersjön tog 2017 initiativ till ett ge...

Läs mer