Vision 2020: Den självförsörjande regionen!

Madarundan

Foto: Mickael Tannus – Mer än golf

Leader nordvästra Skåne med Öresund ska år 2020 vara föregångare i att visa hur en nära lokalt förankrad produktion av råvaror, tjänster och idéer hos människor kan samverka och samtidigt vara miljömässigt, socialt och ekonomisk hållbara. 

I vårt område är det nära mellan människor och marknader. Det är nära mellan land och stad, mellan idé och handling. Området är öppet för alla, för nya idéer och nya intryck. De lokala råvarorna och produkterna från jordbruk och fiske försörjer oss med livsmedel och den energin som förbrukas är hållbar, grön och lokalt tillverkad. Entreprenören och företagen finner lätt sin arbetskraft eftersom kompetensen och innovationen både finns och omsätts här. Hänsyn tas till kommande generationer så att deras möjligheter till ett gott och hållbart liv är goda.

 

Dela: