Nyheter

Nyhetsbrev 15

Publicerades den 21 mars 2019

 


Ett nyhetsbrev från Leader Nordvästra Skåne med Öresund

Nyhetsbrev nr 15 – Välkommen våren!

 

I detta nyhetsbrev

  • Är du mellan 13 och 25 år, och behöver pengar till en idé?
  • Hela elva nya paraplyprojekt  godkända sedan sist
  • Expose it  –  nytt Leaderprojekt som ska fånga upp ungas klimatoro
  • Toilet Beauty – lokal uppfinnare utvecklar miljövänlig toaborste

 

Pengar till elva nya Kreativa idéer

  

Leader Nordvästra Skåne med Öresund har något som kallas Paraplyprojekt. Under dem har man under drygt ett år kunnat ansöka om stöd upp till 40 000 kronor. Stödet kommer från Landsbygdsfonden, Socialfonden och Havs- och fiskerifonden, och ger en möjlighet att genomföra småprojekt eller prova en idé som kan vara till nytta för många. För tillfället är pengarna slut för de populära paraplyprojekten. Totalt har det blivit 24 mindre projekt på ett år, med ett sammanlagt bidrag på nästan 800 000 kronor. 


Örjabäcken i Ausås
Örjabäcken i Ausås, Nöttaskogen är en förstudie om hur det ska gå att åstadkomma bra praktisk naturlära, med tyngdpunkt på livet i Örjabäcken som rinner ut i Vege å.
Bidraget på 40 000 kronor kommer från Havs- och fiskerifonden, insatsområde lokal attraktivitet.

http://http://www.leadernordvastraskane.se/nyheter/2019/01/08/orjabacken-ausas-blir-forstudie/

Naturen Helar
Naturen Helar är ett projekt som ska drivas av en nybildad förening med bas på en hästgård utanför Förslöv i Båstads kommun.Bidraget på 40 000 från Socialfonden används för bland annat studiebesök inom trädgårdsnäringen och arvode till konsulter.

http://www.leadernordvastraskane.se/nyheter/2019/01/18/forsta-paraplyet-socialfonden/

TJUGO5
Unga vuxna nyanlända ska en gång i veckan tillsammans med volontärer, företagare och myndigheter samlas för studiebesök och föreläsningar.
Bidraget är på drygt 22 000 kronor och kommer ifrån Socialfonden. Bakom ansökan står föreningen Ta Sats.

Föreningshub i Åstorp
Föreningshub i Åstorp är ett annat delprojekt som Ta Sats sökt och fått godkänt för. Här är det en förstudie kring att få igång något som liknar ett företagshotell anpassat för den ideella sektorn. I en gemensam lokal ska föreningar kunna dela kontor, utrustning och arbetstid. Det beviljade bidraget är på drygt 35 000 kronor, och kommer från Socialfonden.

Integrationspunkt och RUT-projekt
I Landskrona ska Ta sats jobba med två projekt. En kreativ idé är att skapa en ny funktion i staden, en integrationspunkt. Här ska nyanlända träffas både för social kontakter och sådant som handlar om jobb och utbildning.Det beviljade bidraget är drygt 33 000 kronor, och kommer ur Socialfonden.
I samma stad ska det också igång ett RUT-projekt liknande det som Ta sats sedan tidigare har i Helsingborg. Här är målgruppen nyanlända kvinnor. RUT står för Relationer, Utveckling, Trivsel.
Det beviljade bidraget är på 39 000 kronor, ur Socialfonden.

Mångfaldsbussen
Mångfaldsbussen ska rulla i nordvästra Skåne en dag under sommaren 2019. Idén går ut på att sammanföra välutbildade kvinnor som nyligen flyttat till Sverige, med möjliga arbetsgivare – i kombination med en turistresa till olika orter.
Det beviljade bidraget är på 29 000 kronor ur Socialfonden. Bakom ansökan står  Winnet, föreningen resurscentrum för kvinnor i Skåne.

Hop on Hop off i Kullabygden 
Hop on Hop off-bussar finns i de flesta storstäder och större turistorter. Nu är det på gång även i Kullabygden med hjälp av Leader-pengar.
Nybildade föreningen Kullabuss har fått bidrag på 40 000 kronor genom landsbygdsfonden, för att få igång ett test med turistbuss i sommar under fyra veckor.

http://www.leadernordvastraskane.se/nyheter/2019/02/06/bidrag-till-sex-nya-kreativa-ideer-integration-och-kullaturism/

Helsingborgs sportdykarklubb Delfinen får bidrag på 40 000 kronor ur Havs- och fiskerifonden för att kunna genomföra ytterligare en upplaga av Havsveckan, då några tiotals sportdykare från ett större område samlas under en vecka för att göra mängder av dyk i Öresund.

Kristin Johansson och Mats Alm är på olika sätt engagerade i barn och ungdomars projekt kopplat till hav och fiske. Kristin Johansson är projektledare i Mitt Hav, och har genomfört mängder av skolbesök och arrangemang för barn på stranden. Nu ska de tillsammans genomföra en tredelad aktivitet för äldre ungdomar som kanske funderar på ett framtida yrke kopplat till hav och fiske. Det blir två båtturer och en träff med yrkesfiskare och forskare i Ålabodarna. Bidraget ligger på 20 000 kronor, och kommer från Havs- och fiskerifonden.

Kulturföreningen Ökända med hemvist på Ven kommer att ordna en familjefest i juli, där hav, fiske och Vens historia är den röda tråden.
Bidraget är på 30 000 kronor, och kommer ur Havs- och fiskerifonden.

Expose It

Nytt Leaderprojekt som bemöter ungdomars klimatoro

Teater Amabile i Klippan står bakom projektet Expose It. Syftet med projektet är att inspirera barn, unga och vuxna att starta arrangemang och mötesplatser för att på så sätt försöka bearbeta den oro över klimatet som finns hos många idag.

Målet med projektet är att skapa nya mötesplatser och events där ”klimatambassadörer” på ett kreativt sätt kan informera om klimat och hållbara miljölösningar.

Ett högaktuellt ämne
LAG har prioriterat projektet därför att detta är ett ämne och en problematik som är högaktuell. Satsningarna på unga, deras mående samt en ökad kunskap kring hållbarhet ökar attraktiviteten på orten. Projektet lyfter också ungas engagemang. Projektet har föregåtts av två förstudier och är väl förankrat.
Expose It hanterar ett angeläget tema och behov att fånga upp människors engagemang kring miljö- och klimatfrågor, samtidigt som det kan främja den lokala attraktiviteten och kunskapsbyggande mellan människor.
Stödet från LAG och från Landsbygdsfonden är på 1 561 231 kronor. Slutdatum för projektet är den 31 december 2020.

https://www.facebook.com/teateramabile/

Företagsstöd till lokal uppfinnare

Syftet med projektet är att ersätta den gamla toalettborsten i farlig plast med en miljövänlig toalettborste. Borsten kommer vara framställd i biomaterial för att värna om vår natur och för att kunna återvinna produkten till biogas.
Landsbygdsfonden går in med 139 888 kronor i projektet, som ska vara klart den 30 december 2019.

Viktig datum och kommande LAG-möten under 2019

  • Årsstämma Leader Nordvästra Skåne med Öresund: 25 april 2019
  • Leaderkonferens Båstad Hotell Riviera 22 till 23 maj 2019
  • LAG-möte 3 juni 2019 (sista dag för att skicka in ansökan är 15 april)

 

Vill du också starta ett Leaderprojekt?

Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka stöd.
Projektet ska vara begränsat i tid, omfattning och kostnad med tydliga mål som kan utvärderas och mätas.
Resultatet av ett leaderprojekt måste vara till bred nytta.

Börja med att gå in på vår sajt och testa din idé mot tio frågor:
http://www.leadernordvastraskane.se/ansoka/testa-er-projektide/

Leader Nordvästra Skåne med Öresund arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden, med stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna. Vi beviljar projektmedel till föreningar, företag och offentliga organisationer. Leaderområdet omfattar Landskrona, Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Åstorp, Klippan, Örkelljunga, Ängelholm, Svalöv och Båstad.

 

© Leader Nordvästra Skåne med Öresund

Vill du förändra din prenumeration?
Klicka för att ändra dina uppgifter eller avprenumerera

 

Dela: