Nyheter

Första paraplyet under socialfonden!

Publicerades den 18 januari 2019

– Det har varit svårt att få in kompletta ansökningar när det gäller Kreativa idéer som kan finansieras via Europeiska socialfonden. En anledning är paraplyprojektens begränsningar i bidrag och tid. Det leder till ett minskat intresse jämfört med de som vill driva mindre projekt inom till exempel landsbygdsfonden. Därför är det extra glädjande att kunna meddela att vårt första projekt inom just socialfonden nu är godkänt, säger Anders Davidsson som är projektansvarig för det som kallas för paraplyprojekt.

Nyligen gav Leader Nordvästra Skåne med Öresund klartecken för Naturen helar. Det är ett projekt som ska drivas av en nybildad förening med bas på en hästgård utanför Förslöv i Båstads kommun. Medlemmarna i föreningen har alla genomgått en rehabilitering på gården med hjälp av natur och djur. När vårdprogrammet på åtta veckor, som betalas av Region Skåne, avslutas finns det ett fortsatt behov av att träffas inom gruppen. Liknande erfarenheter och miljön på gården har gjort att deltagarna stöttar varandra på väg tillbaka till tidigare arbete eller mot nytt arbete.

Gruppen ska träffas på gården en dag i veckan och tillsammans skapa en skogsträdgård med perenner. Bidraget på 40 000 från socialfonden används för bland annat studiebesök inom trädgårdsnäringen och arvode till konsulter i den branschen.

 

 

 

 


Nordvästra Skåne med Öresund har något som kallas Paraplyprojekt. Under dem går det enkelt att få projektstöd upp till 40 000 kronor via EU-fonder för att genomföra småprojekt för att prova en idé som kan vara till nytta för många. Ta kontakt med leaderkontoret i Örkelljunga!

Kreativa Idéer – så fungerar det!

Vill ni genomföra ett mindre projekt eller testa Er idé inför ett eventuellt större projekt?

Hos Leader nordvästra Skåne med Öresund har ni möjlighet att få stöd om maximalt 40 000 kronor. Medfinansiering krävs i form av ideella resurser som arbetstimmar, lokaler, material med mera. Medfinansieringen ska uppgå till samma summa som det kontanta projektstöd ni beviljas, vilket motsvarar runt 30 procent av värdet på hela projektet. Att arbeta med Leader som projektform innebär att er idé ska syfta till att gynna flera människor/verksamheter/föreningar. Projektstöd kan sökas till nya, innovativa idéer ute på landsbygden men inte till pågående verksamheter eller investeringar. Pengarna kan användas exempelvis till en förstudie för att se om det är vettigt att gå vidare med ett större projekt. Det kan också blir bidrag till studieresor eller arvode för en inspirerande föreläsare.

Pengarna kommer från tre EU-fonder, landsbygdsfonden, socialfonden och havs- och fiskerifonden. Arbetsområdena som kan få stöd går under benämningarna näring och entreprenörer, kreativt lärande och lokal attraktivitet.

Ladda ner instruktioner i PDF-format:

Kreativa Idéer så funkar det.

__________________________________________________________________________________

Så här gör ni med er projektansökan:

Läs igenom och fyll i ansökan till Kreativa Idéer som Ni hittar på vår hemsida www.leadernordvastraskane.se

Försök göra en bedömning av om er idé passar in under någon/några av Leaderområdets mål. Insatsområdena är:

1. Näring och entreprenörer, stötta lokala näringslivet

2. Lokal attraktivitet, samverka för att skapa ett stort utbud av attraktiva faktorer

3. Smart resursfördelning, omställning till hållbara gröna metoder, produkter och livsmönster.

4. Kreativt lärande, uppmuntra till kunskapsbyggande och nya nätverk.

Kontakta handläggare Anders Davidsson tel: 073-330 77 87 eller e-post anders.davidsson@leaderskanens.se . Vi bokar ett möte för att gå igenom och bedöma era idéer. Ni får stöd och hjälp med er ansökan under hela processen.

__________________________________________________________________________________

Så här går det till om ert projekt godkänns:

Ni träffar vår handläggare för att gå igenom och skriva under avtal.

Ni genomför projektet.

Ni skickar in slutrapport med körjournaler, projektdagböcker med ideell tid, eventuella andra medfinansieringsunderlag, kostnadssammanställning, kvitton, fakturor och betalningsunderlag. När slutrapporten godkänts av Leaderkontoret betalas era pengar ut. Observera att samtliga uppkomna kostnader måste vara betalda innan ni kan få ut ert projektstöd.

Ni får under projekttiden fortsatt hjälp med att besvara de frågor som kan uppstå under arbetet, eller om ni har behov av annan form av coachning från vårt verksamhetskontor.

För ytterligare information, hjälp med att bedöma er idé, fylla i ansökan eller annat är ni varmt välkomna att kontakta:

Handläggare Kreativa Idéer
Anders Davidsson
e-post: anders.davidsson@leaderskanens.se
tel: 073-330 77 87

Jag ser fram emot att få ta del av er idé!
Anders

__________________________________________________________________________________

Jordbruksverkets beslut:

Ansökan Kreativa idéer – Kreativt lärande beviljades av Jordbruksverket den 8 juni 2018. Stödet kommer från landsbygdsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014-2020.

Ansökan Kreativa idéer – Näring och entreprenörer beviljades av Jordbruksverket den 8 juni 2018. Stödet kommer från landsbygdsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014-2020.

Ansökan Kreativa idéer – Socialfond – Näring och entreprenörer beviljades av Jordbruksverket den 14 juni 2018. Stödet kommer från regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014-2020.

Ansökan Kreativa idéer – Hav och fiske – Lokal attraktivitet beviljade av Jordbruksverket den 14 juni. Stödet kommer från havs- och fiskeriprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014-2020.

 

   

Dela: