Nyheter

Ljungbyhedspodden och Rädda – Rena – Rönne

Publicerades den 19 december 2018

Ytterligare två delprojekt under samlingsnamnet Kreativa idéer har blivit godkända

Rädda – Rena- Rönne
Så heter ett nytt godkänt delprojekt under paraplyerna Kreativa idéer. Som namnet antyder handlar det om Rönne å och vattenkvalitet.  Målguppen och syftet är speciellt. Det visas nog allra tydligast av en bild som används i marknadsföringen av den temakväll som ska ordnas på Ängelholms bibliotek. Här syns skillnaden på vatten från Pinnån som mest rinner genom skogsmark och den stora Rönne å som ringlar genom jordbrukslandskap. Pinnåns vatten är brunt, men klart. Rönne å-vattnet liknar mest ärtsoppa.
Med en panel av nytänkande lantbrukare och forskare ska det pratas om nygamla odlingsmetoder, metoder som både gynnar naturen och lantbrukaren. Förutom lantbrukare längs Rönne å vänder sig programmet till allmänt naturintresserade och beslutsfattare i alla former.
Som arrangör står föreningen Den goda jorden med stöd av LRF, Svenska naturskyddsföreningen och Sveriges lantbruksuniversitet. Bidraget är maximalt 40 000 kronor, och pengarna kommer från havs- och fiskerifonden under målet lokal attraktivitet.

Ljungbyhedspodden – kan radiopoddar ersätta lokaltidningen?

Lokaltidningar försvinner eller sparar in hårt på bevakningen för att klara ekonomin. Vad kommer istället? De erfarna journalisterna Roger Bengtsson och Håkan Svensson känner för den riktigt lokala bevakningen. Båda har jobbat mycket med radio och har även hållit i kurser.
Deras projekt Ljungbyhedspodden handlar om att försöka få igång återkommande radiopoddar som utgår från vad som händer på vad de klassar som lagom stora orter.
Projektet handlar om att skapa en superlokal utbildning och hjälpa den grupp som nappar med de första riktiga poddarna. Det skarpa testet för deras idé görs i Ljungbyhed med föreningen Ljungbyheds framtid som bas. Om försöket faller väl ut finns det planer på att upprepa utbildningen med folk från några andra samhällen som nu ligger i det man kallar medieskugga.
Leader nordvästra Skåne med Öresund stöttar med ett bidrag på 30 000 kronor från landsbygdsfonden, insatsområde näring och entreprenörer.

 

 

 

 

 


Nordvästra Skåne med Öresund har något som kallas Paraplyprojekt. Under dem går det enkelt att få projektstöd upp till 40 000 kronor via EU-fonder för att genomföra småprojekt för att prova en idé som kan vara till nytta för många. Ta kontakt med leaderkontoret i Örkelljunga!

Kreativa Idéer – så fungerar det!

Vill ni genomföra ett mindre projekt eller testa Er idé inför ett eventuellt större projekt?

Hos Leader nordvästra Skåne med Öresund har ni möjlighet att få stöd om maximalt 40 000 kronor. Medfinansiering krävs i form av ideella resurser som arbetstimmar, lokaler, material med mera. Medfinansieringen ska uppgå till samma summa som det kontanta projektstöd ni beviljas, vilket motsvarar runt 30 procent av värdet på hela projektet. Att arbeta med Leader som projektform innebär att er idé ska syfta till att gynna flera människor/verksamheter/föreningar. Projektstöd kan sökas till nya, innovativa idéer ute på landsbygden men inte till pågående verksamheter eller investeringar. Pengarna kan användas exempelvis till en förstudie för att se om det är vettigt att gå vidare med ett större projekt. Det kan också blir bidrag till studieresor eller arvode för en inspirerande föreläsare.

Pengarna kommer från tre EU-fonder, landsbygdsfonden, socialfonden och havs- och fiskerifonden. Arbetsområdena som kan få stöd går under benämningarna näring och entreprenörer, kreativt lärande och lokal attraktivitet.

Ladda ner instruktioner i PDF-format:

Kreativa Idéer så funkar det.

__________________________________________________________________________________

Så här gör Ni med Er projektansökan:

Läs igenom och fyll i ansökan till Kreativa Idéer som Ni hittar på vår hemsida www.leadernordvastraskane.se

Försök göra en bedömning av om Er idé passar in under någon/några av leaderområdets mål. Insatsområdena är:

1. Näring och entreprenörer, stötta lokala näringslivet

2. Lokal attraktivitet, samverka för att skapa ett stort utbud av attraktiva faktorer

3. Smart resursfördelning, omställning till hållbara gröna metoder, produkter och livsmönster.

4. Kreativt lärande, uppmuntra till kunskapsbyggande och nya nätverk.

Kontakta vår handläggare Anders Davidsson tel: 073-330 77 87 eller e-post anders.davidsson@leaderskanens.se . Vi bokar ett möte för att gå igenom och bedöma Era idéer. Ni får stöd och hjälp med Er ansökan under hela processen.

__________________________________________________________________________________

Så här går det till om Ert projekt godkänns:

Ni träffar vår handläggare för att gå igenom och skriva under avtal.

Ni genomför projektet.

Ni skickar in slutrapport med körjournaler, projektdagböcker med ideell tid, eventuella andra medfinansieringsunderlag, kostnadssammanställning, kvitton, fakturor och betalningsunderlag. När slutrapporten godkänts av Leaderkontoret betalas Era pengar ut. Observera att samtliga uppkomna kostnader måste vara betalda innan Ni kan få ut Ert projektstöd!

Ni får under projekttiden fortsatt hjälp med att besvara de frågor som kan uppstå under arbetet, eller om Ni har behov av annan form av coaching från vårt verksamhetskontor.

För ytterligare information, hjälp med att bedöma Er idé, fylla i ansökan eller annat är Ni varmt välkomna att kontakta:

Handläggare Kreativa Idéer
Anders Davidsson
e-post: anders.davidsson@leaderskanens.se
tel: 073-330 77 87

Jag ser fram emot att få ta del av er idé!
Anders

__________________________________________________________________________________

Jordbruksverkets beslut:

Ansökan Kreativa idéer – Kreativt lärande beviljades av Jordbruksverket den 8 juni 2018. Stödet kommer från landsbygdsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014-2020.

Ansökan Kreativa idéer – Näring och entreprenörer beviljades av Jordbruksverket den 8 juni 2018. Stödet kommer från landsbygdsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014-2020.

Ansökan Kreativa idéer – Socialfond – Näring och entreprenörer beviljades av Jordbruksverket den 14 juni 2018. Stödet kommer från regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014-2020.

Ansökan Kreativa idéer – Hav och fiske – Lokal attraktivitet beviljade av Jordbruksverket den 14 juni. Stödet kommer från havs- och fiskeriprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014-2020.

 

   

Dela: