Inspiration

Lyckat studiebesök på Söderåsen 2.0!

Publicerades den 20 oktober 2023

I september i år åkte enheten för EU-stöd på Jordbruksverket på studieresa till nordvästra Skåne för att kika på goda exempel. Självklart så besökte de då vårt Leaderprojekt Söderåsen 2.0!

Med Söderåsen 2.0 vill kommunerna kring Söderåsen vidareutveckla den gemensamma destinationsutvecklingsprocess som påbörjades under Leaderprojektet Destination Söderåsen. Bland annat vill man genom projektet sprida besökarna över hela Söderåsen för en mer hållbar turism. Här samverkar man även med ett annat Leaderprojekt som heter Tingvalla – en port till Söderåsen.

En sak som är fantastisk och inte ovanligt vad gäller våra projekt, är den samverkan man ser mellan olika Leaderprojekt”, säger Annika Jönsson, verksamhetsledare på Leader nordvästra Skåne med Öresund.

En annan sak som är typisk för ett Leaderprojekt är hur dessa tenderar att leva kvar i lokalsamhället efter att de avslutats.

 ”Att projektet kommer leva vidare efter att det är avslutat för oss, är säkrat. Alla projektägare, dvs kommunstyrelseordförandena i kommunerna är överens om att Söderåssamarbetet, marknadsföringen och den gemensamma profilen är väldigt viktig för vår region. Vi har ett samarbete och budget för det som sträcker sig tillbaka till 90-talet. Sen vem som aktivt kommer arbeta med den dagliga driften kommer framgå när destinationsstrategin är klar. Givetvis hoppas vi på att näringen kommer vara aktiva i processen så mycket som möjligt.”

– Alexandra Kronholm, projektledare.”


Fakta

Projektet är ett samverkansprojekt med Svalövs kommun som projektägare. Övriga samverkansparter är Bjuvs kommun, Klippans kommun, Åstorps kommun och Söderåsens nationalpark (förvaltas av Länsstyrelsen Skåne). Övriga projektdeltagare är företagare och föreningar inom besöksnäringen som verkar i området. Både de fyra kommunerna och Söderåsens nationalpark har mångårig erfarenhet av att bedriva projekt.

Under pandemin skapades Akademi Söderåsen, där man samlar digitala utbildningar, bildarkiv och en möjlighet för att nätverka: https://akademisoderasen.com

Läs mer om projektet här: http://soderasen.com

Visste du att …

…Söderåsen är egentligen inte en ås, utan en horst!

…Söderåsen är tillsammans med Kullaberg Sveriges enda eurocertifierade nationalparker

…Söderåsen lockar 540 000 besökare om året!

  

Dela: