Nyheter

Nu har nästa programperiod en ny gemensam webb!

Publicerades den 13 mars 2023

Nu samlas leadersverige – på en gemensam webbplats!

Nu finns en ny webbsida som samlar hela leadersverige. På leadersverige.se kan den nyfikne lära sig mer om leadermetoden, hitta sitt lokala leaderområde och inspireras av spännande leaderprojekt.

Idén på en gemensam webbplats för Leader har funnits länge och arbetet med webbplatsen har pågått i många månader. Jenny Edvinsson, styrelseledamot i Lokal Utveckling Sverige, är nöjd att man nu har ett enat sätt att kommunicera.

Tidigare har alla områden sett väldigt olika ut och haft olika uppdaterade hemsidor. Nu samlas vi alla för att med gemensam kraft visa vilken effektiv metod leadermetoden är, säger hon.

På den nya webbplatsen kan besökaren lära sig mer om leadermetoden och Lokal Utveckling Sverige och inspireras av olika projekt från hela landet. Nästan alla leaderområden, 39 av 40, har dessutom lokala undersidor på leadersverige.se. Och att de lokala sidorna nu liknar varandra gör det lättare att nå ut med budskapet om Leader, menar Jenny Edvinsson.

– Besökaren kommer att känna igen Leader, oavsett var i Sverige man är. Det kommer också bli betydligt lättare att ge en samlad bild om vilka projekt och satsningar som görs och har gjorts överallt i Sverige. Det gör i sin tur att det blir lättare för bygder, kommuner, politiker och övriga landsbygdsutvecklare i Sverige att inspireras, lära av varandra och samverka, säger hon.

Förutom webbplatsen finns också en gemensam grafisk profil som de flesta områden använt sig av.

www.leadersverige.se

Vårt nya område är såklart också med

I programperiod 2023-2027 blir Leader nordvästra Skåne med Öresund och MittSkåne utveckling ett gemensamt Leaderområde med namnet Leader Skåne Mitt Nordväst. Kika in på vår nya fina hemsida som är under uppbyggnad! https://nordvastraochmittskane.se/

Självklart så finns våra vanliga sidor och områdesindelning kvar under hela den tid vi driver projekt i programperiod 2014-2020, det vill säga fram till 2025!

Dela: