Nyheter

Säl, skarv och småskaligt fiske i Östersjön – ny rapport

Publicerades den 24 november 2021

Antalet säl och skarv har ökat kraftigt längs Sveriges kuster de senaste åren och det skapar stora problem för fisket i form av förstörda redskap, skador på fisken och minskad fångst. I en ny rapport undersöks omfattningen av problemen.

Fiskare i länder runt Östersjön tog 2017 initiativ till ett gemensamt projekt för att studera sälens och skarvens påverkan på det småskaliga, kustnära fisket. Projektet finansierades av EU:s havs- och fiskerifond och syftet är att öka kunskapen och skapa förutsättningar för en dialog kring det småskaliga yrkesfiskets utmaningar och framtid.

– Det viktigaste målet var att öka samhällsdebatten på nationell och EU-nivå, säger Annika Jönsson verksamhetsledare på Leader nordvästra Skåne med Öresund, som deltagit i projektet.

Seminariet lockade många

Rapporten ”Säl, skarv och småskaligt fiske i Östersjön” fokuserar på svenska förhållanden. Den presenterades på ett digitalt seminarium fredagen den 19 november som lockade ett 60-tal deltagare. Ett antal frågor som tas upp i rapporten diskuterades. Förvaltningen av säl och EU:s förbud mot handel med sälprodukter väckte ett stort engagemang.

– Deltagandet på seminariet visar att frågorna är mycket aktuella och viktiga, menar Annika Jönsson.

Samarbete är en viktig del

Sälar och skarvar är en viktig och naturlig del av Östersjöns ekosystem. Men de skapar också stora problem för det kustnära fisket. Frågan har varit vad man behöver göra för att hitta en väg framåt? I rapporten poängteras att det behövs strategier och redskap för att skapa en god balans mellan olika intressen.

– Det småskaliga fisket påverkas av en lång rad faktorer, som skapar en osäker tillvaro för fiskarna. Det är viktigt att ta hänsyn till när man planerar insatser. I rapporten lyfts flera breda samarbeten mellan olika sektorer på olika nivåer och direkt samarbete med fiskarna som en nyckel till framgång, säger Annika Jönsson.


FAKTA

  • Läs rapporten ”Säl, skarv och småskaligt fiske i Östersjön”: Säl, skarv och småskaligt fiske i Östersjön
  • I projektet ”Baltic Sea Seal and Cormorant Transnational Cooperation Project” har regionala fiske- och landsbygdsorganisationer från Sverige, Finland, Estland och Tyskland deltagit.
  • Från Sverige deltog sju Leaderområden, som arbetar med landsbygdsutveckling inom EU, bland andra Leader nordvästra Skåne med Öresund.
  • Projektet har en egen webbplats: Baltic Sea Fisheries:  Baltic Sea Fisheries

 

 

Dela: